Emotionella problem hos barn: Orsaker, symptom och behandling

Emotionella problem hos barn: Orsaker, symptom och behandling
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 12 juli, 2020

Emotionella problem hos barn kan påverka deras relationer med andra, deras beteende och deras humör. Föräldrar borde därför kunna upptäcka dessa avvikelser och lösa dem så snabbt som möjligt innan de skadar barnets utveckling på något sätt.

Emotionella problem är inte något unikt för vuxna. På grund av olika omständigheter, som kan vara interna eller orsakade av omgivningen, påverkas också barn av situationer som är skadliga för deras emotionella hälsa. 

Dessa uppstår när negativa känslor har en orimligt stor inverkan på barnets liv. Det betyder dock inte att vikten av dessa känslor ska undervärderas.

Negativa känslor är mycket relevanta i våra liv. Det är genom rädsla som vi skyddar oss själva mot faror. Vi försvarar oss mot attacker genom att bli arga, och med adrenalinet förstärks våra förmågor när det behövs.

Emotionella problem hos barn kan vara förödande för deras fysiska och psykiska välmående. Här ska vi se hur vi kan upptäcka dem och lösa problemen.

De vanligaste emotionella problemen hos barn

De emotionella störningar som oftast uppstår hos barn är:

  • Brist på empati: I dessa fall kan barnen inte känna igen andra människors känslor. Därför märker de inte om någon är ledsen, glad eller arg. De är heller inte kapabla att förstå varför någon känner på det sättet.
  • Depression: Detta kan bero på många olika faktorer. Depression har en stor påverkan på barnets beteende och humör, samt på skolprestationerna, hur barnet svarar på andras incitament och hur barnets relationer med andra ser ut.
  • Ångest: Även om det är en försvarsmekanism mot hot eller fara kan överdriven ångest eller när den uppstår helt omotiverat orsaka irritation, nervositet och rastlöshet. Dessutom tenderar den också att vara orsaken till andra fysiska problem, av vilka några kan vara riktigt allvarliga.
  • Oförmåga att uthärda frustration: Detta gör det omöjligt att acceptera regler, normer eller situationer som inte är trevliga för barnet. Oftast tar det sig uttryck genom ilska och aggressivt beteende.
  • Fobier: Överdrivna rädslor. En del kan vara relaterade till vardagliga saker som regn. Fobier orsakar stora komplikationer som påverkar barnets mentala stabilitet och sociala liv.
  • Panikattacker: En intensiv rädsla som följs av verkligt uppskakande fysiska symptom.
Emotionella problem hos barn: En mamma kramar sitt barn.

De vanligaste orsakerna till emotionella problem hos barn

Som sagt finns det två olika sorts triggers för emotionella problem hos barn:

Interna

Dessa är kopplade till den känslomässiga regleringen i alla mänskliga individer.

Några egenskaper i en individ som har en tendens att orsaka emotionella problem är: att ha en överdrivet stark karaktär, att vara mycket introvert, en brist på uppmärksamhet, osäkerhet eller misslyckande att ta till sig information.

“Livet är till 10% det du upplever och till 90% hur du reagerar på det.”

Externa

Omgivningen där ett barn växer upp har stor påverkan på hans eller hennes utveckling. Om du är del av en familj där det förekommer våld, aggression och negativitet påverkas din emotionella stabilitet negativt.

Skolmiljön är också lika viktig, eftersom den erbjuder barn deras första kontakt med andra människor än familjen.

Därför är det viktigt att det inte förekommer trakasserier eller mobbning. Andra influenser är till exempel dåliga relationer med lärare, att inte känna sig som en uppskattad medlem i klassen och dåliga akademiska prestationer.

Så upptäcker du emotionella problem hos barn

Det första du måste ta i beaktande är att dina barn aldrig kommer att berätta för dig: “Jag har dålig självkänsla för att jag får kritik från mina klasskompisar.” Därför måste du vara uppmärksam på ditt barns beteende, för det är där han eller hon visar alla sina nedtryckta känslor.

Om ett barn visar nervositet som till exempel att bita på sina naglar, skrika, ha sönder saker eller vara aggressiva kan det alltså visa på ett problem. Det kan också förekomma fysiska symptom som hjärtklappning, illamående eller spända muskler. 

Ett barn med emotionella problem ligger bredvid sin leksaksbil.

Du bör också fästa uppmärksamhet vid de beteenden ditt barn inte visar. Om du märker att barnet inte litar på sina förmågor, att han eller hon har problem med en negativ attityd eller att det är svårt att forma relationer med andra bör du försöka ta reda på vad barnet tänker.

Tips för att behandla emotionella problem hos barn

Den bästa rekommendationen för barn som upplever känslomässiga störningar är att gå till ett proffs. En psykolog eller psykiatriker till exempel, kan skapa en utvecklingsplan för att lära barnet att hantera de olika känslor som uppstår som ett svar på olika situationer. Emotionell intelligens är nyckeln till att bekämpa den här typen av sjukdom.

Dessutom måste du vara närvarande och delaktig i ditt barns liv. Det bästa sättet att hjälpa barn är genom att vara förstående, öppen, villig att dela med sig av sina värderingar och lärdomar när som helst och framförallt, visa barnen att vi finns där för dem när de känner att något är fel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Andrade Palos, P., & Betancourt Ocampo, D. (2012). Problemas emocionales y conductuales en niños: predictores desde la percepción de los padres y de los hijos. Acta de investigación psicológica, 2(2), 650-664. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322012000200005
  • Shapiro, L. E. (2002). La salud emocional de los niños (Vol. 16). Edaf.
  • Smeke, S. (2009). Alcanzando la inteligencia emocional. Editorial Limusa SA de CV.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.