Är det möjligt att gå igenom moderskapet utan skuldkänslor?

I dagens artikel behandlar vi frågan om det är möjligt att inom moderskapet klara av att leva utan skuldkänslor.
Är det möjligt att gå igenom moderskapet utan skuldkänslor?

Senaste uppdateringen: 05 januari, 2023

Skuldkänslor och moderskap är två begrepp som ofta tycks gå hand i hand. Det är som sommaren och stranden, makaroner och köttbullar eller jul och klappar. Hur sant är det egentligen att skuldkänslorna är oundvikliga när vi väl blir mammor? Finns det något sätt att minska dessa obehag? I följande artikel ger vi dig några tips om hur du går igenom moderskapet utan skuldkänslor.

Vad menas med skuldkänslor, och hur fungerar de?

När vi talar om känslor är skuld något som uppstår från tron eller känslan av att ha överträtt en moralisk, personlig eller social kod. Naturligtvis varierar orsakerna till deras uppkomst från en person till en annan, men det uppstår alltid genom en negativ självutvärdering med avseende på ens eget beteende. Som alla känslor har de sin adaptiva funktion, som är att hjälpa oss att lära av våra misstag.

”Skuldkänslor har funktionen att reglera oönskat socialt beteende och främja självkontroll, samt motivera personen att reparera skadan som har orsakats andra människor.”

– Enrique Echeburúa –

Skuldkänslor är funktionella när de står i proportion till den faktor som utlöser dem, och när de driver oss att reparera den handling vi uppfattar som otillräcklig. Hur får vi dem att försvinna? Det kan vara genom att be om ursäkt eller försöka att inte göra samma misstag nästa gång. Tänk på det så här: Du har brutalt skrikit åt ditt barn under ett raseriutbrott. Skuldkänslor har vällt upp i dig eftersom det du har gjort inte är i linje med dina värderingar och föräldranormer. Av denna anledning har du bett om ursäkt och blivit mer uppmärksam på att inte skrika på ditt barn igen. På så sätt försöker du undvika framtida skador. I detta fall har skuldkänslorna fyllt sin funktion.

En nybliven mamma upplever skuldkänslor.
Skuldkänslor uppstår från en negativ självvärdering av det egna beteendet. En utopisk strävan efter perfektion är ofta en av huvudorsakerna.

När ansvaret blir en börda

Dessa känslor tar dock ofta dysfunktionella former inom moderskapet. De uppträder i överflöd, orsakar ett omfattande psykologiskt slitage och tenderar att tortera eller till och med paralysera oss, men utan tvekan bär de ett stort ansvar till att vi intar rollen som mamma. Även om den sociala representationen av detta koncept har förändrats under de senaste åren innebär att vara en bra mamma i samhällets sinne fortfarande en uppsättning kriterier som är mer stela än flexibla.

Eftersom vi lever med mycket höga krav är det att förvänta sig att skuldkänslor ofta är närvarande. Du kan inte förstå varför ditt barn gråter första gången, du känner dig skyldig. Din lilla fäster inte vid bröstet tillräckligt bra, skuld. Du måste lämna hemmet för att gå till jobbet, skuld. Du unnar lite tid för dig själv, skuld. Uppkomsten av dessa känslor bygger på behovet av att komma så nära som möjligt vad kulturen har bestämt är den perfekta mamman. Du vill vara det för att du upplever obeskrivlig kärlek.

Acceptera dig själv som mindre än perfekt

Donald Winnicot, brittisk psykoanalytiker och barnläkare, diskuterar idén om den perfekta mamman och föreslår ett lindrande koncept: The good enough mother. Med enkla ord; vad han försöker förmedla är att även om moderns funktion är oumbärlig för barnets sunda känslomässiga utveckling, så finns det inget behov av mödrar att utmärka sig i allt. Det ska vi inte förvänta oss, eftersom det är en omöjlighet.

Strategier för att hantera skuld

En mamma som går och hämtar sin son från skolan samtidigt som hon skjuter ett annat barn i en barnvagn.
Att undvika jämförelser med andra mammor är också viktigt för att uppleva moderskapet utan skuldkänslor. Trots utseenden är ingen perfekt och alla bär på sina bördor.

Att arbeta för att utöva moderskapet – om än inte utan så – med färre skuldkänslor ter sig vara en mycket bra idé. Det handlar inte om att eliminera dem helt, utan att förhindra att de dyker upp i överflöd. Här följer några strategier för att minska dessa känslor:

  • Identifiera och ifrågasätta dina övertygelser: Som vi kan se är skuldkänslor i moderskapet i sig relaterade till föreställningar om begreppet moderskap som en social konstruktion. Det är viktigt att du känner igen hur du tycker att en mamma ska vara samt reflekterar över dina kriterier. Är de för stela? Kan du göra dem mer flexibla?
  • Uttryck dig med ord: Prata med en person du litar på om vad som sker med dig. Vad får dig att känna skuld? Tror du att du kan reparera det på något sätt? I detta avseende kan det kännas lättande att uttrycka sig till andra mammor, eftersom de lättare kan känna empati i frågan.
  • Undvik att jämföra dig själv för mycket: Mammorna till dina barns klasskamrater är inte perfekta mammor. Du är ingen usel mamma. Inte heller vice versa. Alla gör så gott de kan och går sin egen väg. En överdriven jämförelse tenderar att bli mycket skadlig. Ett känt talesätt lyder: ”Gräset är alltid grönare på andra sidan stängslet”. Försök att inte idealisera andra mammor.
  • Minska dina krav på dig själv: Att arbeta med perfektionism och vara hyperkrävande är ett värdefullt alternativ för att mildra skuldkänslorna, bland annat. Om du känner att du inte kan göra det ensam, tveka inte att konsultera lämplig vårdpersonal för att hjälpa dig tillåta dig själv att vara ofullkomlig.
  • Undvik ett polariserat tänkande: Vi kallar polariserat tänkande för den kognitiva förvrängningen av att tolka verkligheten i termer av svart eller vitt, utan att ta hänsyn till mittpunkterna eller gråtonerna. Dessa tankar är lätta att identifiera eftersom de vanligtvis innehåller något avgörande ord som: Aldrig, alltid, ingenting, allt. Till exempel “allt går fel för mig” eller “Jag kommer aldrig att bli en bra mamma”.

Det är möjligt att njuta av moderskapet utan överdrivna skuldkänslor

Sammanfattningsvis är det faktiskt möjligt att gå igenom moderskapet med mindre skuld. Detta löses inte genom att vara mindre av en person och mer av en mamma, utan tvärtom. Dessa negativa känslor kommer att minska balansen mellan ansvar och förmågan att vara ofullkomlig. Med en mer flexibel självkritik och en vänlig intern dialog blir moderskapet en upplevelse som du kan njuta av.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Echeburúa, E., De corral, P. & Amor, P. J. (2001). Estrategias de afrontamiento ante los sentimientos de culpa. Análisis y Modificación de Conducta, 27(116).
  • Gonzalez, T.,C. (2021). Culpa y maternidad, una pareja soluble: variables psicológicas que influyen en el afrontamiento de la culpa. Facultad de Psicología y Logopedia. Universidad de La Laguna.
  • Levy, N. (2010) La sabiduría de las emociones. Cómo interpretar el miedo, la culpa, la envidia, la vergüenza. Debolsillo.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.