6 personliga styrkor som hjälper barn att utvecklas

Genom att arbeta med personliga styrkor redan i barndomen hjälper vi våra barn att njuta av de positiva aspekterna av livet och bättre klara av motgångar.
6 personliga styrkor som hjälper barn att utvecklas
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I allmänhet fokuserar psykologi på att identifiera och behandla sjukdomar och beteendeproblem. Men lyckligtvis har man under de senaste decennierna även börjat ta itu med de mer positiva och funktionella aspekterna av människors personlighet. Idag tittar vi närmare på sex personliga styrkor som du kan arbeta med tillsammans med dina barn för att hjälpa dem att leva ett lyckligare liv.

Begreppet lycka är subjektivt och, som experter har visat, beror inte enbart på vad som händer med en person utan hans eller hennes förmåga att hantera det som sker. Därför är det viktigt att hjälpa små barn att utveckla färdigheter som gör att de kan njuta av det positiva och möta det negativa på ett lämpligt sätt.

6 personliga styrkor

1. Visdom och kunskap

Det här är det naturliga och genuina intresset att lära sig, upptäcka och uppleva nya saker. Det handlar om att vara nyfiken, ha en önskan att lära sig lite mer varje dag om världen och den tillfredsställelse som ny kunskap ger.

Det här är en personlig styrka som är typisk för människor med aktiva och kreativa sinnen som kan hitta innovativa lösningar och komma på oväntade och nytänkande idéer.

personliga styrkor: barn visar tummen upp

Det inkluderar också dygden att kritiskt kunna bedöma en situation och skapa sig sina egna personliga åsikter, samt ha perspektiv och en förmåga att analysera och förstå. Att utvidga sina kunskaper ger entusiasm till människor med denna styrka.

För att uppmuntra denna kvalitet hos barn är det viktigt att ge dem tillgång till information om olika ämnen, stödja dem, dela deras intressen och uppskatta deras kunskap och önskan att lära sig.

2. Personliga styrkor som hjälper dina barn att utvecklas: Mod

Detta inkluderar känslan av passion, energi och glädjen att leva, samt villigheten att ta risker och acceptera eventuella konsekvenser. Det handlar också om att arbeta hårt för att uppnå sina drömmar och personliga mål och att hålla fast vid dem utan att bli avskräckt av bakslag.

Dessutom innebär denna styrka att känna sig själv djupt och försvara sin integritet och sina värderingar.

Modiga människor upplever livet som ett äventyr och är inte rädda för att leva det fullt ut. De visar sig precis som de är. För att främja mod hos barn måste du lära dem att misstag är en del av resan. Att du alltid kan komma tillbaka och att du måste tro på dig själv.

3. Medmänsklighet

Människor med denna styrka anser att djupa relationer är värdefulla och de har möjlighet att knyta känslomässigt meningsfulla band med andra. De upplever andra som värda uppmärksamhet och respekt och kan förstå både sina egna och andras känslor.

För att uppmuntra denna styrka hos barn måste du vara deras största förebild och behandla dem med kärlek, förståelse och respekt.

4. Personliga styrkor som hjälper dina barn att utvecklas: Rättvisa

Här pratar vi om solidaritet, empati och att försvara andra. Denna styrka omfattar också lojalitet, förmågan att samarbeta och arbeta tillsammans, och att vara förståelse och ha medkänsla med andra. Människor med denna styrka är goda vänner, goda människor och bra ledare.

Du måste lära dina barn att sätta sig in i andra människors perspektiv för att försöka förstå deras situationer och känslor. Motivera dem att acceptera och vara toleranta och öppna för andra.

5. Ett stabilt temperament

Denna styrka är förmågan att kunna tänka flexibelt och tolka andras omständigheter och beteenden med välvillighet, utan behov av hämnd.

Det inkluderar även förmågan att vara medveten om sina egna meriter och prestationer men också att inse att alla har något att bidra med. Det lyfter också fram förmågan att kontrollera impulser och agera på ett sätt som är mest fördelaktigt på lång sikt.

personliga styrkor: pojke i grön tröja

För att utveckla ett stabilt temperament hos barn måste du lära dem att inte reagera direkt utan att agera lugnt och överlagt. Du måste också lära dem att ta hänsyn till konsekvenserna av deras handlingar och analysera allt innan de handlar.

6. Transcendens

Slutligen kommer vi till förmågan att känna inre frid och tacksamhet för allt det goda som omger oss. Detta är förmågan att identifiera det positiva och njuta av det. På samma sätt innebär transcendens också humor, förmågan att relativisera det negativa och hoppas att framtiden blir lycklig och framgångsrik.

För att göra detta måste du uppmuntra dina barn att göra det till en vana att se de positiva händelserna i sina liv, för att stärka deras optimism.

Personliga styrkor är kopplade till lycka

Bara för att du försöker utveckla dessa personliga styrkor hos dina barn betyder inte att de inte kommer att ha negativa upplevelser i sina liv. Men det hjälper dem att uppskatta det positiva, lära sig av sina motgångar och leva sina liv med optimism och självförtroende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.