Hur man undviker personskador vid trafikolyckor med barn

Enligt internationell statistik får ett mycket stort antal människor personskador vid trafikolyckor varje år. Barn är inte undantagna från detta, så det är mycket viktigt att vi som föräldrar lär oss att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.
Hur man undviker personskador vid trafikolyckor med barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Naí Botello

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Vi som föräldrar vet att våra barn dagligen utsätts för så många faror ute i världen. Det är ingen hemlighet att trafikolyckor kan vara dödliga för många människor, inklusive barn, och för att bekämpa detta måste vi arbeta förebyggande, utbilda oss själva och använda transportmedel på ett ansvarsfullt sätt.

Barndödligheten i trafiken avser inte bara barn som varit med om olyckor i bilar. Det är inte ovanligt att olyckor inträffar när barn speciellt mellan 5 och 9 år korsar gator utan tillsyn av vuxna.

Det förekommer också personskador vid trafikolyckor med äldre barn. Till exempel de som cyklar, åker skateboard eller rullskridskor i områden där trafikflödet inte är lämpligt för barn att leka eller umgås.

Förebyggande och försiktighet är våra enda vapen. Här nedan har vi sammanställt en lista med grundläggande säkerhetsregler som kan vara mycket användbara för dig och dina barn.

Först och främst överväger vi grundläggande säkerhetsregler för transport av barn i bilar. Därefter går vi inte på hur du kan undvika trafikolyckor med barn när de är fotgängare eller när de cyklar eller åker rullskridskor.

Hur man undviker personskador vid trafikolyckor med barn i bilar

I de flesta fall kan vi känna oss trygga i en bil. Men vi måste inte bara ta hänsyn till vår egen förmåga som förare, utan också förmågan hos hundratals andra förare och trafikanter som vi delar vägen med. Tänk alltid på detta, eftersom det tydligt visar hur viktigt det är att uppmärksamma de andra förarna på vägen istället för att bara fokusera på hur du själv kör.

En annan sak som leder till olyckor i många delar av världen är den överbeskyddande inställningen som vissa föräldrar har vad gäller att hålla sitt barn i famnen i bilen. Detta är en extremt farlig sak att göra. Det är faktiskt en ovana som leder till fler och fler offer med allvarliga eller dödliga skador.

Det finns såklart redan mycket specifika regler fastställda för just barn som åker bil. Barn ska alltid sitta i fordonets baksäte med lämpligt fasthållningssystem beroende på barnets ålder.

Dessa säkerhetssystem är obligatoriska och klassificeras efter vikt och ålder, vilket innebär att föräldrar måste anpassa dem efter att deras barn växer.

Hur man använder bilstolar för att förhindra personskador vid trafikolyckor

Små barn är mycket sårbara för dödsolyckor i bilar. Standarden kräver att man förutom att placera dem i en fastspänd bilstol i baksätet måste vända dem mot bilens körriktning. Anledningen är att det förhindrar eventuella skador på ryggraden, nacken eller huvudet.

Oavsett hur gammalt barnet är måste man köpa bilstolen från en affär som är specialiserad på dem. En annan viktig sak är att eventuella krockkuddar som sitter framför barnets huvud måste vara inaktiverade.

Sist men inte minst, se till att barnet har på sig säkerhetsbälte vad som än händer, och att dörrarna och fönstren har speciella barnsäkra lås.

Hur man undviker trafikolyckor med barn när man går eller cyklar

Det viktigaste för att undvika sådana olyckor är att utbilda barnen. Det är viktigt för föräldrar och lärare att prata med barn om farorna med att korsa gatan utan att se sig för eller utan tillsyn av en vuxen. Det är viktigt att barn lär sig att vara försiktiga och ansvarsfulla.

Här är några mycket enkla (men viktiga!) tips om trafiksäkerhet:

  • Gå alltid på trottoaren.
  • Se dig för åt båda hållen innan du korsar gatan, även på platser där det finns trafikljus.
  • Cykla eller gå aldrig nära kanten av trottoarer eller vägar.
  • När du går in i eller ut ur en bil, gör det på sidan som är i direkt kontakt med trottoaren.
  • Föräldrar ska alltid hålla sina små barn i handen.
personskador vid trafikolyckor: familj cyklar

Rekommendationer för användning av cyklar för att undvika personskador vid trafikolyckor

Följande rekommendationer visar hur man undviker trafikolyckor med barn på cyklar, sparkcyklar eller rullskridskor:

  • Alla barn måste bära hjälm när de cyklar. När barn använder rullskridskor eller skateboard är det viktigt att de också har på sig knä- och armbågsskydd.
  • Storleken på cykeln måste vara anpassad till barnet. Nybörjare kan använda sig av stödhjul.
  • Barn ska bara cykla på platser med liten eller ingen biltrafik. Det är bäst om föräldrarna kan vara närvarande under aktiviteten för att övervaka och vägleda barnet.
  • Tonåringar måste vara medvetna om gällande trafikregler.

Det är viktigt för alla föräldrar att veta hur man ska undvika personskador vid trafikolyckor med barn. Vi hoppas att dessa tips hjälper dig att bli mer medveten, och också säker, när du ger dig ut med barnen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.