Klassrumsaktiviteter för att stärka elevernas självförtroende

En del av att undervisa känslomässig intelligens i klassrummet innebär att man använder aktiviteter som främjar en positiv självkänsla. Idag har vi ställt samman en rad enkla och effektiva förslag för att stärka barns självförtroende.
Klassrumsaktiviteter för att stärka elevernas självförtroende
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 28 juli, 2019

Många elever förlorar sitt självförtroende och upplever nya, ganska svåra känslor när de börjar socialisera i skolan. Därför är det så viktigt att få dem att försöka sig på aktiviteter som är speciellt utformade för att öka självkänslan hos barn.

Barn kan bli blyga eller utåtagerande när de lider av depression eller dålig självkänsla. Brist på självförtroende kan medföra starka känslomässiga förändringar som säkert ingen förälder önskar sitt barn.

I följande artikel kommer vi att erbjuda en lista över aktiviteter som är utformade för att bygga upp barns självkänsla. De är perfekta att använda i klassrummet, men du kan också använda dem i hemmet eller i andra sammanhang. Deras mål är att uppmuntra barnen och ge dem tillbaka sin energi, livsglädje och sitt självförtroende.

5 klassrumsaktiviteter för att stärka elevernas självförtroende

Det är viktigt för läraren att hålla sina elever motiverade och energiska när de är i skolan. På så sätt kommer studenterna mer sannolikt att delta och interagera med varandra i klassrumsaktiviteter.

Heta stolen

Denna aktivitet innebär att ett barn sitter i en stol som står inför hans eller hennes klasskamrater (även de är sittande). När läraren säger att det är dags ställer sig en klasskamrat i taget upp framför barnet i den heta stolen och säger en positiv sak om honom eller henne.

Även om det kan få barnet i stolen att känna sig lite obekväm och kanske får honom eller henne att rodna kommer det att lämna en bestående känsla av glädje. Och dessutom blir eleverna stolta över vad de får höra… och vad de säger.

Gömda skatten

För den här aktiviteten gömmer läraren en spegel i en skattkista. Sedan uppmanar han eller hon varje enskild elev att komma fram och kika inuti lådan. Barnen måste vara tysta under hela aktiviteten och kan inte se vad som händer när en elev går fram.

När alla har haft sin tur kommer läraren att förklara att barnen själva är skatten. Varje barn är unikt.

glad pojke får en puss av sin mamma

Gissningscirkeln

Under denna aktivitet sitter barnen på golvet i en cirkel. Varje barn ska ta ett papper och en penna och skriva ner tre positiva egenskaper om personen som sitter till höger om honom eller henne.

När alla är färdiga blandar eleverna samman lapparna i en låda, väska eller hatt. Sedan skickar de runt dem i cirkeln och varje barn drar en ny lapp. Varje elev måste sedan försöka gissa vem egenskaperna beskriver.

Charader

Varje barn bör tänka på en aktivitet som han eller hon är riktigt bra på. Sedan kommer läraren att ropa upp barnen att komma fram en i taget och agera ut sin utvalda aktivitet utan att prata. Resten av klassen måste givetvis gissa.

Statyer

För denna aktivitet behöver läraren ha en radio eller något annat sätt att spela musik. Läraren uppmanar eleverna att komma fram en i taget. Medan musik spelar dansar barnet.

När musiken stannar måste eleven frysa som en staty och agera ut en viss känsla  med hans eller hennes ansikte. Resten av klasskamraterna måste då gissa vad känslan är.

pojke med gott självförtroende gör segergest

Aktiviteter du kan prova hemma för att stärka självförtroendet och självkänslan

Kanske är det bästa stället att öka ett barns självkänsla i hemmet. Om ditt barn har haft en dålig dag är allt han eller hon vill att varva ner med sina nära och känna sig bättre. Därför är det viktigt att föräldrarna ägnar tid åt sina små barn hemma.

När barn saknar självförtroende är det viktigt att ge dem kärlek och stärka deras självkänsla. Nedan finns två aktiviteter vi kan rekommendera för att göra just det.

“Självförtroende är den första hemligheten till framgång”

-Emerson-

En dos av autonomi

När ett barn saknar självförtroende är det bästa som föräldrar kan göra att låta honom eller henne prova något nytt. Tänk på något som ditt barn har velat göra länge, och som man kan göra ensam. Till exempel kanske det är dags att låta ditt barn duscha på egen hand eller klä sig själv.

Att ge barn självständighet fyller dem med trygghet och självförtroende att fortsätta att lära sig.

Läsa en saga vid sängdags

Precis som vi ser i filmerna är det ovärderligt att läsa en saga för dina barn innan de går och lägger sig för natten. Det förbättrar deras humör och hjälper dem att varva ner och känna sig trygga och optimistiska. Detta är en viktig del av att öka självkänslan hos barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.