Lär barn att acceptera ett nej

Ge dina barn allt de vill och de kommer växa upp till att bli intoleranta och lättfrustrerade och vet inte hur de ska hantera svårigheter eller acceptera ett nej.
Lär barn att acceptera ett nej
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vi har alla känt den tunga känslan som följer efter att inte nå ett mål eller om saker inte går som man vill. Om vuxna har svårt att hantera det, tänk bara vad som händer med barn. Att lära barn att acceptera ett nej hjälper dem senare i livet.

argt barn som kastar saker

Låg frustrationstolerans

Låg frustrationstolerans är ett viktigt begrepp när man ska lära barn att acceptera ett nej. Frustration innefattar en hel grupp känslor som sorg, besvikelse och ilska, som följer av att man inte får det man vill ha. Varför är vissa människor bättre på att hantera dessa känslor? I de flesta fall på grund av deras tidigare erfarenheter.

Barn med låg frustrationstolerans har inte fått lära sig tydliga och koncisa regler och gränser. De har alltid fått vad de har velat ha nästan ögonblickligen. De har inte fått uppleva några misslyckanden eller begränsningar.

Innerst inne är det här osäkra barn med låg självkänsla, eftersom man måste möta svårigheter för att kunna skapa en positiv bild av sig själv.

Barn med låg frustrationstolerans

  • Har svårt att kontrollera sina känslor.
  • Är otåliga och impulsiva.
  • Kan visa upp ångest på en nivå som är ovanlig för deras ålder, särskilt i konfliktfyllda situationer.
  • Är självcentrerade. De tror att världen kretsar kring dem och att de förtjänar allt. De tycker att alla gränser är orättvisa.
  • Är krävande och vill få sina behov tillgodosedda omedelbart. Om de inte får det får de ett raseriutbrott.
  • Är oflexibla. De har svårt att anpassa sig till förändringar.
acceptera ett nej: tjurigt barn och bestämd mamma

Hur man lär barn att acceptera ett nej

Överdriv inte

Med goda avsikter försöker många föräldrar hålla sina barn borta från alla former av besvikelse. De försöker skydda dem från all frustration och all smärta. De känner att de kommer utsättas för det tillräckligt när de är vuxna, och vill att de ska få njuta av sin barndom så länge som möjligt.

Således försöker de lösa allra minsta lilla problem eller hinder som deras barn kan stöta på. De bär deras ryggsäckar, gör deras läxor och ger dem allt de vill.

Tänk dock på att ditt barn så småningom kommer att växa upp och att du inte kommer finnas där för alltid. Det bästa du kan göra är att lära dem hur man accepterar ett nej – lära dem att hantera sin egen frustration och se det som en del av livet.

Om du alltid är där för att fixa allt åt dem lär de sig inte hur de ska hantera svårigheter.

Uppmuntra deras självständighet och lär dem att acceptera ett nej

Genom våra egna erfarenheter börjar vi forma vårt eget jag. Försök därför att uppmuntra dem att vara självständiga i alla sysslor som är lämpliga för deras ålder.

Barn som har fått möta utmaningar från en tidig ålder och vet hur de ska hantera dem utvecklar en bättre förmåga att lösa problem. De får också en bättre uppfattning om sig själva och tillräckligt med självförtroende för att hantera sina egna problem.

Lär dem att inte vara rädda för att misslyckas

Ibland är det svåraste med att acceptera ett nej när man inte får vad man hoppades på eller känner sig misslyckad. Barn måste få uppleva att misstag är en del av att lära sig och att inte vara rädda för att prova på nya saker.

argt barn som skriker

Ge inte efter för raseriutbrott

Att lära dina barn att acceptera ett nej är den största gåvan du kan ge dem. Ge inte upp om de inte accepterar det med en gång, oavsett om de skriker och rasar. Ge naturligtvis inte efter, det kommer bara förstärka deras beteende.

Ha tålamod och empati utan att ge efter. Detta är deras sätt att visa sin frustration och med tiden kommer de lära sig att uttrycka sig bättre.

Prata med dina barn för att lära dem hur man accepterar ett nej

När du nekar dem något bör det inte vara bara för att du säger så. Prata med dem, förklara varför de inte alltid kan få det som de vill ha. Du kanske tror att de inte förstår, men de kommer inse att deras föräldrar anstränger sig och är rättvisa och omtänksamma med.

Dessutom är det alltid så mycket bättre och lättare att acceptera ett nej om det följs av en god anledning. De kommer inte att hålla det emot dig efter att ha fått tänka efter lite.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.



Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.