Det är bra att låta barn göra misstag

Det är bra att låta barn göra misstag
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 25 juni, 2019

När barn växer och mognar är det viktigt att deras föräldrar ger dem möjlighet att bli självständiga och starka, med förmågan att fatta goda beslut och möta alla möjliga och omöjliga omständigheter. Det är därför bra att låta barn göra misstag.

Föräldrar vill ofta övervaka och kontrollera sina barn för att de tror att det kommer göra saker lättare för dem och ge dem ett bättre liv. Men att låta dina barn göra misstag är faktiskt bara bra. Det ger dem chansen att hantera situationer på egen hand och lära sig att lösa olika problem.

Ingen föds till världen med all kunskap. Att göra misstag är en viktig del av att växa upp. Varje människa måste gå igenom denna mycket viktiga process för att utveckla känslomässig motståndskraft. Det hjälper även individer att utveckla en mängd olika andra färdigheter.

Sanningen är att många föräldrar har en tendens att fråga sig när de ska ingripa och när det är bättre att inte göra det. Det är bäst att hålla saker i balans. Föräldrar ska vägleda, ge råd och stöd till sina barn.

Men om föräldrarna går för långt och fungerar som kryckor för sina barn kan det faktiskt bli skadligt. Överbeskyddade barn får låg självkänsla och utvecklar en inlärd hjälplöshet.

Alla barn kommer att uppleva stunder när de inte kan få en leksak att fungera som de vill. Eller kanske de har svårt att genomföra en vardaglig uppgift. Det är då föräldrarna behöver lära sig när de ska låta barnet fortsätta försöka, och när det är bättre att hjälpa dem.

För många mammor och pappor kan det vara svårt att avgöra. Men det är inte omöjligt så länge du är respektfull.

Autonomi och självständighet

Det finns två olika typer av autonomi. Den första har att göra med fysisk utveckling: vår motorik och förmåga att koordinera våra rörelser. Den andra aspekten är psykologisk. Det handlar om att uttrycka sina önskningar och förståelsen av sina egna handlingar.

Att uppfostra barn är en process där de ska nå självständighet i sin vidaste bemärkelse.

Vissa barnuppfostringsmetoder främjar faktiskt överbeskydd. När vi försöker förhindra vårt barns lidande till fullo står vi bara i vägen för deras tillväxt och övergripande utveckling.

Att uppmuntra autonomi hos barn är oerhört viktigt. Det är nyckeln till att uppfostra kompetenta och strategiska vuxna som kan ta sig an livet. Bildandet av dessa mönster börjar under barndomen.

mamma leker med litet barn

Hur du främjar autonomi hos barn

Det finns flera faktorer som hindrar föräldrar från att låta sina barn fatta sina egna beslut. Den mest uppenbara är rädslan att de kommer göra ett misstag. Ingen vill se sina barn ledsna och besvikna, men det här är en form av överbeskydd.

För andra föräldrar är det en kontrollfråga. De vill att deras barn ska göra exakt vad mamma och pappa tror är rätt. Det kan komma från en rädsla för att bli kritiserad av andra. Det kan också komma från en förälders skuldkänslor när ett barn misslyckas.

Samtidigt är livet strukturerat kring tidskrävande rutiner. När föräldrarna har för mycket att göra har de lite tid över för att lära sina barn att göra saker på egen hand.

Att lära sina barn något tar tid och tålamod, och det råder ofta brist på båda dessa i dagens verklighet. Ofta är det helt enkelt bekvämare att göra saker för våra barn.

Ingen av dessa anledningar är giltiga eller hållbara. Att låta dina barn göra misstag är oumbärlig träning som förbereder dem för livet

Så hur låter man sina barn göra misstag?

Först och främst måste föräldrar vara medvetna om att när barn börjar göra saker på egen hand kommer de oundvikligen att göra misstag. Och naturligtvis kommer de att bli frustrerade.

Frustration är inte alls en dålig sak. Det är snarare en möjlighet att överträffa sig själv och sätta nya mål. Men det är inte lätt att komma fram till den slutsatsen på egen hand. Det är vårt jobb som vuxna att införliva dessa värderingar.

Uthållighet

När barn vill hjälpa till med hushållssysslor, till exempel, är det bra att acceptera deras hjälp. Och uppmuntra dem också, förstås. Om ditt barn gör ett misstag, uppmuntra honom att försöka igen. Ditt barn måste lära sig att förstå att det är helt naturligt och normalt att börja om och försöka igen.

Om föräldrarna själva visar uthållighet och visar att de vet hur de ska hantera sin egen frustration lär sig barnen att göra detsamma. På lång sikt är detta det bästa sättet att garantera ett barns framtida lycka.

Tålamod

Efter flera misslyckade försök att göra någonting kommer ett barn sannolikt att börja gråta eller få ett raseriutbrott. Förälderns första impuls är att lösa problemet så att barnet slutar gråta. Ett bättre alternativ är dock att sitta ner med barnet och leta efter möjliga lösningar tillsammans.

Rimliga mål

Ett barns inlärningsprocess går igenom olika steg och stadier. De mål du ställt för ditt barn måste vara realistiska, i förhållande till ditt barns förmåga och mognad.

Det gör det möjligt för din son eller dotter att uppnå sina mål. På så sätt hjälper du till att stärka ditt barns självkänsla och uppmuntrar honom eller henne att lära sig nya färdigheter.

Det är inte rättvist att ta utmaningar med en “du kan göra allting”-attityd. Barn har stadier som de behöver gå igenom. Att kräva för mycket leder bara till frustration.

mamma förmanar litet barn

Hushållssysslor är ett bra hjälpredskap

Att hjälpa till med olika saker i hemmet lär ut en rad positiva värderingar. Det främjar samarbete, integration och gemensamt ansvar. Det bygger också autonomi och gör barn redo att göra saker på egen hand i framtiden.

Tillåt dina barn att gråta

Det kan vara svårt att se dina barn gråta. Det är aldrig lätt att låta dem göra misstag. Men det är viktigt att vi tillåter våra barn att uttrycka sin frustration, rädsla och ilska. Du bör inte bli desperat och förminska eller undertrycka barnets känslor.

Du kan alltid prata med dem vid ett senare tillfälle för att hjälpa dem att kanalisera negativa känslor och lära sig att ta sig vidare. Att förbjuda tårar är aldrig bra, och det är inte heller bra att förminska vad de går igenom.

Låt dina barn göra misstag så att de, steg för steg, blir självständiga och lär sig att möta livet på egen hand.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.