Sekundära känslor och dess uppkomst hos barn

I vissa lägen är det enkelt att identifiera sekundära känslor. Det finns dock andra känslor som är mindre uppenbara och som kräver en skarpare perception. Dessa känslor är kända som sekundära känslor.
Sekundära känslor och dess uppkomst hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 18 augusti, 2021

Känslor kan klassificeras i två kategorier: primära och sekundära känslor. Primära känslor är det som vi använder för att svara mot vår miljö och andra personer runt omkring oss. Om någon exempelvis slår oss eller förolämpar oss så kan detta få oss att bli arga. Sekundära känslor är dock inte något medfött. Det är något som vi får med tiden.

Enligt den klassificering som psykologen Paul Ekman skapade så inkluderar primära känslor glädje, ledsamhet, ilska, rädsla, avsky, ensamhet och chock. Den grundläggande egenskapen som alla dessa känslor har gemensamt är att de är universella och genetiskt förutbestämt. Med andra ord känner vi till dem sedan då vi föddes. 

Den danske psykologen Carl Lange och den amerikanska psykologen William James har också bidragit till detta ämne. De introducerade idén att känslor beror på två faktorer. De har först och främst att göra med de fysiska förändringar som uppstår inom våra kroppar då vi bemöts av ett stimuli. Det har därtill även att göra med hur vi tolkar dem.

Forskarna Stanley Schachter och Jerome Singer byggde sina teorier på denna uppfattning. De hävdar att våra tankar också kan orsaka ett organiskt svar med hjälp av en serie med neurotransmittorer. På samma sätt som vår miljö och andra människor runtom oss orsakar primära känslor, så kan även våra tankar göra detta.

Vad är sekundära känslor?

Till skillnad från de känslor som vi har tagit upp ovan så är sekundära känslor mer komplexa. Enligt Ekman så har vi att göra med känslor som producerats som ett resultat av vår uppväxt, interaktionen med andra samt kombinationen av våra primära känslor.

Sekundära känslor är också svårare att identifiera än primära känslor. Detta innebär att vi inte alltid uppvisar dem genom gester som ett leende eller en höjning av ögonbrynet, som vi gör med lycka och förvåning.

Under 90-talet identifierade Ekman följande sekundära känslor:

 • Nöje
 • Skuld
 • Förlägenhet
 • Avsky
 • Förnöjsamhet
 • Upphetsning
 • Stolthet vid bedrift
 • Belåtenhet
 • Skam
 • Lindring
 • Sensoriskt nöje

Alla dessa sekundära känslor har tre saker gemensamt. De är alla inlärda, mentala och uppfyller inte någon biologisk adaptiv funktion.

Ledsen pojke.

Relationen mellan primära och sekundära känslor

Den venezolanska psykologen Graciela Baugher har gjort en intressant analys rörande ämnet. Hon menar att de sekundära känslorna uttrycker ett problem i sinnet som vi måste göra oss av med för att inte drabbas av konsekvenserna.

“De sekundära känslorna produceras av vår utveckling, interaktion med andra och kombinationen av primära känslor.”

Dessa känslor fungerar som mentala extensioner av de primära känslorna. På sikt så kan de bli skadliga för vår hälsa. Baugher menar exempelvis att rädslan kan skydda oss vid specifika tillfällen, men om man känner av mycket rädsla över tid så kan detta ge upphov till ångest, fobier och panik.

Detsamma kan sägas när det gäller ledsamheten. Ledsamheten får oss att påbörja en återhämtningsprocess efter en traumatisk upplevelse. Om det dock blir en utdragen ledsamhet så kan det uppstå depression och självdestruktiva tendenser.

Baugher säger dessutom att det händer något liknande med lyckan och smärtan. Lyckan kan leda till nöje. Ilskan kan över tid leda till hat och bitterhet.

Hur uppstår sekundära känslor hos barn?

Att kunna uppvisa känslor är en vital del av ett barns emotionella utveckling. Inom den första fasen lär man sig att identifiera dem.

Stimulansen av den emotionella intelligensen är därför ett fundamentalt steg som föräldrarna bidrar till. Hur? Genom övningar som hjälper barnen att förstå sina känslor. Detta kan inkludera spel, ritningar och även appar på telefonen.

Ekman baserade sitt arbete genom att studera ansiktsuttryck. Detta är den första metoden för att upptäcka barnens sekundära känslor.

Då du har upptäckt en sådan känsla eller ifall du misstänker att de förekommer, så rekommenderar vi att du pratar med ditt barn. Att omsätta känslor till ord är ett av de bästa sätten för att man ska kunna uttrycka känslor. Detta gäller inte bara för barn, utan även för vuxna.

Pojke och flicka som ritar sekundära känslor

Att inte uttrycka sina känslor kan faktiskt vara farligare än vad du kanske tror. Om man trycker undan sina känslor så kan detta leda till emotionell och mental svaghet, låg självkänsla, brist på empati och autenticitet samt beteendeproblem.

Känslor och dåligt beteende

Beteendeproblem är ett annat sätt för barn att uttrycka sina sekundära känslor. Varför? Eftersom beteendeproblemen har mycket att göra med barnets genetik och inneboende personlighet. Det har dock även mycket att göra med uppfostran. Ett dåligt beteende är en direkt konsekvens av den uppfostran som barnet har fått, vilket även inkluderar den emotionella nivån.

Barn som håller inne sina negativa känslor kommer i slutändan att känna bitterhet och negativitet. Om ett barn uttrycker sina känslor och inte får rätt stöd så kan situationen förvärras.

Det står klart att föräldrarna spelar en väldigt viktig roll när det kommer till att upptäcka barnets känslor. De har dock även ansvaret för att lära sina barn att uttrycka och hantera sina känslor på ett hälsosamt sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.