Ansvar och värderingar

En tonåring som är kapabel att ta ansvar är en ungdom som investerar i sin egen självständighet och mognad. Men hur kan de göra det? Ansvar är en del av ramverket för familjen, där värderingar, tydliga normer, bra kommunikation och ömsesidig tillit är var vi kan ge våra barn chansen att axla ansvar lite i taget. Vi ska visa dig hur man gör.