Skillnaderna mellan positiv och negativ förstärkning

Inom psykologi är förstärkning en mycket användbar och effektiv beteendemodifiering, särskilt när den används för att uppfostra barn. I den här artikeln kommer vi att förklara hur man tillämpar den här modifieringen och vad skillnaderna är mellan positiv och negativ förstärkning.
Skillnaderna mellan positiv och negativ förstärkning
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Förstärkning är ett begrepp som syftar till att korrigera ett visst beteende. Som namnet antyder fokuserar modifieringen på att förstärka önskvärt beteende för att uppmuntra någon att göra det oftare. På samma sätt kan det förhindra att olämpliga beteenden upprepas. För att kunna tillämpa denna psykoterapeutiska modifiering måste du dock veta skillnaderna mellan positiv och negativ förstärkning.

Denna beteendemodifiering baseras på teorin om operant betingning, som psykologen Burrhus Frederic Skinner var upphovsman till.

Enligt honom utvecklas beteenden beroende på de konsekvenser vi ser av våra handlingar. Om vi ​​får en belöning har vi en tendens att upprepa handlingen medan negativa konsekvenser leder till att vi upprepar våra beteenden mindre ofta.

Skillnader mellan positiv och negativ förstärkning

Konsekvensinlärning är när ett beteende sker samtidigt som något positivt eller negativt och denna konsekvens i sin tur påverkar beteendet. Det är mycket användbart för att ändra barns beteende till något vi anser vara lämpligt.

En typ av konsekvensinlärning är positiv och negativ förstärkning. Här följer skillnaderna mellan dessa två korrigeringstyper.

positiv och negativ förstärkning: flicka med kaka

Positiv förstärkning

Positiv förstärkning fokuserar på att ge en belöning direkt efter ett önskvärt beteende. Det betyder att när ett barn beter sig på ett sätt man gillar är det bra att belöna det direkt. Det ökar då sannolikheten att barnet upprepar beteendet i framtiden.

Några belöningar som kan användas som positiv förstärkning är:

 • Beröm och komplimanger
 • Kramar
 • Pussar
 • Klappar
 • Ge barnet uppmärksamhet
 • Klistermärken
 • Stämplar
 • Få vissa privilegier
 • Erkännande och positiva kommentarer
 • Godsaker
 • Utflykter, resor eller speciella aktiviteter
 • Att få poäng för att vinna ett fysiskt pris, som en leksak

Negativ förstärkning

Negativ förstärkning består av att ta bort ett obehagligt stimuli för att öka sannolikheten att barnet beter sig som önskat. Precis som med positiv förstärkning måste förstärkningen komma omedelbart, precis efter att barnet har betett sig ordentligt.

Några negativa stimuli som vanligtvis dras tillbaka eller tas bort är:

 • Starka ljus
 • Höga ljud
 • Kritik
 • Straff
 • Tillsägelser

Fördelarna med positiv och negativ förstärkning

Både positiv och negativ förstärkning är mycket effektiva och gynnsamma för barns utveckling eftersom de fokuserar på att stimulera och förbättra goda vanor. Det tar därmed bort behovet av att straffa och ge konsekvenser för dåligt beteende.

positiv och negativ förstärkning: glad familj runt läxor
Så tack vare att du förstärker önskvärda handlingar förhindrar du de som är oönskade. På detta sätt lär barn sig att de genom gott uppförande får ut något bra.

Dessutom har förstärkning också följande fördelar för barn:

 • Gör dem mer motiverade att göra rätt ifrån sig
 • Förbättrar deras självkänsla och uppfattning av sig själva
 • Uppmuntrar positiv kommunikation
 • Främjar etableringen av sunda och balanserade sociala relationer
 • Främjar deras mottaglighet för att ta till sig vad föräldrarna vill förmedla
 • Uppmuntrar vikten av att anstränga sig för att göra bra ifrån sig

Men för att ta del av dessa fördelar är det viktigt att alltid förklara anledningen till belöningen när du tillämpar en förstärkning, oavsett om den är positiv eller negativ.

Med andra ord måste barnet förstå vilka handlingar eller beteenden som har resulterat i en belöning. På detta sätt lär sig barnet att förstå konsekvenserna av att bete i en given situation.

“Vad människor känner är lika viktigt som vad de gör.”

– Skinner –


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.