Uppfostra inte dina barn i rädsla

Vill du att dina barn ska ta kontroll över sina liv och våga fullfölja sina drömmar, uppfostra då inte dina barn i rädsla.
Uppfostra inte dina barn i rädsla

Senaste uppdateringen: 08 maj, 2023

Världen och dess mänsklighet kan vara grym och skrämmande. Det är logiskt att du som förälder vill skydda dina små från alla potentiella faror. Men uppfostra inte dina barn i rädsla; tvärtom, förbered dem på att göra den här världen till en bättre plats trots alla hinder på vägen.

Det är naturligt att du vill skydda dina barn som i en liten bubbla för att förhindra att de lider och kan ta skada. Men om vi är realistiska måste vi förstå att vi inte alltid kommer att kunna vara vid deras sida för att varna dem för alla dåliga saker som finns i överflöd i världen. Av denna anledning är det viktigt att utrota rädslan redan i hemmet och sträva efter att odla värderingar som kommer att följa dem under hela livet och låta dem fatta de bästa besluten.

Om du inte vill att de ska ha en negativ syn på världen, uppfostra då inte dina barn i rädsla

En del föräldrar anser, eller inser, att världen är en plats full av potentiella faror, och att lära sina barn angående detta kommer att hjälpa dem att lättare identifiera alla faror samt kunna undvika dem i så stor grad som möjligt. Denna idé är dock långt ifrån effektiv. När barn internaliserar och tar dessa uttalanden till sitt hjärta, då blir de rädda för att möta sina vardagliga liv. Detta leder till att de upplever störningar som ångest och depression.

En mamma pratar med sin tonårsdotter, som ser överväldigad ut.
Att använda rädsla i utbildningen får våra barn och ungdomar att dra sig undan från att fullfölja sina drömmar.

En nyligen genomförd studie avslöjade att primära föreställningar om världen (de som ingjuts från barndomen) negativt påverkar barns utveckling när de föds upp med tanken att världen är en farlig plats och bör fruktas. Tanken kommer till största delen producera missnöje, sämre hälsa, dålig emotionell intelligens och fler självmordsförsök hos de med den inställningen.

Även om det är obestridligt att inte allt i världen är rosa, betyder det inte att vi ska påverka våra barn negativt och ingjuta felaktiga idéer i dem. Detta beror på att vår uppfattning om verkligheten har ett djupgående inflytande på personligheten och kan hämma barn från att leverera sin fulla potential. Detta kan till och med påverka deras känslomässiga och fysiska välbefinnande.

Barn behöver inte rädsla för att försvara sig mot världens faror

När barn får lära sig att världen är en skrämmande plats full av faror, odlar vi bara fördomar i dem som följer dem hela livet. En studie från University of Washington, Tacoma, bekräftar den teorin. De människor som lever i ständig oro för sin säkerhet tenderar att vara mer benägna att skapa eller få bekräftade de negativa stereotyperna gentemot grupper som i den kollektiva fantasin ses som ett hot.

Studierna fann att höga övertygelser om att världen är farlig förutsäger större negativitet, säkerhetsrelaterad oro och rädsla gentemot grupper som statistiskt ses som hot mot säkerheten (t.ex. illegala invandrare och muslimer).

På grund av detta är det avgörande att du som förälder inte lär ut irrationell rädsla mot världen och vissa av dess invånare, detta skapar fördomar och stela idéer som kan ligga långt från verkligheten och hindrar barn från att göra sitt bästa. Av den anledningen är det inte förvånande att vissa barn tänker saker som: “Jag kommer inte lära mig att cykla eftersom jag kan ramla och skada mig. Det är bäst att jag stannar hemma i säkerhet”.

Uppfostra inte dina barn i rädsla, utan instruera dem med uppriktighet

Allt ovanstående betyder inte att vi ska ljuga för barn och få dem att tro att världen är en öm och harmonisk plats där allt alltid är bra och inga demografiska grupperingar är överrepresenterade i brottsstatistiken. För det är inte heller sanningen, och många människor blir lidande varje dag på grund av krig, naturkatastrofer, pandemier och mänsklig ondska i allmänhet.

En far och hans tonårsson sitter på golvet och pratar.
Trots de faror som finns i världen ska barn inte vara rädda för att nå sina mål av rädsla för att bli sårade.

Det är viktigt att prata med de små om den mörka sidan av världen, men utan att få dem att tro att deras liv är i ständig fara. När de är mogna nog att förstå dessa fakta måste vi vara taktfulla när vi pratar om dem. Att vara uppriktig och ärlig, men inte uppmuntra rädsla mot andra. Kärlek och vänlighet också är en del av människan.

Av dessa skäl, försök inte härda dina barn för att skydda dem från potentiella faror. Prata istället med dem med uppriktighet och motivera dem att vara den förändring som världen behöver för att gå framåt. Utbilda dem också genom exempel och främja goda värderingar (som empati, respekt, vänlighet och generositet) för att hjälpa dem att bli bättre människor och vara den ljuspunkt mitt i mörkret som ger hopp till oss andra.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cook, C. L., Li, Y. J., Newell, S. M., Cottrell, C. A., & Neel, R. (2018). The world is a scary place: Individual differences in belief in a dangerous world predict specific intergroup prejudices. Group Processes & Intergroup Relations21(4), 584–596. Recuperado de: https://doi.org/10.1177/1368430216670024
  • Jeremy D. W. Clifton & Peter Meindl (2022) Parents think—incorrectly—that teaching their children that the world is a bad place is likely best for them, The Journal of Positive Psychology, 17:2, 182-197, DOI: Recuperado de: 10.1080/17439760.2021.2016907
  • Paolini C. Oiberman A. Mansilla M. (2017). Desarrollo cognitivo en la primera infancia: influencia de los factores de riesgo biológicos y ambientales. Argentina: UCES; 2017. Recuperado de: http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/4289
  • Valdiviezo Reyes, C. B., & Léon Loaiza, B. J. (2019). La sobreprotección familiar y la incidencia en el desarrollo de la autonomía e independencia de los niños de 0 a 3 años (Bachelor’s thesis). Recuperado de: http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4763?locale-attribute=en

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.