4 nycklar för att skapa empati hos ungdomar

Vet du varför det är viktigt att skapa empati hos ungdomar? Vi berättar anledningen samt hur det kan lyckas.
4 nycklar för att skapa empati hos ungdomar
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Enligt ett flertal studier är en trygg anknytning och solida familjerelationer en god förutsättning när det gäller att skapa empati hos ungdomar.

Även om många myter framställer ungdomar som själviska individer så finns det forskning som tyder på att tonåren är ett av nyckelögonblicken för utvecklingen av empati. Detta är en färdighet som vi förvärvar med tiden och är grundläggande för att kunna skapa positiva sociala interaktioner, få vänner och förbättra de framtida sociala relationerna mellan ungdomar då de beträder vuxenlivet.

Empati bland ungdomar: Vad är empati?

Empati kan definieras som människors förmåga att sätta sig i andras ställe, att förstå deras känslor och att bry sig om deras välbefinnande. Denna förmåga är grundläggande för att skapa positiva relationer med andra och utvecklas som person. Några av dess egenskaper är följande:

  • Den hjälper oss att utveckla och anpassa våra känslor.
  • Den förbättrar relationerna med andra.
  • Den gynnar vår förståelse av oss själva.
  • Den tillåter oss att bli accepterade och älskade av andra.
  • Den hjälper till att utveckla sällskaplighet, vilket är avgörande för att få goda sociala färdigheter.
  • Av alla dessa skäl hjälper den till att stärka vår självkänsla, vår balans och vår trygghet.

Hur skapar man empati hos ungdomar?

Studien “Here for You: Attachment and the Growth of Empathic Support for Friends in Adolescence “, publicerad i tidskriften Child Development och ledd av psykologiprofessorn Joseph P. Allen, visar att ungdomar som visar ett större empatiskt stöd för sina vänner ofta är de som har en tryggare anknytning till sin familj samt goda familjerelationer. Denna forskning följde 184 barn från tonåren till vuxen ålder.

Barn som fått stöd och omsorg från sina föräldrar eller vårdgivare, särskilt i tider av stress eller oro, etablerar en trygg anknytning. I intervjuerna med ungdomar klassades barn som trygga om de värderade och beskrev sina familjerelationer på ett tydligt och balanserat sätt.

I den här forskningen observerades att de pojkar eller flickor som hade trygga familjerelationer erbjöd mer empatiskt stöd till sina vänner under tonåren, och visade också hög empati över tid. Man fann också att ungdomar med initialt låga nivåer av empati förbättrade sin förmåga med tiden. De kom nästan ikapp med de ungdomar som hade en trygg anknytning vid 18 års ålder.

Detta fynd indikerar att barn naturligt utvecklar empatiska färdigheter när de växer upp. Men de som har tidigt har goda familjerelationer och trygg anknytning kan göra det snabbare. Ett annat resultat av denna forskning visar att ungdomars vänner sökte stöd från dem som hade trygga familjerelationer, av den enkla anledningen att de då hade större möjlighet att få det.

Några nycklar för att skapa empati hos ungdomar

Enligt studien som nämns ovan kan några av nycklarna till att skapa empati hos ungdomar vara följande:

Föräldrar bör erbjuda en trygg familjerelation och anknytning från tidig ålder

Om föräldrar eller vårdgivare möter och tar itu med sina barns känslomässiga behov från en tidig ålder så är de mer benägna att visa empati under tonåren och erbjuda hjälp till dem som är i fara eller i problem. Av denna anledning är det viktigt att vi som föräldrar strävar efter att utveckla en trygg anknytning till våra barn. Vi bör alltid visa dem vårt fysiska och känslomässiga stöd, så att de vet att de kan lita på oss.

Vänskapen är en nyckelmiljö för att skapa empati hos ungdomar

Barn som erbjuder känslomässigt stöd och hjälper varandra uppmuntrar samtliga ungdomar att träna på att ge och ta emot stöd (att förstå sina konflikter, att erbjuda hjälp och att få varandra att känna sig stöttade).

Hjälp dem att upptäcka vad de har gemensamt med andra ungdomar

Tonåringar är mer benägna att visa empatiskt stöd för andra tonåringar om de identifierar sig med dem. När barn känner att de liknar sina kamrater är de mer benägna att känna empati. Därför är det viktigt för dem att upptäcka vad de har gemensamt med andra barn för att utveckla sina empatiska färdigheter.

Hjälp dem att känna sig anslutna och trygga

Arbeta med självförtroende och känslomässig säkerhet med tonåringar. Detta kommer att hjälpa dem att visa empati till andra.

Två tonåringar pratar.

Om vikten av att skapa empati hos ungdomar

Som du har sett i den här artikeln är det möjligt att skapa empati hos ungdomar, och på så sätt blir de mindre aggressiva samt uppvisar färre fördomar. Därmed blir de även mycket mindre benägna att mobba andra barn.

Enligt den forskning vi har presenterat här börjar vår empatiska förmåga med att vi känner oss trygga och kopplade till vår familj. Att bygga säkra relationer baserade på emotionell säkerhet, tillit och lyhördhet för problem spelar en viktig roll i detta. Allt detta kan hjälpa ungdomar att skapa personliga upplevelser av empati, så att de utvecklas till att vara empatiska människor i framtiden.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.