3 övningar för att förbättra barns självkontroll

Det är viktigt att barn utvecklar självkontroll under sin uppväxt, men hur kan vi hjälpa dem med det?
3 övningar för att förbättra barns självkontroll
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I den här artikeln kommer vi att föreslå tre övningar du kan använda för att förbättra ditt barns självkontroll.

Självkontroll är förmågan att modifiera sitt beteende samt hantera sina känslor, impulser och tankar. Under de första levnadsåren har barn ännu inte utvecklat denna förmåga. Därför måste de lära sig att göra det. Vi kan hjälpa dem att jobba på det och öva sig på att bli bättre genom vissa övningar och aktiviteter.

Övningarna och aktiviteterna som du kan läsa om här nedan kan vara fördelaktiga både för deras uppförande hemma och i skolan.

”Självkontroll är styrka. Korrekta tankar är behärskning. Lugn är makt.”

– James Allen –

3 övningar för att förbättra barns självkontroll

Stoppljusmetoden

Stoppljusmetoden hjälper barn att förstå och hantera sina egna negativa impulser, beteenden och känslor. Genom att ta hjälp av färgerna i ett trafikljus lär denna metod barn att komma på konstruktiva lösningar i olika situationer som annars skulle få dem att bli arga eller frustrerade.

självkontroll: barn skriker mot kameran

Övningen går ut på att när ett barn befinner sig i en svår situation kan han eller hon komma ihåg stoppljusets färger. Varje färg motsvarar en specifik åtgärd som barnet ska göra:

 • Rött: Stanna upp i allt du gör och ta ett ögonblick att andas djupt och lugna ner dig.
 • Gult: Tänk på möjliga alternativ för hur du kan svara på situationen.
 • Grönt: Vidta åtgärder och genomför den bästa lösningen.

Som du ser är processen enkel och lätt för även små barn att förstå. Genom att tillämpa dessa lär sig barn att identifiera de upplevelser som kommer innan ett impulsivt beteende och de lär sig att lugna ner sig själva. I och med det lyckas de lösa sina konflikter på ett tillfredsställande sätt och agera på ett konstruktivt sätt.

Slutligen kan du leka en lek med ditt barn för att verkligen testa hans eller hennes förståelse för metoden. Ni kan agera ut och diskutera olika potentiella situationer där man kan behöva använda metoden och se hur ditt barn skulle reagera.

Identifiera vad som är rätt och fel

I denna övning arbetar barnet med att reglera sitt beteende baserat på sin kunskap om vilka beteenden som är acceptabla och vilka som är olämpliga. För att göra den här övningen bör barnet observera en serie piktogram, eller bilder, som visar olika beteenden, både bra och dåliga.

Därefter bör han eller hon beskriva innebörden av varje piktogram ni tittar på. Om innebörden är svår för barnet att tolka kan du hjälpa till. Slutligen kan du be ditt barn att dela upp piktogrammen (eller beteendena som de representerar) enligt följande:

 1. På en grön affischtavla bör de placera beteenden som de anser vara acceptabla.
 2. På en röd affischtavla bör de placera beteenden som de anser vara oacceptabla.
  självkontroll: frustrerad pojke sliter sitt hår

“I slutändan är den enda kraften som människan ska sträva efter den som han utövar över sig själv.”

– Elie Wiesel –

Om… då… -övning

Om… då… -övningen förbättrar barns självkontroll genom att hjälpa dem att reflektera över hur saker och ting hänger ihop. Här funderar de på hur de skulle agera inför en serie hypotetiska situationer.

För att göra det får barnet ett papper där han eller hon kan se en tabell med två kolumner. Längst upp i den första kolumnen visas ordet “Om.” Överst i den andra kolumnen står ordet “Då”.

I kolumnen under “Om” placerar barnet bilder som representerar situationer som:

 • Representerar en konflikt.
 • Är frustrerande.
 • Orsakar ångest och stress.
 • Är tråkig eller uttröttande.

Sedan ger du barnet en serie olika piktogram: En mamma, en pappa, en lärare och åtgärder som att andas, prata, tänka, säga förlåt etc.

Barnet bör välja de piktogram som han eller hon anser vara bäst som svar på situationen i fråga. När han eller hon väl har valt placerar barnet det utvalda piktogrammet i kolumnen “Då”, i samma ordning som barnet tycker att man ska utföra dem.

Så till exempel kan det i kolumnen “Om” vara ett barn som känner sig frustrerad eftersom han inte förstår sina läxor. Så i kolumnen ”Då” kan barnet placera följande piktogram i ordning: Andas, tänka, be läraren om hjälp. På så sätt lär barnet sig att hantera situationer på ett teoretiskt sätt och kan senare omsätta detta till verklighet när han eller hon hamnar i en liknande situation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.