4 fraser från Gianni Rodari som uppmuntrar barns kreativitet

4 fraser från Gianni Rodari som uppmuntrar barns kreativitet
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 07 juni, 2020

Hur fungerar berättelser egentligen? Hur uppstår idéer och hur blomstrar de? Dessa frågor fick Gianni Rodari att skriva en bok med titeln Fantasins grammatik år 1973.

I sin bok går han igenom några idéer och sätt att komma på och skapa berättelser för barn, och som i sin tur kan hjälpa barn att hitta på egna historier. Rodari skrev senare andra verk särskilt för barn för att de skulle kunna utveckla sin kreativitet.

Gianni Rodari skrev, som den stora förmedlare av fantasi han var, ner många fraser från 1970-talet och framåt. Efter alla dessa år förblir hans ord anmärkningsvärt relevanta även idag tack vare hans moderna tankegångar. Idag ska vi titta på några av de bästa av hans formuleringar.

4 geniala fraser från Gianni Rodari

Att leka med ord och med fantasin är verkligen inte något slöseri med tid. Det handlar om att möta verkligheten och ta kontroll över orden. Gianni Rodaris ord visar oss att barn kan vara verkligt aktiva skapare.

Uppmuntra barns kreativitet och fantasi

Gianni Rodari tyckte att det var en bra idé för alla att fullt ut kunna kontrollera och använda ord.

Barn har i fantasin förmågan att ändra på det som inte är rätt, eller förändra den värld som har påtvingats dem. Vi måste uppmuntra barns kreativitet och fantasi från en mycket ung ålder, och detta bör ha en central plats i utbildningen.

Gianni Rodari: mamma och barn läser bok

Lär barn att tänka

Rodari kom till följande slutsats: “Om vi vill lära barn att tänka måste vi först lära dem att uppfinna”. Genom att ge barn en dos fantasi för att uppmuntra deras uppfinningsrikedom hjälper det dem att berika sin uppfattning av verkligheten och själva livet.

Vi får inte påtvinga fantasi på verkligheten

“Fantasi är inte någon stor, stygg varg att vara rädd för, och inte heller något kriminellt som ständigt måste övervakas, utan istället en utomordentligt rik värld som vi i vår enfald har marginaliserat.”

Det här är ett av Gianni Rodaris uttalanden från 1990, och ett som inspirerade många fantastiska barnberättelser. Hans ord lär oss att verkligheten inte får neutralisera fantasin. Och tvärtom bör fantasi heller inte påtvingas verkligheten.

Båda måste komplettera varandra för att ge näring åt och främja barnlitteraturen. Det är en process som kombinerar verklighet med fantasi, tillsammans med talang och kreativitet.

Ett enda ord kan göra stor skillnad

“Att kasta en sten i en stilla damm skapar vågor på ytan som påverkar allt som ligger i deras väg.”

Den här metaforen förklarar på ett poetiskt språk människans förmåga att reagera på ett enda ord. När en sten kastas i en stilla damm skapas ringar på vattenytan, vilket ger upphov till olika händelser och påverkar allt inuti dammen och även runt omkring den.

Gianni Rodari: barn läser böcker

Rodaris resurser för att uppmuntra barns kreativitet

I Rodaris böcker kan man hitta många olika berättartekniker men också resurser som kan hjälpa till att utveckla ett barns kreativitet och fantasi. De inkluderar följande:

  • Det fantastiska ordparet. Den här aktiviteten består av att ge en person två ord som inte alls är relaterade till varandra. Man måste ta dessa två ord och göra en berättelse med dem.
  • Berättelse eller fabel. Rodari ändrade tanken bakom vissa berättelser och deras handling, till exempel i Tummeliten.
  • Ord som instruktioner. I den här aktiviteten måste personen använda en grupp ord eller bilder som inte är relaterade till varandra och sedan skapa en berättelse som länkar ihop dem.
  • Vad skulle hända om…? Här måste barnen skapa en berättelse genom att ställa en konstig fråga, till exempel: “Vad skulle hända om vinden försvann?”
  • Blanda sagor. I den här aktiviteten måste man blanda karaktärer, platser och händelser från två helt olika berättelser. Detta kan göras i början eller slutet av berättelsen. Det är en fantastisk aktivitet för att utveckla ett barns kreativitet.
  • Hitta på en gåta. Barnen måste här hitta på en gåta genom att försöka associera och jämföra ord.

Gianni Rodaris uttalanden fortsätter att vara extremt relevanta idag trots globaliseringen och den moderna tekniken. De hjälper oss att upptäcka fördelarna med att använda vår fantasi för att lösa problem och sedan lära ut detta till våra barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Rodari, G. (1999). Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias. Ediciones Colihue SRL.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.