Barns teckningar och deras betydelse

Barns teckningar och deras betydelse
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 21 maj, 2019

Genom sina teckningar börjar barn beskriva vad de känner och observerar. I den här artikeln kommer vi att berätta varför det inte bara är meningslöst klotter.

Barn börjar vanligen rita teckningar någon gång efter 18 månaders ålder. Det är nu de börjar rita som ett sätt att uttrycka sig på. De små barnen har roligt med att rita linjer som kan tyckas vara slumpmässiga. För dem representerar de dock konstverk som en produkt av deras tankar och idéer.

Betydelsen av ett barns klotter ligger i aktiveringen av deras fantasi och finmotoriska färdigheter från en tidig ålder. Dessa är fördelaktiga för barn för att utveckla deras talanger och förmågor. Det ger dem också ett bra sätt att uttrycka sina känslor på.

När barn börjar forma sin streck och linjer på ett ark papper, tenderar de att vara impulsiva, ohämmade och okontrollerade.

De rör på hela armen för att kunna täcka hela utrymmet som de har tillgång till. Denna aktivitet roar dem och håller dem sysselsatta. Det främjar också utvecklingen av de första stadierna av konstnärlig utveckling och talang.

När de blir större blir barnens färdigheter mer förfinade och de förvärvar nya tekniker för att förbättra sina alster.

De använder sig av sina färger mer medvetet, och linjerna är mer definierade. När de kommit upp i skolåldern, bygger de på det som de lärde sig hemma och bemästrar fler tekniker.

När barn känner nyfikenhet och väljer en färg, tveka inte att ge den till dem och lära dem att hålla den på rätt sätt.

På det sättet kan de börja dra sina första konstnärliga penseldrag och ge sig in i bildkonstens värld, vilket säkert leder till oförglömliga skapelser, för dig som mamma, och för dem.

Olika typer av barns teckningar och deras betydelse

Den första fasen av ett barns teckningar, eller klotter, börjar de första dagarna när ett barn tar en krita och försöker medvetet rita på ett papper. Det här är då processen för motoriken och hjärnans samordning börjar.

flicka ritar på vägg


Slumpmässiga linjer

Detta är en motorfunktion som man kan se hos barn från ungefär 20 månaders ålder, även känt som oorganiserat klotter. Det präglas av skissliknande linjer eller märken med pennor eller med målarfärger som inte har någon ordning eller mening. De kan använda ett eller flera material.

I detta skede känner barnen att de skapar något med sina händer när de ritar och de använder sitt klotter för att visa sitt nya språk och som ett sätt att kommunicera. Dessutom börjar de bekanta sig med materialet.

Denna fas är av yttersta vikt eftersom den väcker deras motoriska färdigheter och deras uppmärksamhet på sin omgivning. Följaktligen kommer allt detta att återspeglas i deras alster.

Kontrollerat klotter

Detta är en högre nivå av perception som manifesteras hos barn från 20 till 30 månaders ålder. Härifrån börjar förmågan att följa linjer och former att etableras. Barnen håller sina pennor eller målarpenslar bättre med handen, och du kan observera att de har mjukare och mer avslappnade rörelser när de ritar.

Linjerna blir längre och mer definierade, och de strävar efter att fylla hela sidan med sina grafiska uttryck.

På denna nivå kan man tydligt se hur de lär sig om den kinetiska aspekten av att rita. Det vill säga förmågan att använda sina kroppar för att uttrycka idéer.

De observerar världen runt omkring dem tydligare och mer noggrant för att sedan uttrycka den på pappret. Det här är när de börjar rita cirklar, punkter och klippa linjer.

“Betydelsen av barn som ritar streck och linjer är aktiveringen av deras fantasi och finmotoriska färdigheter vid en tidig ålder.”

Namngivna teckningar

Detta kallas också ett stadium av representation, det varierar från 30-48 månaders ålder. I den här fasen har barn redan bättre förmåga att lära sig motoriska färdigheter och kan förklara vad de ritar.

I allmänhet skissar de vad de ser eller känner till på pappret, även om det som de ritar inte liknar verkligheten.

Under denna fas börjar barn välja de material som ska användas, vad som ska målas och med vilken färg.

De kommer också att centrera sina ritningar lite mer och kommer att känna sig stolta över de reaktioner de får från vuxna som ser deras skapelser. Därför är det extremt viktigt att uppmuntra och gratulera dem till deras konstverk.

Förstadiet till avbildande teckningar

Detta stadium varar mellan 3-7 års ålder. I detta fall representerar barn tingen, människorna och djuren som de ser.

Dessa ritningar är lite mer begripliga, även om de mänskliga figurerna har en cirkel till huvud och två linjer till kropp. Många barn ritar också fingrar och hår.

När de börjar gå i skolan utnyttjar de sina färdigheter i klassrummet.

Där kommer de att manifestera idéer, dela dem med sina kamrater och få en bättre insyn i de andra barnens värld. Inspirationen till deras kompositioner kommer att variera och de kommer att kunna utveckla sina motoriska färdigheter till fullo.

lärare och elev med teckningar

De steg som kommer efter detta är: det avbildande stadiet, som äger rum mellan 7 och 9 års ålder, och övergångssteget som händer i åldrarna från 9 till 14 år.

Det är i det senare stadiet som de uppnår en perfektion av klottret, som nu är mer som ritningar. Under dessa steg visar barnen öppet sina färdigheter med skisser och kombinationer av färger.

Sammanfattningsvis är barns teckningar väldigt viktiga eftersom klotter och tidiga skisser väcker hjärnfunktioner och motoriska färdigheter. I framtiden kommer det att hjälpa dem att uttrycka sig genom olika konstnärliga kompositioner, såsom skisser och måleri.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.