Hur man hanterar barns frustration

Lär dina barn att tåla frustration från väldigt tidig ålder. Det kommer att tillåta dem att hantera andra svåra situationer som de stöter på i livet.
Hur man hanterar barns frustration
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 31 mars, 2019

Frustration hos barn härstammar från uppdämda behov eller önskningar. Det är en känsla som vi alla upplever när vi inte kan uppfylla våra önskningar, förväntningar eller mål. Med andra ord är det något oundvikligt. Alla upplever det vid någon tidpunkt i sitt liv. 

Det är faktiskt så att frustration är en av de känslor som vi utvecklar vid en väldigt tidig ålder. Snabba humörsvängningar, från belåtenhet till frustration och tillbaka, är vanliga under barndomen.

I varje frustrerande situation så finns det en person, en ambition och något slags hinder som hindrar oss från att nå vårt mål.

Det här hindret kan vara tillfälligt eller oöverkomligt. För tillfället är det däremot något som stoppar oss från att få det vi vill ha.

Frustration uppstår när ett barn förväntar sig någon sorts belöning.

Det kan yttra sig i form av andra känslor eller i en kombination av känslor: raseri, besvikelse, ledsamhet eller hopplöshet.

Argt barn

Orsaker

Frustration kan uppstå i varje skede av ett barns utveckling. Det här är några av de vanligaste orsakerna:

 • Stress
 • Förväntningar som inte möts
 • Att bli avvisad
 • Avsaknad av acceptans
 • Avsaknad av flexibilitet
 • Avundsjuka
 • Tävlingslystnad
 • Perfektionism
 • Provokation

“Kännedomen om sina egna fel och tillkortakommanden låter de frustrerade upptäcka fientlighet och elakhet hos sina medmänniskor.”

-Eric Hoffer-

Hur man bekämpar frustration hos barn

 1. Var ett exempel. Föräldrar med en positiv attityd till att överkomma missgynnsamma situationer är de bästa rollmodellerna. Det är från deras exempel som barn lär sig att hitta lösningar på vilka problem de än står inför.
 2. Byt ut frustration mot lärande. Svåra situationer ger bra möjligheter för barn att lära sig något nytt. Om de kan bibehålla vad de har lärt sig så kommer den erfarenheten att låta dem ta itu med problemet själva om det händer igen.
 3. Lär dem uthållighet. Om barn lär sig att uthållighet är vägen framåt så kommer de kunna kontrollera sin frustration i många olika situationer.
 4. Ingjut en kultur av att anstränga sig. För att undvika frustration, lär ditt barn att ansträngning är nödvändigt för att lösa problem.
 5. Skäm inte bort dem. Låt ditt barn själv övervinna utmaningar. På det viset kan de begå misstag och lära sig från sina erfarenheter.
 6. Ge inte med dig. Om du kommer och hjälper till så fort dina barn är frustrerade kommer de att förvänta sig att du kommer lösa alla deras problem.
 7. Sätt upp mål. Lär ditt barn att tåla frustration genom att sätta realistiska och rimliga mål.

Att utveckla en tolerans mot frustration

Att klara av att bli frustrerad betyder att man kan konfrontera de problem och begränsningar som de små upplever och överkomma de negativa känslorna som dessa kan orsaka.

Lyckligtvis så kan alla barn lära sig och utveckla en tolerant attityd mot frustration.

Egenskaper hos barn med hög tolerans

Barn med en hög tolerans mot frustration kan använda sina egna resurser för att hantera en negativ situation.

Det här betyder att det bara är i extrema situationer som barnen kommer att känna sig frustrerade.

För personer med hög tolerans mot frustration är livet trevligare, enklare och mindre stressigt.

Problem blir till nya chanser. Det finns alltid möjligheten att vända blad och börja om på nytt.

De här människorna kan erkänna och acceptera frustration, smärta, misslyckande och obehag, utan att det tar överhand.

Barn tittar ut genom fönster

Egenskaper hos barn med låg tolerans

Barn med låg tolerans mot frustration kommer att ha svårt att komma över vissa situationer. De tappar lätt motivationen när de stöter på motgångar.

Dessa barn har därför en benägenhet att vara mer impulsiva och otåliga.

Eftersom de är vana vid att tillfredsställa sina behov direkt blir de lätt ängsliga när de möter konflikt eller påfrestningar.

Frustration hos barn är onekligen något som alla föräldrar bör ta itu med.

Det är viktigt att komma ihåg att tolerans mot frustration är en förmåga som vi alla kan lära oss och utveckla.

Om dina barn kan utveckla en tolerans mot frustration så kommer de kunna hantera vad livet än kastar åt dem och det hjälper dem att leva ett lyckligt och tillfredsställande liv.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.