Fast anknytning är viktigt för din bebis

Fast anknytning är viktigt för din bebis
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 16 augusti, 2018

I den här artikeln kommer vi att förklara vad fast anknytning är och varför det är viktigt för din bebis fysiska och emotionella utveckling.

Bebisar behöver sina föräldrar för att utvecklas ordentligt; det är troligare att de kan utveckla beteendeproblem eller ångest om de separeras från dem.

Idag prioriterar föräldrar framförallt naturlig och nära föräldraskap eftersom vi nu vet mer om fördelarna det har både för bebisen och familjen.

Vad är fast anknytning?

Fast anknytning är en speciell relation som barnet etablerar med en liten skara människor.

Det är ett emotionellt band som formas mellan dem och dessa människor. Det förmår dem att med tiden söka närhet och kontakt med dessa människor.

Det är också en medfödd mekanism genom vilken barn söker säkerhet.

Anknytningsbeteenden blir mer relevanta i situationer som barnet upplever som hotande, såsom smärta, sjukdom eller rädsla.

Barn använder gråt som en av huvudmekanismerna genom vilken de får uppmärksamhet från de fasta anknytningspersonerna.

anknytning och nära föräldraskap

Fast anknytning och mammor

Det emotionella bandet mellan mamma och bebis utvecklas snabbt. Det börjar redan innan bebisen föds eftersom modern redan känner det i sin mage.

Mammor som är mer känsliga för sina bebisars behov och som justerar sitt beteende till dem är mer troliga att etablera en säker och fast anknytning till dem.

De reagerar snabbt på tecken givna av deras barn såsom matning, att veta när de är tillfredsställda och hur de respekterar deras sömnrytm.

Mamman uppfattas av bebisen som kärvänlig, gladlynt och öm.

När barnet gråter vet hon hur hon tröstar det i sin famn. 

Fast anknytning och pappor

Traditionellt sett är barnets starkaste anknytningsband etablerat med modern, men nuförtiden involveras även pappor mer i barnens uppfostran.

Aspekter som arbetstider, antalet barn och ekonomiska tillgångar osv. avgör nu vem som tar hand om bebisen.

anknytning till föräldrar

Vad är “Nära föräldraskap”?

Det är en filosofi baserad på principen om anknytningsteori och utvecklingspsykologi.

Den föreslår att det borde finnas ett säkert emotionellt band och en synkronisering mellan föräldrarna när det kommer till barnets behov och varje fas av dess utveckling.

Nära föräldraskap stödjer följande principer:

 • Hudkontakt
 • Att bära bebisen
 • Att hålla bebisen närhelst det behövs
 • Att sova tillsammans
 • Att låta barnet känna föräldrarnas värme och lukt
 • Att respektera barnets naturliga rytmer
 • Att inte låta dem gråta eller somna själva
 • Att kunna identifiera deras smärtor om de är sjuka
 • Att röra vid bebisen
 • Att lära barn vad de kan och inte kan göra i förhållande till sina förmågor
 • Att förstå att barn inte är manipulativa i likhet med vuxna
 • Att trösta dem när gråter för att det kan finnas en anledning till det
 • Att förklara allting för dem även om de inte logiskt sett förstår det ännu

Fördelen med en fast anknytning till ditt barn

Människor föds med den medfödda tendensen att knyta an till beskyddande omhändertagare.

Fast anknytning är ett emotionellt band mellan barnet och deras föräldrar och spelar en fundamental roll i regleringen av stress i utsatta tider eller när de blir sjuka.

De största fördelarna med fast anknytning för ditt barn inkluderar följande:

 • Fysisk säkerhet
 • Känslomässig säkerhet
 • Stimulation av sinnena
 • Mindre gråt
 • Förbättrad amning
 • Bättre självförtroende
 • Högre självaktning
 • Positiva personliga relationer
 • Förmågan att överkomma frustration
 • Motivation till inlärning
 • Framgång i skolan
 • Förmåga att lösa problem

Vi kan empatiskt konstatera att om vi ägnar vår tid åt att bry oss, interagera och fokusera på vår bebis är det den bästa investeringen vi kan göra för att garantera en emotionellt säker grund för barnet under dess utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Barudy, J., & Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia. Editorial Gedisa.
 • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
 • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
 • Mosquera D, Gonzalez, A (2009) Escala de Apego y Patrones Relacionales.
 • Mosquera, D., & González, A. (2013). Del apego temprano a los síntomas del trastorno límite de personalidad. Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, 3(3), 1-33. http://www.psicociencias.com/pdf_noticias/Apego_y_TLP.pdf
 • Shaffer, D. R., & del Barrio Martínez, C. (2002). Desarrollo social y de la personalidad. Madrid: Thomson.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.