Tips för att hjälpa barn att hantera nederlag

Att misslyckas med något är oundvikligt i livet. Barn upplever framgångar och nederlag med stor intensitet. Vad kan föräldrar göra för att hjälpa dem att hantera nederlag?
Tips för att hjälpa barn att hantera nederlag
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 september, 2020

Det finns viktiga saker du kan göra för att hjälpa dina barn att hantera besvikelser på ett hälsosamt sätt. Använd följande tips för att hjälpa dina barn att hantera nederlag.

Barn kan bli mycket frustrerade när de inte uppnår ett mål eftersom de investerar all sin energi och alla sina känslor i allt de gör.

Det är vid dessa tillfällen viktigt med stöd från föräldrarna. Barn vänder sig till den som står dem närmast för skydd och för att lindra ilska och besvikelse.

Vuxna kan förstås också uppleva nederlag i sina personliga projekt. Vi känner väl till känslan av att misslyckas. Därför är det inte ovanligt att tro att det är lätt att hjälpa våra barn att hantera dessa saker, men det är inte alltid så lätt.

När barn lär sig att misslyckande och nederlag är en möjlighet att växa och lära sig får de en hälsosammare inställning som vuxna och blir inte rädda för att göra misstag.

Föräldrar som förebilder för att hjälpa barn att hantera nederlag

Från att de föds beundrar barn sina föräldrar och tar efter dem. Föräldrar är deras källa till stöd och tröst.

Barn lär sig fraser, beteenden och vanor genom att kontinuerligt observera sina föräldrar.

Det beteende som en förälder använder sig av, i en nedslående eller frustrerande situation, är troligtvis samma beteende som deras barn kommer att uppvisa när de har en liknande känsla någon gång i livet.

Om föräldrar hanterar misslyckanden med en sund inställning och lär sig av sina misstag så att de bygger upp sitt självförtroende och uppmuntrar till förbättringar kommer de att veta hur de kan hjälpa sina barn att dra fördel av sina misstag.

barn att hantera nederlag: pappa och barn ligger på en matta

Stärk dina barns självförtroende för att hjälpa dem att hantera nederlag

För att hjälpa barn att bygga upp sitt självförtroende kan du identifiera vilka aktiviteter de är mest framgångsrika med och uppmuntra dem att delta i dessa aktiviteter oftare.

Att känna sig säker på att kunna behärska en uppgift och lyckas med den uppmuntrar barn att prova nya utmaningar och minskar rädslan för misslyckande.

Deras oberoende och självständighet kommer att stärkas. I de scenarier där de inte känner sig bekväma kommer de att fortsätta lugnt och försiktigt tills de klarar av det.

Oavsett vad resultat blir kommer föräldrarnas positiva förstärkning vara av yttersta vikt för att stärka sina barns självförtroende.

Genom att uppskatta arbetet de gör lär sig barn att förstå att framgång kräver förberedelse och ansträngning.

En stark självkänsla är definitivt en av de viktigaste faktorerna för att hantera nederlag.

“Människors liv är främst intressanta när de misslyckas. Det betyder att de försökte förbättra sig.”

– Georges Clemenceau –

Normalisera nederlag

Att göra fel och misstag i livet är oundvikligt. Att veta hur man hanterar sina misstag är det som verkligen betyder något.

Misslyckande, även i ett mycket litet projekt, kan göra att barn förlorar självförtroendet.

Föräldrar måste hjälpa sina barn att förstå att det är normalt att göra misstag och ibland misslyckas. Det viktiga är att inte ge upp och fortsätta försöka.

Det är viktigt att barn förstår att vi alla har upplevt nederlag och att vi fortfarande fortsätter och fortsätter. Det hjälper dem att normalisera upplevelsen och hantera nederlag snabbare än tidigare.

Stöttande ord som “det kommer att gå bättre nästa gång” och “vi gör alla misstag” hjälper barn att förstå att ett nederlag inte är hela världen och att de kan hantera det.

Lär dig av alla misstag

Hjässloben är ett område i hjärnan där de positiva och negativa resultaten av våra erfarenheter lagras. Neurologiskt bidrar alla tidigare erfarenheter till om vi tar på oss nya uppgifter eller inte.

I hjärnans register över tidigare situationer som vi har upplevt har vi en otroligt stor mängd data. När vi ställs inför en ny utmaning gör hjärnan en snabb sökning i denna databas.

Den tittar främst på vilka åtgärder som gav goda resultat och vilka som inte gjorde det. Baserat på denna information hittar hjärnan den mest effektiva metoden att använda i en liknande situation.

Hjälp dina barn att hantera nederlag

När barn ställs inför en utmaning och kommer ihåg att en viss handling de en gång tidigare försökt inte fungerade har de effektivt lärt sig av sina misstag.

Att inse vilka attityder och beteenden som inte fungerar hjälper barn att se ett behov av att hitta alternativ i framtiden.

Föräldrar bör stärka idén att vi alla måste lära oss av våra erfarenheter, oavsett ålder. Det hjälper barn att reflektera över frågor som: ”Var tror du att du gjorde fel? Vill du göra om samma sak igen? Vad skulle du göra annorlunda om det hände igen?”.

“I morgon får vi helt enkelt försöka göra bättre misstag.”

– Alexandra Bracken –


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Orgilés, M., Espada, J. P., Méndez, X., & García-Fernández, J. M. (2008). Miedos escolares en hijos de padres divorciados y no divorciados. International Journal of Clinical and Health Psychology, 8(3), 693-703. https://www.redalyc.org/pdf/337/33712016005.pdf
  • Valiente, R. M., Sandín, B., & Chorot, P. (2002). Miedos comunes en niños y adolescentes: Relación con la sensibilidad a la ansiedad, el rasgo de ansiedad, la afectividad negativa y la depresión. Revista de psicopatología y Psicología clínica, 7(1), 61-70. http://revistas.uned.es/index.php/RPPC/article/view/3922

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.