Hur gör man för att hantera konflikter utan straff?

Nedan hittar du tips för föräldrar om hur ni kan hantera konflikter utan straff.
Hur gör man för att hantera konflikter utan straff?
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det är inte bara barn som blir överväldigade av sina känslor. Föräldrar blir det också. Så hur gör man för att hantera konflikter utan straff?

I skarpt läge kan föräldrar förlora sitt humör och det slutar ofta med att de straffar sina barn utan att inse att det förstärker deras barns negativa beteende.

För att lära oss att hantera konflikter utan straff måste vi titta på hur inlärning odlar känslomässig intelligens.

Det är uppenbart att straff inte har några långsiktiga fördelar för inlärningen. Det beror på att straff inte förändrar orsakerna till det olämpliga beteendet.

Långt från att förbättra situationen genererar det faktiskt negativa känslor hos barnet mot den som utmäter straffet. Därför måste vi lära oss andra sätt att visa barn hur man bättre ska hantera situationer.

Det finns bättre sätt än straff

Hur gör man det? Det är frågan. Ett bra sätt är att arbeta på två fronter samtidigt. Den ena är reflektion och den andra är intervention.

Men innan du gör det måste du odla ditt eget tålamod, din empati och din kreativitet. För att uppfostra ditt barn krävs det att du tar ett steg tillbaka och håller dig lugn.

Det kommer att göra stor skillnad om du kan agera lugnt istället för att överreagera och utmäta ett straff till dina barn.

mamma och son pratar på soffa

Hantera konflikter utan straff

För att lära sig att hantera konflikter utan straff måste du först avgöra om ditt barn verkligen uppträder illa. Det är bra att överväga på vilket sätt deras beteende inte är tillräckligt bra. Du bör då reflektera över vad som orsakade det beteendet och vad som ligger bakom det.

Kom ihåg att det ofta finns andra bakomliggande orsaker till barns dåliga beteenden. Ofta skulle barnet ha kunnat agerat på ett annat sätt med mer information och förmågan att uttrycka den informationen.

När du är mitt uppe i stridens hetta som har skapat ilska och aggression är det bäst att inte agera under påverkan av dessa känslor.

Om konflikten är mellan två syskon – något som är mycket vanligt – är det första du ska göra att skilja dem åt och skydda den attackerade personen från att bli skadad.

Det viktigaste är emellertid att inte ge mer bränsle till elden och undvika att förvärra situationen.

Håll dig lugn

I stundens hetta är det bästa du kan göra att bara hålla dig tyst och lugn tills barnet lugnar ner sig. Du kan krama om honom om han tillåter dig.

Försök att lugna honom med några få ord, utan att försöka lista ut vem som bär skulden till vad som hände. När han är lugn kan du börja prata med honom.

“Om du uppmuntrar kärlek i din familj kommer dina barn  göra sitt bästa för att göra andra glada.”

-Rosa Jove, psykolog specialiserad inom klinisk barnpsykologi-

Först då kan du, mycket lugnt, be ditt barn att beskriva vad som hände. När han gör det, lyssna på honom utan att korrigera eller döma honom.

Om de inte kan göra det för att de fortfarande är för små eller på grund av brister i språket kan du hjälpa honom att beskriva fakta, men alltid med ett lugnt och försonande språk.

Den centrala punkten i konversationen bör vara att barnet ska kunna identifiera de känslor som ledde honom till att uppträda otillräckligt eller våldsamt, och vad han kände efter att ha uppfört sig så.

Att erkänna hans känslor är viktigt, såväl som att inte hämma dem. Tanken är att du bör lära honom att identifiera sina känslor och hantera dem på ett konstruktivt sätt.

Han bör få veta att det är normalt att känna sig arg, men det är inte okej att reagera genom att slå ett annat barn, till exempel.

barn ritar glad och ledsen gubbe

Att kontrollera sina känslor är en viktig färdighet

Lär honom att känna igen och validera sina känslor. De är alla en del av vår mänskliga natur, och att döma dem som bra eller dåliga bäddar för skam och skuld och hindrar dem från att kanaliseras ordentligt.

Du kan också förklara hur du kände dig inför deras dåliga beteende. Använd rätt ord och kalla alla känslor vid deras rätta namn. Jag kände mig frustrerad, upprörd, ledsen, till exempel.

Undvik att säga saker som “Du fick mig att känna”. När du säger att du kände dig frustrerad visar du att du tar ansvar för dina känslor och inte belastar ditt barn med dem.

Du kan hjälpa honom att lära sig om empati genom att ta upp vardagliga exempel som förbinder honom med en liknande känsla. Du kan referera till filmer, teckningar, sagor eller någon händelse i skolan.

Du måste påminna honom om de punkter ni har diskuterat och om nödvändigheten med att prata om dem igen. Gör det så många gånger som behövs. Och håll dig borta från fraser som “Hur många gånger har jag sagt till dig…”

Barn behöver mindre straff och mer dialog. Vetenskapen har visat att våra hjärnor har stora svårigheter att bearbeta ordet “nej”.

Det är mycket mer troligt att du blir hörd när du strukturerar dina meningar positivt istället för negativt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aguirre, E., Montoya, L., & Reyes, J. (2006). Crianza y castigo físico. Diálogos, 4, 31-48. https://www.aacademica.org/eduardo.aguirre/8.pdf
  • Baumrind, D. (1996). The Discipline Controversy Revisited. Family Relations, 45(4), 405- 414.
  • McMahon, R. (1991). Entrenamiento de padres. En V.E. Caballo (ed.), Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta, Madrid: Siglo XXI.
  • Tabares, X. (1998). El castigo a través de los ojos de los niños. Bogotá. D.C.: CES-Universidad Nacional de Colombia.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.