12 fraser som uppmuntrar positivt beteende hos barn

Innan man skäller på ett barn för att det har uppfört illa sig är det alltid bättre att använda fraser som uppmuntrar positivt beteende. Läs vidare för att upptäcka 12 av dem!
12 fraser som uppmuntrar positivt beteende hos barn
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Ofta känner sig föräldrar överväldigade när deras barn uppvisar negativa beteenden. De kan då skrika och skälla på sina barn eller straffa dem, men det har visat sig skada deras känslomässiga utveckling. Ett bättre sätt är att använda fraser som uppmuntrar positivt beteende.

Det finns teorier och metoder utarbetade av pedagoger och psykologer som ger alternativa sätt att reagera. De är mycket effektivare än straff. Dessutom har de fördelen att man undviker det dåliga beteendet från att upprepa sig i framtiden.

Det finns fraser du kan använda för att uppmuntra positivt beteende hos dina barn. Om du inte vill missa dem, läs vidare!

Fraser som uppmuntrar positivt beteende

Om du gör (en specifik uppgift) kan du (belöning)

Det har bevisats att det är mycket effektivare att förstärka önskvärda beteenden istället för att bestraffa dåliga beteenden. Om du vill att dina barn ska upprepa en aktivitet måste du förstärka den. Om du vill få slut på ett beteende måste du sluta förstärka det. Tänk på att även negativ uppmärksamhet kan vara förstärkande.

uppmuntrar positivt beteende: mamma och pappa med var sitt barn i knät

Belöningen behöver inte vara något materiellt. Tvärtom är det effektivare att använda annat som att leka med dem, åka till parken, gå på bio, ta en cykeltur eller åka ut i skogen, bland annat.

Jag vet att du kan bättre

Det är viktigt att förmedla att du vet att dina barn kan uppföra sig och göra saker på rätt sätt.

Jag är väldigt stolt över dig

Låt ditt barn veta att du är stolt över hans prestationer och ansträngningar, även när saker och ting går fel. På det här sättet uppmuntrar du ditt barn att göra bättre ifrån sig nästa gång.

Om du fortsätter att bete dig så här kommer jag sluta lyssna på dig

Att skrika på eller prata med dina barn för att förklara vad de gjort fel kommer bara att stärka deras oönskade uppförande, då du ger dem uppmärksamhet när de gör något negativt. Det bästa du kan göra är att lämna rummet, eller säga åt dem att lämna rummet, så att du inte ägnar mer uppmärksamhet åt det negativa beteendet.

Jag är stolt över dig för att du sa sanningen

Många barn ljuger av rädsla för att vi ska skälla på dem eller för att de inte kan skilja fantasi från verklighet. Därför måste du belöna dem när de säger sanningen även om det var något du inte ville höra. Du måste berömma det faktum att de var modiga nog att göra det.

Om du lugnar ner dig hittar vi en lösning

Ibland gråter barn för att de desperat vill göra något som du inte tillåter dem att göra. Det är viktigt att inte ge efter. Hjälp dem att lugna ner sig och leta efter ett alternativ.

Fler fraser som uppmuntrar positivt beteende hos barn

Försök igen

Om de gjorde något som gick illa ska du inte fokusera på vad de gjorde fel. Istället måste du ge dem en möjlighet att försöka igen för att fixa sina misstag.

Jag älskar dig

Att säga till dina barn att du älskar dem och ständigt påminna dem om detta hjälper dem att utveckla en god självkänsla, uppföra sig bättre och vara mer positiva.

uppmuntrar positivt beteende: mamma hjälper barn cykla

Kommer du ihåg att du skulle…? Har du gjort…?

Istället för att skälla eller skrika på dem för att de inte gjort en viss uppgift är det bäst att prata med dem om det på ett positivt sätt. Du kan påminna dem om vad de skulle göra så att de kan göra det.

Du gjorde ett misstag, men du kan lära dig av det här

Det är mycket bättre för dina barn att inse att de har gjort ett misstag än att säga “Vad var det jag sa?” Precis som vuxna lär sig inte barn heller om de inte får begå sina egna misstag.

Jag kommer att hjälpa dig om du behöver mig

På det här sättet visar du dina barn att om de behöver något kommer du att finnas där för dem. Att påminna dem om detta ser till att de kommer till dig när de känner sig vilse.

Jag tror på dig och jag vet att du klarar det

På det här sättet ger du dina barn självförtroendet de behöver när de säger att de ska göra något. Dessutom motiverar det dem att göra allt de kan för att klara av det.

Jag vet att du inte menade att göra det

På det här sättet ser du till att dina barn inte gör om det igen, eftersom du tror på dem och litar på dem.

Nu när du vet vilka fraser som kan uppmuntra positiva beteenden hos dina barn är det din tur att faktiskt använda dig av dem. Det är viktigt att uppmärksamma dina barn när de gör något bra och förstärka dessa beteenden genom att berätta för dem hur mycket du älskar dem och hur stolt du är över dem. Använd dessa fraser i vardagen och du kommer att se positiva resultat i dina barns beteenden.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.