Positiva stimuli kan aktivera ditt barns minne

Positiva stimuli kan aktivera ditt barns minne
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ett barns minne aktiveras av sensoriska och kognitiva stimuli från omgivningen. Varför och hur går det till? Och varför är positiva stimuli så effektiva?

Direkt efter födseln har din bebis i genomsnitt 100 miljarder nervceller, men bara några få kopplingar mellan dessa nervceller. Dessa förbindelser mångdubblas medan ditt barn växer.

Som förälder finns det olika stimuli du kan använda varje dag för att stimulera dina barn. Till exempel kan du prata med dem i en glad och öm ton, få dem att le eller göra roliga miner.

Visste du att alla ovanstående exempel är positiva stimuli? Som du kan se är det lättare att ge dina barn positiv stimulans än du kanske trodde!

Vid 4 års ålder har ditt barn upp emot 1000 miljarder nervcellskopplingar . Det är en viktig ålder för inlärning.

Barn är som svampar i den här åldern och lär sig snabbt och spontant varje dag.

Enligt en studie utförd av Brigham Young University i USA är positiva stimuli ett bra sätt att hjälpa dina barn att börja lära sig komma ihåg saker som intresserar dem.

Allt blir lättare med positiva stimuli

Eftersom bebisar inte kan uttrycka sig med ord bestämde sig forskarna för att observera deras minneskapacitet genom deras ögonrörelser. De observerade hur länge barnen tittade på respektive testbild.

För att göra testet satte de barnen framför en bildskärm. De spelade upp en film där en person talade i olika tonlägen. Samtidigt visade de en geometrisk bild.

En del av studien bestod av att personen i filmen använde en grov och arg röst för att prata med barnen medan de tittade på de geometriska bilderna. Under den andra delen fick de höra en glad, förstående och tillgiven röst tala till dem medan de tittade på andra bilder.

En liten positiv förändring kan förändra hela din dag eller hela ditt liv.

-Nishant Grover-

Genom att analysera deras ögonrörelser och hur länge blicken var fixerad på vissa bilder kom de fram till att positiva stimuli hjälper barn att aktivera minnet snabbare än barn som får negativa stimuli.

Positiva stimuli kan aktivera ditt barns minne: två bebisar leker med leksaker


Resultatet av positiva stimuli

Testet upprepades fem minuter senare och sedan igen nästa dag. Under provet som genomfördes följande dag infördes emellertid en ny geometrisk form.

Forskarna registrerade tiden som barnen ägnade åt varje geometrisk bild. De upptäckte att om formen förknippades med en negativ röst hade barnen en tendens att glömma den.

De gjorde mycket bättre ifrån sig när formen var förknippad med en glad och positiv röst.

Efter att ha genomfört experimentet i två dagar visade forskarna igen bilderna för barnen. Den här gången utan att associera dem med några röster.

De märkte att barnen fortfarande ägnade mer uppmärksamhet åt bilderna som en gång var förknippade med en positiv och glad röst.

Det visade sig att användningen av positiva stimuli under inlärningen bidrog till att öka deras kunskap på ett varaktigt sätt.

Detta förklarar varför de som försöker lära ut eller forma sitt barns beteende genom tillrättavisningar och hot har så dåliga resultat.

Uppmärksamhet är en av grundpelarna för skapandet av nya kopplingar mellan hjärnceller och för bildandet av stabila kretsar i hjärnan.

Det är vida känt att stabila och varaktiga kretsar i hjärnan endast uppstår när vi är uppmärksamma. Därför är det så viktigt att hålla ett barn uppmärksamt och fokuserat.

figurer från barnprogram

Aktivera ditt barns minne på ett dynamiskt sätt

Regelbunden och systematisk aktivering stimulerar tillväxten av nya nervceller. Det ökar också antalet synaptiska kopplingar mellan hjärnceller.

För att uppnå denna neuroplasticitet måste föräldrarna på ett adekvat och konsekvent sätt stimulera barnet med intressanta uppgifter som kräver dess uppmärksamhet. Repetitiva aktiviteter ger barnet positiv feedback, precis som när barn helt naturligt leker.

Enligt Young Ross Flow, ledande forskare i studien: “Vi var de första som studerade hur känslomässiga stimuli påverkar minnet. Vi tror att positiva stimuli intensifierar barns uppmärksamhet. Genom att göra det främjar vi också deras förmåga att bearbeta och kanske komma ihåg vissa geometriska figurer.”

Slutligen påpekade forskaren att det här är en av de första studierna kopplade till ett barns minne och dess relation till den affektiva delen av hjärnan. Det kommer säkert att komma många fler studier som fokuserar mer på detta område.

Positiva stimuli från en tidig ålder kan därför än så länge sägas vara nyckeln till att stimulera ditt barns minne.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.