Hur man hjälper barnen till ökat självförtroende

Hur man hjälper barnen till ökat självförtroende
Marián Carrero Puerto

Skriven och verifierad av psykologen Marián Carrero Puerto.

Senaste uppdateringen: 14 januari, 2019

Ett ökat självförtroende ger barnen det mod och den tilltro som de behöver för att nå sin maximala potential. I denna artikel delar vi 10 förslag på hur du bygger upp dina barns självförtroende.

Genom att ge dina barn verktygen som de behöver för att hantera olika situationer i livet, kommer du att stärka deras självförtroende.

Mödrar behöver ha i åtanke att barn som är mentalt starka är bättre förberedda att stå upp mot alla sorters utmaningar.

Rättare sagt, dessa barn är mer kapabla att förstå hinder, överbrygga misslyckanden och ta itu med olika sorters problem och svårigheter.

För att hjälpa barnen att utveckla sin känslomässiga styrka krävs det att man fokuserar på tre saker.

Först måste de vuxna lära barnen att byta ut de negativa tankarna mot mer realistiska.

Samtidigt måste föräldrarna arbeta med barnen och lära dem att hantera sina känslor.

Slutligen måste föräldrarna lära barnen att vidta positiva åtgärder.

10 tips för att hjälpa barn till ökat självförtroende

Det finns många strategier, disciplinära metoder och läroverktyg som hjälper barnen att öka självförtroendet.

Nedan kommer vi att ge dig 10 förslag som hjälper dig att uppnå ökat självförtroende hos dina barn:

1. Lär ut specifika förmågor

Det första tipset för ökat självförtroende hos barn är att lära dem att göra saker bättre nästa gång.

Istället för att fokusera på deras misstag, uppmuntra dina barn genom att fokusera på hur de kan göra på ett annat sätt nästa gång och uppnå bättre resultat.

Inför konsekvenser som lär ut specifika förmågor såsom problemlösning, impulskontroll och självdisciplin.

Dessa förmågor kommer att hjälpa dina barn att lära sig att uppföra sig på ett tillfredsställande sätt, även när de står inför frestelser under svåra omständigheter.

2. Tillåt dina barn att begå misstag

Lär dina barn att misstag är en del av en inlärningsprocess. På det sättet kommer de inte skämmas när de begår misstag.

Samtidigt bör du tillåta dem att stå upp för konsekvenserna av sitt handlande, så länge det inte är någon fara för deras liv.

Exempelvis, om ditt barn kastar en leksak på gatan och har sönder den. Istället för att genast gå och köpa en ny så ska du prata med det om vikten av att ta hand om sina ägodelar.

Om ditt barn är tillräckligt gammalt för att förstå pengarnas värde, kan det spara för att köpa en ny leksak om det så önskar. Naturligtvis är det inte säkert och en direkt fara att tillåta ditt barn att stå för sina konsekvenser genom att springa ut i trafiken.

I båda fallen, prata med ditt barn om att undvika att göra samma misstag i framtiden.

Arg tjej

3. Hjälp dina barn att utveckla hälsosam peppning

Det är svårt för barnen att få ökat självförtroende när de utsätts för förnedring eller konstant kritik.

Det är viktigt att lära barnen att ompröva de negativa tankarna så att de kan tänka mer realistiskt.

Att skapa en uppfattning som är objektiv och samtidigt realistisk, kommer hjälpa dina barn att utvecklas maximalt och klara svåra situationer.

4. Uppmuntra dina barn att möta sina rädslor

Om dina barn undviker att göra någonting som de är rädda för, kommer de aldrig att få tillräckligt med självförtroende för att möta sin rädsla. Det är därför viktigt att du hjälper dem att möta sådana situationer.

Uppmuntra dem, beröm deras ansträngningar och belöna dem för att de har varit modiga. Detta kommer att motivera dina barn att gå utanför sin bekvämlighetszon och ge dem tillräckligt med självförtroende för att nå sina mål.

“Barn måste lära sig hur de ska tänka, inte vad de ska tänka.”

–Margaret Mead–

5. Tillåt dina barn att känna sig obekväma

Även om det är frestande att komma till sitt barns undsättning varje gång det har problem, är det inte alltid det bästa att göra.

Att jämt och ständigt komma till sitt barns undsättning kommer bara att förstärka tanken att han eller hon är hjälplös.

Att tillåta barnen att förlora lär dem att ta ansvar för sina handlingar och uppnå bättre resultat. 

Ha i åtanke att med stöd och vägledning så kommer denna situationen att hjälpa dina barn till ökat självförtroende.

6. Uppmuntra karaktärsbildning

Barn behöver en stark moralisk karaktär för att ha möjlighet att fatta bra beslut. Som mor bör du arbeta hårt med att lära dina barn om vad goda moraliska värden är.

Exempelvis kan du ge dem kunskap om vad god moral är när de är med i en tävling. Betona vikten av ärlighet och medkänsla istället för att uppmuntra vinst till varje pris.

7. Prioritera tacksamhet

Tacksamhet är en underbar hjälp mot självömkan och andra dåliga vanor som hindrar dina barn på vägen mot ökat självförtroende. Det kan också förbättra deras humör och uppmuntra till proaktiva lösningar på deras problem.  

Du kan hjälpa dina barn genom att lära dem att värdesätta de bra sakerna som händer. På det sättet, även under dåliga dagar, kommer de att uppskatta allt som de behöver vara tacksamma över.

8. Påpeka dina barns personliga ansvar

Att stärka självförtroendet innebär att man tar ett personligt ansvar. Således, tillåt dina barn att komma med en förklaring när de har begått ett misstag eller på annat sätt betett sig illa – men acceptera inte ursäkter.  

Det är också en bra ide att tillrättavisa dina barn om de försöker skylla ifrån sig på andra för hur de tänker, känner eller beter sig.

Självsäker flicka

9. Lär ut förmågor som kan hjälpa dina barn att kontrollera sina känslor

Lugna inte ner barnen när de är arga och försök heller inte att muntra upp dem när de är ledsna.

Försök istället att lära dina barn att hantera obehagliga känslor på ett sådant sätt att de inte är beroende av dig för att kontrollera sin sinnesstämning.

Barn som förstår sina känslor och vet hur de ska bemöta dem är bättre rustade för nya utmaningar.

10. Uppmuntra mental styrka

Prata med barnen om deras mål och hjälp dem att ta de första stegen till att bli starkare. Hjälp dem att prioritera förbättringar och mental styrka.

Kortfattat får barn ökat självförtroende genom en process som omfattar både inlärning och beaktande.

Genom att tillämpa ovanstående råd på dina barn kommer du hjälpa dem att träna sin mentala styrka och utveckla positiva och kreativa tankar.

Detta kommer att hjälpa dem att agera klokt när de står inför olika situationer i livet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.