Att sätta gränser: 10 regler för att uppföra sig

För att barn ska utvecklas korrekt och fungera bra i samhället är det nödvändigt att fastställa riktlinjer och regler för att de ska uppföra sig. Vi vill föreslå några av dessa riktlinjer eller regler och förklara varför det är viktigt att sätta gränser.
Att sätta gränser: 10 regler för att uppföra sig
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 maj, 2019

Att vara förälder är mycket mer än att bara sätta ett barn till världen och ta hand om hans eller hennes grundläggande behov. Människor måste ingå i ett samhälle och följa vissa regler för hur vi uppför oss. Att sätta gränser hjälper våra barn att mogna och utvecklas.

Detta för att uppnå en viss grad av harmoni och samhörighet. För att uppnå detta är det viktigt att fastställa vissa normer för deras beteende och sätta gränser. Detta bör läras från tidig ålder.
För att våra små ska bli ansvarsfulla, sociala, toleranta individer som vet hur de ska uppföra sig i sin omgivning måste vissa gränser och regler respekteras.

Dessa gränser kommer att fungera som referenser för våra barn och hjälpa dem orientera sig under deras uppväxt och utveckling.

Vikten av att sätta gränser och ha regler

Att fastställa normer och att sätta gränser för även mycket små barn, hjälper dem att utveckla sunda värderingar och möta nya utmaningar.

Att bestämma regler och att sätta gränser kan vara en utmaning ibland, men det har både omedelbara och långsiktiga fördelar. Dessutom hjälper det dem att utvecklas som människor och att bli väl anpassade i sin närmiljö.

Dessa normer ger barn en känsla av säkerhet och trygghet. Att veta vad de kan och inte kan göra och hur man anpassar sig till vissa situationer ger dem ett lugn när det är dags att handla. Detta gäller särskilt om du kombinerar det med en förutsägbar rutin i hemmet.

Man, kvinna och två barn sitter i soffa

Dessa riktlinjer för deras uppförande gör det också möjligt för dina barn att skilja mellan rätt och fel och utveckla egna värderingar och värdegrunder.

Allt detta kommer att göra det möjligt för dina barn att bättre anpassa sig till nya situationer eftersom de kommer att ha tydliga grundläggande referenser. Dina barn kommer att lära sig hur man hanterar olika situationer och scenarier på lämpligt sätt. Det kommer att hjälpa dem att alltid basera sitt beteende på respekt och tolerans.

Råd för att sätta gränser och välja regler som passar er familj

De regler och riktlinjer som vi fastställer bör alltid anpassas till varje barns unika förmågor och mognad.

Att uppfostra ett barn tar tid, så det är viktigt att komma ihåg att de regler vi fastställer inte kommer att förändra vårt barns beteende med en gång. Tålamod är något som alla föräldrar måste ha mycket av. Försök att inte vara för sträng eller bli arg lätt om du inte ser resultat direkt.

Genom att styra och lotsa våra barn försiktigt och med tålamod lär vi dem vad de bör och inte bör göra. Och därmed ger vi dem ett inre lugn och gott självförtroende.

Här är några specifika förslag om hur du skapar regler för dina barn:

 • Det finns ingen anledning att göra regler för varje liten sak. Barn behöver ha gränser, men de behöver också utrymme för att utforska, experimentera och utvecklas. Försök att sätta gränser som är mer övergripande och baserade på principer, istället för att få med varje tänkbar situation och detalj.
 • Gränserna bör anpassas till varje barn. Se till att ditt barn kan uppfylla och respektera de förväntningar du ställt.
 • Reglerna ska vara rättvisa, konsekventa och baserade på varje barns behov. Dessutom bör du hålla ditt eget beteende i åtanke med. Om det finns motsägelser mellan dina egna attityder och det du förväntar dig av ditt barn, kommer reglerna bara att vara förvirrande.
 • Förutom att vara lätta att förstå, bör reglerna alltid uttryckas positivt. Att säga nej till allt kan vara tröttsamt för alla inblandade. Försök att tvärtom betona den positiva delen av gränserna. Istället för att säga vad dina barn inte får göra, säg vad de bör göra.
 • Var också tydlig med konsekvenserna. Dina barn ska klart och tydligt kunna förstå reglerna samt de positiva eller negativa följderna av deras beteende.

10 regler för hemmet

Vi kan sätta gränser och införa en stor mängd olika regler för vad vi förväntar oss av våra barn. Reglerna vi väljer beror dock mer än någonting annat på våra egna barn.

Glöm inte att alltid anpassa dina regler till dina barns förmågor.

Pappa pekar med fingret på liten flicka

De gränser du sätter bör också anpassas till olika miljöer. Därför kan du skapa specifika regler för klassrummet, fritidsaktiviteter, utflykter, hemmet etc.

Syftet med dessa normer är att hjälpa dina barn att anpassa sig och fungera bra i varje enskild miljö. Nedan följer en lista med några specifika regler som du kan använda dig av i ditt hem.

 1. Säg hej och hejdå.

  Genom att lära dina barn att hälsa på andra när de anländer eller går visar du dem att varje person de interagerar med är viktig.

 2. Tala alltid med respekt och lyssna uppmärksamt.

  För att kunna kommunicera bra måste vi uttrycka oss tillräckligt väl och även lyssna uppmärksamt. Att förstå detta kommer att ge dina barn nyckeln till god kommunikation.

 3. Undvik fula ord.

  Denna regel har att göra med den tidigare, och föräldrarna måste vara noga med att vara bra förebilder. Småbarn plockar direkt upp förolämpningar och fula ord.

 4. Ät fint och utan att klaga.

  Det handlar inte bara om att upprätthålla ett visst lugn vid bordet. Det handlar också om att inte låta dina barn leka med maten eller vägra maten de serveras. Detta är en mycket öppen regel, så specificera den i enlighet med din familjs behov.

 5. Håll ordning på leksakerna och plocka undan dem.

  Varje barn ansvarar för sina egna tillhörigheter. Dina barn måste vara medvetna om att de inte kan lämna sina saker slängda varsomhelst i hemmet, eftersom det kan vara farligt.

 6. Hjälp till med hushållssysslorna i hemmet.

  Kom ihåg att ta hänsyn till dina barns förmågor. Du kan dela upp denna regel i specifika uppgifter. Var och en med sin respektive belöning.

 7. Slösa inte.

  Få ut det mesta av hushållsartiklar, var sparsam med kranvattnet och släck lampor och stäng av TV-apparater när du inte använder dem. Barnen kommer inte bara att lära sig att ta hand om familjens ekonomi, utan också vår miljö.

 8. Stäng dörrarna med omsorg.

  Att smälla i dörrar skapar inte bara ett högt och störande ljud. Det kan också leda till att dörrarna går sönder.

 9. Säg “snälla” när du ber om något.

  Denna regel har också till viss mån att göra med respekt. Barn bör lära sig att be om saker snällt snarare än att bara försöka kräva dem och tvinga fram sin egen vilja.

 10. Säg “förlåt”.

  Om vi ​​vet att vi har gjort något fel, bör vi erkänna brottet och säga att vi är ledsna. Ett bra sätt att lära dina barn detta är att mildra konsekvenserna om de bekänner och förstår vad de gjorde fel.

För barnens eget bästa

Det viktigaste är att dina barn kommer att lära sig med tiden att reglerna inte bara är meningslösa maktutövningar. Snarare är dessa normer inriktade på deras eget välbefinnande och förmåga att hantera samhället.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.