Barnens bästa förebilder finns hemma

Från det ögonblick barn föds blir deras föräldrar deras absolut främsta förebilder. Allt barn säger eller tänker kommer att baseras på vad de har lärt sig hemma.
Barnens bästa förebilder finns hemma
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2019

Det ligger i den mänskliga naturen att barn observerar vad de ser sina föräldrar göra och säga. Deras nyfikna ögon lär sig av dessa förebilder och deras handlingar. Var noga med att sätta ett gott exempel för dem att reflektera över. För barnens bästa förebilder finns hemma.

Utan tvekan är det exempel du ger dina barn värt mer än tusen ord. Dina barn betraktar och studerar allt du gör. De dömer dig för dina handlingar och drar sina egna slutsatser.

Vanligtvis älskar och beundrar barn sina föräldrar. Därför är du spegeln som de vill reflektera sig i.

Om du upplever sorg, kommer den också att vara deras sorg. Dina känslor, din självkänsla och ditt beteende kommer också att överföras till dem.

Vad föräldrar säger jämfört med vad de gör

Barn inser snabbt att deras föräldrar inte alltid gör som de säger. Till exempel kan de kritiskt undra för sig själva: “Varför säger min mamma att jag inte ska skrika om hon skriker själv?” “Varför säger hon till mig att inte lämna vattenkranen rinnande om hon senare lämnar den på när hon lagar mat?”

Om dina barn påpekar något av dina fel, försök inte hindra dem. Tvärtom, visa dem att du kämpar med dina egna misstag och svagheter.

Barn kräver din kärlek, din närhet, ditt stöd, din förståelse och din vägledning. De behöver höras och lyssnas på, men de behöver speciellt förebilder att ta efter.

De behöver se en samstämmighet mellan det du säger och det du gör. På så sätt kan de ta till sig de lärdomar de får från sina föräldrar som sina egna.

Mamma och barn i högklackade skor

Var en förebild från allra första början

Spädbarn interagerar med världen och formar sin uppfattning om den genom de svar de hittar på sina frågor. Det vill säga om du vill att dina barn ska vara rena och fina måste du visa dem att du tar hand om ditt yttre.

Dessutom, om du ber dem att inte använda fula ord och svära, ska du inte heller använda dem. Värderingar lär man inte bara ut eller förklarar, de måste följas av föräldrarnas förebilder och erfarenheter.

Genom sina föräldrars beteende kommer barnen att lära sig vad det är att känna glädje och vad som är sunt förnuft. De lär sig även att ha självkontroll.

Det är värt att nämna att föräldrarna inte är de enda som påverkar ett barns utbildning och beteende. Far- och morföräldrar, far- och morbröder, fastrar och mostrar, kusiner och vänner som delar sina dagliga liv med barnen kommer också direkt att påverka deras beteende.

Barnens bästa förebilder finns hemma: förslag att använda sig av

Det är en populär uppfattning att värderingar lärs hemma och kunskaper erhålls i skolan. Men det här stämmer inte då barn lär sig hela tiden och tar till sig både kunskap och värderingar var de än befinner sig.

För att föräldrar ska känna sig stolta över att säga att det bästa exemplet för barnen finns hemma, rekommenderar vi att du följer dessa tips:

 • Om du inte vill att dina barn ska kommunicera med andra genom att skrika så skrik inte på dem. På samma sätt, om du förväntar dig att dina barn ska vara intresserade av att läsa, läs med och för dem. Låt dem se dig läsa själv.
 • För att förhindra att de utpressar andra eller tvingar dem att göra saker, bör du under inga omständigheter göra det mot dem.

Barn älskar och beundrar sina föräldrar väldigt mycket. Därför är du den spegel som de vill reflekteras i.

 • Vill du att ditt barn ska vara ärligt? Berätta inte lögner för honom eller henne.
 • Om du vill att dina barn ska njuta av mat och våga sig på att prova olika typer av mat, tvinga dem inte att äta det du vill att de ska och respektera deras egen smak.
 • För att de ska ha sin egen personlighet och smak så tvinga inte på dem din.
 • Om du inte vill att dina barn ska vara fördömande mot andras värderingar, döm dem inte hemma.
  Far och son rakar sig
 • Du vill inte att de ska slå dig eller andra? Undvik att agera våldsamt mot dem.
 • Vill du att dina barn ska lita på dig under alla omständigheter? Visa att du litar på dem.
 • För att se till att dina barn inte växer upp fulla av rädslor och ångest, uppfostra dem inte med skrämseltaktiker och hot.

Du bör definitivt vara noga med allt du säger och gör för det kommer att direkt påverka dina barns beteende. De kommer att upprepa allt de ser dig göra. Kom alltid ihåg: de bästa förebilderna för barn finns i hemmet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bowlby, J. (1986). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata.
 • Bowlby, J. (1995). Teoría del apego. Lebovici, Weil-HalpernF.
 • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
 • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
 • Moneta, M. (2003). El Apego. Aspectos clínicos y psicobiológicos de la díada madre-hijo. Santiago: Cuatro Vientos.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.