Faktorer som påverkar barns akademiska prestationer

Alla barn är unika, och det finns många faktorer som kan påverka ett barns akademiska prestationer. Idag diskuterar vi flera aspekter som bör beaktas. Vi analyserar också hur du kan bidra positivt till ditt barns utbildning.
Faktorer som påverkar barns akademiska prestationer
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 24 augusti, 2019

Det finns många olika faktorer som kan påverka barns akademiska prestationer och höja eller sänka deras betyg. Nedan granskar vi några av de viktigaste omständigheterna som påverkar det akademiska resultatet.

Huruvida ett barn klarar sig bra eller inte i skolan beror på flera faktorer. Om barnets betyg inte är speciellt bra brukar föräldrar och lärare ofta skylla på eleven. Utbildning involverar emellertid ett flertal omständigheter och deltagare.

Bland de omständigheter som påverkar ett barns akademiska prestationer finns till att börja med de som är kopplade till barnet själv. Till exempel:

 • Personlighet
 • Intellektuell kapacitet
 • Hur barnet har uppfostrats
 • Barnets viljestyrka eller önskan att utföra uppgifter och göra bra ifrån sig

Externa faktorer inkluderar socioekonomisk status, lärarens förmåga och skolans eller skolsystemets infrastruktur.

Huvudsakliga faktorer som påverkar barns akademiska prestationer

 • Barnets mognadsnivå: Vissa barn är bättre förberedda än andra på att börja sin akademiska karriär. Det har att göra med varje individs unika utveckling. Med tiden kommer barnet att vänja sig vid den nya miljön och anpassa sig till den nya rytmen.
 • Personlighet och känslomässigt tillstånd: Barn som har större känslomässig stabilitet visar en större förmåga att möta skolans krav och anpassar sig bättre till skolans miljö. De beter sig på ett rättframt, respektfullt och vänligt sätt. Barn som uppvisar tecken på ångest, aggressioner eller depression har större svårigheter att få bra resultat och lära sig.
 • Föräldrarna: Barn är en återspegling av det exempel som deras föräldrar har gett dem under hela deras liv. Om barn ser ansvarsfulla och konsekventa attityder och beteenden kommer de troligen att ta efter dem. Att vara alltför auktoritativ hjälper dock inte.
 • Lärarna: Ett positivt och respektfullt förhållande mellan lärare och barn är nyckeln till ett barns akademiska framgång. Detsamma gäller självklart lärarens förmåga att förmedla kunskap. Som förälder bör du undvika att uttrycka negativa åsikter om ditt barns lärare så att ditt barn hör det. Det kan leda till bristande respekt från ditt barn gentemot pedagogen och hela skolan. Samtidigt kan ditt barn till slut känna sig förvirrad när det gäller två av hans eller hennes viktigaste auktoritetsfigurer: förälder och lärare.

Sekundära faktorer som spelar en roll för barns akademiska prestationer

Förutom de huvudsakliga faktorerna spelar också andra faktorer en signifikant roll i ett barns utbildning.

Först måste man betrakta barnets socioekonomiska förhållanden. Tyvärr är ojämlikheter och orättvisor fortfarande ett stort problem i dagens samhälle, och detta har stor påverkan på människors liv.

Barn som växer upp med mer stöd och större tillgång till näring, vila och känslomässig stabilitet brukar vara mer framgångsrika akademiskt.

“En lärare är en kompass som aktiverar magneterna av nyfikenhet, kunskap och visdom inom sina elever.”

En annan faktor som påverkar ett barns akademiska framgång är utbildningssystemet inom det samhälle, den region eller det land som han eller hon bor i. Skolans pedagogiska verktyg spelar också in. När en institution har tillgång till fler och bättre resurser är lärarens uppgift lättare och barnen lär sig mer.

Det finns några saker vi kan göra dagligen för att hjälpa våra barn i sin skolgång:

 • Slå följe med dem. Läs med dem, införliva matematik i vardagliga situationer och hjälp dina barn med deras läxor. Det hjälper dem att bättre förstå vad de lär sig. Samtidigt utvecklar det deras självständighet att göra saker på egen hand. Det hjälper dem också att skapa ansvarsfulla rutiner. Du kan samtidigt delta i skolevenemang och aktiviteter för att visa ditt barn ännu mer stöd.
 • Uppmuntra dina barn, men pressa dem inte. Visa dina barn att du litar på deras förmågor och förväntar dig det bästa av dem. Var bara försiktig så att det inte blir en alltför tung börda för dem.
 • Straffa inte dina barn om de inte klarar sig bra i skolan. Om du märker att ditt barn gör en insats men fortfarande inte uppnår förväntade resultat ska du undvika att bli arg och straffa honom eller henne. Tala lugnt och sansat och försök att tillsammans med ditt barn hitta lösningar som ni båda tror på och vill ge en chans. Studera tillsammans med ditt barn eller se om du kan hitta läxhjälp för att förstärka de begrepp han eller hon har problem med.
 • Missbruka inte användningen av belöningar. Belöningar kan vara effektiva, och det är okej för barn att få någon typ av kompensation för sina ansträngningar. Men ge inte belöningar för ofta. Barn måste förstå att skolan är ett av deras första ansvar i livet. Därför bör de försöka arbeta hårt i skolan för sitt eget bästa – inte bara för någon belöning.

Livet består inte bara av skolan

Och kom slutligen ihåg att ett barns liv inte ska kretsa 100% kring skolarbetet. Om det akademiska tar upp all tid och energi kommer ditt barn tro att du bara bryr dig om betyg, inte om känslor eller andra viktiga aspekter i livet.

Även om skolan är viktig finns det även sport, familj, fritid, hushållssysslor, vänskaper och mycket annat.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.