Barn med låg frustrationstolerans: så kan du hjälpa dem

Barn med låg frustrationstolerans: så kan du hjälpa dem
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 02 november, 2018

Frustration är en känslomässig respons som uppträder när ett projekt går fel eller en förhoppning eller önskan inte uppfylls. Att lära våra barn att hantera den här typen av situation hjälper dem att bli mer tålmodiga och beslutsamma vuxna. I den här artikeln kommer vi att presentera olika sätt att hjälpa barn med låg frustrationstolerans.

För att kunna klara av olika situationer i sina dagliga liv, behöver barnen lära sig att hantera frustration från tidig ålder.

Det är viktigt att förstå att frustration är en känslomässig respons som uppstår när våra projekt går fel eller våra förhoppningar eller önskningar inte uppfylls.

Det här genererar känslor som sorg, ilska, ångest och smärta. Varje barn kan reagera olika på den här typen av situation. Därför är det viktigt att veta hur man kan identifiera barn med en låg frustrationstolerans.

Egenskaper hos barn med en låg frustrationstolerans

När vi försöker skydda våra barn mot frustration eller ge dem allt de vill ha hela tiden, gör vi ingenting för att hjälpa dem.

Ett sätt att främja en hälsosam utveckling hos barn är att hjälpa dem acceptera att livet består av både misslyckanden och framgångar.

Ännu ett barn med låg frustrationstolerans.
 • Barn med låg frustrationstolerans är mer otåliga och impulsiva.
 • De har svårare för att kontrollera sina känslor.
 • Barn med låg frustrationstolerans är väldigt krävande.
 • De försöker tillfredsställa sina behov så snabbt som möjligt. Om de måste vänta på någonting, kan de börja gråta eller få ett raseriutbrott.
 • De löper större risk att utveckla symptom av depression eller ångest vid större svårigheter eller konflikter.
 • De här barnen har mindre förmåga att anpassa sig och vara flexibla.
 • De tänker att de förtjänar allt de vill ha, och att världen kretsar kring dem. De kan uppfatta regler och gränser som orättvisa. Det är svårt att få dem att förstå varför de inte kan få allt de vill ha.
 • De här barnen är benägna att tänka i “svart eller vitt”. De tror inte på att kompromissa.

Orsaker till låg frustrationstolerans

Några av de vanligaste orsakerna till att barn har en låg frustrationstolerans är:

 1. Omedelbar tillfredsställelse av alla deras behov. Barnen får allt de vill ha, när de vill ha det, så de lär sig aldrig att vänta på tillfredsställelsen. De föredrar att få en liten belöning nu framför att vänta på en större belöning.
 2. Brist på gränssättning under deras uppväxt. Man upptäcker ofta att barn med det här beteendet har vuxit upp utan gränser och kan inte ta ett “nej”.
 3. Föräldrar som fattar beslut för deras räkning. Eftersom val mellan olika alternativ involverar en grad av risk, börjar många föräldrar fatta beslut för sina barns räkning, för att undvika att exponera dem för besvikelse.

Ett sätt att främja en hälsosam utveckling hos barn är att hjälpa dem acceptera att livet består av både misslyckanden och framgångar.

Hur man hjälper barn med låg frustrationstolerans

Att hjälpa barn med låg frustrationstolerans är väldigt enkelt. Här är några tips:

 • Var uppmärksam på de specifika orsakerna bakom deras reaktioner.
 • Förklara, så många gånger som det behövs, att det är normalt att göra misstag. Att hjälpa dina barn att uttrycka sina känslor är ett sätt att hjälpa dem hantera frustrerande situationer.
 • Försök lära dina barn skillnaden mellan önskningar och behov. Det kommer att hjälpa dem kontrollera sina impulser.
 • Som vuxen bör du vara kapabel att etablera mål och gränser, med hänsyn till barnets ålder och färdigheter. På det sättet kan du undvika onödig frustration.
 • Ibland, när man ska hantera en svår situation, kan lite humor vara en stor hjälp.

Aktiviteter för barn med låg frustrationstolerans

Terapier och övningar för barn med låg frustrationstolerans kan vara utmärkta redskap för att stimulera en balanserad utveckling hos de små.

Att göra det här nu kan bidra till att din son eller dotter i vuxen ålder kommer att vara kapabel att hantera frustration.

Terapier för barn med låg frustrationstolerans

 • Avslappningstekniker. Du kan lära dina barn tekniker för avslappning, som kommer att hjälpa dem att möta världen med en mer positiv attityd till ogynnsamma situationer. Lär dem att öka sin frustrationstolerans genom att slappna av i kropp och sinne.
Mor och dotter som gör avslappningsövningar.
 • Lär dem att känna igen frustration. Det är viktigt för barn med låg frustrationstolerans att lära sig identifiera det ögonblick då känslan av frustration tar över.
 • Låt dina barn veta att de kan be om hjälp. Lär dem att söka efter lösningar. Om de känner sig frustrerade när de försöker göra vissa uppgifter, se till att de försöker med någonting annat innan de blir arga eller ger upp.

Andra aktiviteter för barn med låg frustrationstolerans

 • Stärk positivt beteende. Det är viktigt att du berömmer dina barn när de svarar på en frustrerande situation med en lämplig strategi.
 • Ändra uppgiften. Visa dem ett annat sätt att uppnå vad de vill.
 • Rollspel. Du kan göra en lek av en frustrerande händelse. Först, låt dem agera ut sin frustration. Sedan, låt dem spela den motsatta rollen. Uppmuntra dina barn att prata med sig själva på ett positivt sätt för att hitta det bästa sättet att lösa problemet.

I många fall är ömhet och förståelse de bästa strategierna för att hantera låg frustrationstolerans.

Eftersom det finns situationer i livet där frustration är oundvikligt, är det viktigaste att ge dina barn verktyg för att känna igen det.

På så sätt blir det lättare för dina barn att kanalisera sina känslor och att be om hjälp när de behöver det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.