Thumb Author María Alejandra Castro Arbeláez

María Alejandra Castro Arbeláez

Psykolog


Om författaren

Examen i psykologi från Universidad del Rosario , Bogotá, Colombia (2015). Magisterexamen i klinisk psykoanalys (2016) och Magisterexamen i neurovetenskap (2018) från University of Salamanca.

Hon har publicerat en vetenskaplig artikel och är medförfattare till boken "Psicología cultural: arte, educación, trabajo" (under publicering). Hon har deltagit i neurovetenskapliga konferenser. Dessutom har hon arbetat som klinisk psykolog och lärare både i Colombia och i Spanien. Hon har även forskat på sambandet mellan konst och psykologi. Idag jobbar hon som hon professor i psykologi och neurovetenskap vid Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, psykoterapeut och innehållsskribent. Samtidigt går hon ett doktorandprogram i neurovetenskap vid universitetet i Salamanca, där hon undersöker sambandet mellan Alzheimers sjukdom och lukt. Yrkeslicensnr: 172758