3 potentiella problem med självkänslan hos barn

3 potentiella problem med självkänslan hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 09 april, 2019

Problem med självkänslan hos barn bör övervakas noga av föräldrarna. Detta beror på att deras framtida välbefinnande på många sätt beror på det. Det bästa sättet att avgöra om de har problem med självkänslan är att hålla ett öga på deras beteende.

Vad är självkänsla?

Självkänsla är värdet eller uppskattningen som människor ger till sig själva. Det är en viktig del av ett barns utveckling. Genom denna kan de känna sig accepterade, älskade och uppskattade i alla de relationer de har med dem runt dem. Det är med andra ord länken mellan barnets personlighet och hans eller hennes omgivning.

Varför det är viktigt att åtgärda problem med självkänslan

Ett hälsosamt självförtroende är viktigt i alla åldrar, men speciellt under barndomen. En bra självkänsla kommer att säkerställa ett barns sunda utveckling. Det stimulerar också inlärningsprocesser och kreativitet.

Detta kan hjälpa dem att skapa bra relationer med dem runt dem, och göra det möjligt för dem att uppleva lycka. Barn med stabil självkänsla är säkrare, kompetentare, känner sig värdefulla och är aktiva i samhället.

Å andra sidan kan barn, som har problem med självkänslan, bli kritiska och blyga individer. Tyvärr kan dessa attityder leda till att de blir aggressiva och utåtagerande. Detta gör det i sin tur svårt för dem att anpassa sig till sin miljö.

3 vanliga problem med självkänslan hos barn

Intrycket en människa har av sig själv kan orsaka problem med självkänslan. Eftersom det är ett sådant variabelt tillstånd som påverkas av externa faktorer kan det orsaka väldigt påtagliga beteendeförändringar.

Experter pekar på minst tre typer av problem med självkänslan hos barn:

1. Överdriven självkänsla

Detta är också känt som falsk självkänsla, eller falskt självförtroende, och är inte bra för dem som visar denna typ av beteende. Barn med denna inställning tenderar att vara sturska och kräva saker eftersom de tycker att de alltid har rätt och förtjänar det. Utöver detta känner de behovet av att visa sina prestationer och egenskaper för dem som finns runt dem, för att få erkännande.

flicka med mycket läppstift tar selfie

Generellt sker detta tillstånd när barn inte får tillräckligt med uppmärksamhet, beröm eller kärlek från sina föräldrar.

Denna brist på kärlek leder till att de, undermedvetet, överdriver den bild de projicerar till andra för att bli accepterade och få uppmärksamhet. När deras föräldrar inte sätter gränser, tror de helt enkelt att de har rätt och är värdiga alla andras beundran.

Hos barn stimulerar en god självkänsla inlärningsprocesser, vilket skapar goda relationer med dem omkring dem, och låter dem få uppleva lycka.

2. Konstant låg självkänsla hos barn

Detta är ett av problemen med självkänsla hos barn som de flesta föräldrar stöter på. Dessa barn är kända för att de är underdrivna under många omständigheter, och de svarar inte på positiva eller negativa stimuli.

I allmänhet tenderar de att vara obeslutsamma barn. De är rädda för att bli lurade, för att misslyckas och de vågar inte stå upp för sig själva. Detta problem kan uppstå när de påverkas av samhällets krav eller till och med sina föräldrars krav och förväntningar.

När de ser att de inte kan leva upp till vad som förväntas av dem, slutar de försöka. Med tiden blir de pessimistiska och negativa.

ledsen flicka i gräset


3. Låg och instabil självkänsla hos barn

Denna typ av självkänsla påverkas signifikant av stimuli från omvärlden. När goda saker händer stiger deras självkänsla högt. Men när dåliga saker händer, rasar den ner igen.

Det är svårt att upptäcka problem med självkänslan hos små barn, helt enkelt på grund av att alla barn är mycket föränderliga av naturen. Men några av tecknen på detta problem kan vara:

  • Barn som är lugna men blir irriterande när de får konstruktiv kritik.
  • Barn som blir oroliga över situationer som kräver ansvar, till exempel en skoluppgift. Detta beror på att de tror att de inte kommer att kunna göra det bra nog.
  • Barn som fruktar och undviker prestationer.
  • Barn som ljuger, fuskar, blir aggressiva eller blir mycket blyga.

Generellt uppstår detta problem när föräldrar eller lärare jämför dem med andra barn eller med deras syskon. Det uppstår också när de utsätts för mobbning eller går igenom något som orsakar omvälvning eller oro i deras liv, till exempel ankomsten av en ny bebis i hemmet.

För att sammanfatta det hela, om föräldrar vet om dessa potentiella problem med självkänslan hos barn, kan det hjälpa dem att vidta åtgärder innan det är för sent.

Stöd från familjen är viktigt för att övervinna de hinder och svårigheter som lätt kan uppstå i denna ålder. Utan tvekan kommer kärlek, tillgivenhet och förståelse att göra all skillnad i världen när det gäller dessa situationer, och kan till och med hindra dem från att uppstå alls.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.