Lär ut social kompetens: Empati och självförtroende

Det är viktigt att lära dina barn social kompetens. I den här artikeln ger vi dig rekommendationer på hur du kan gå tillväga för att på bästa sätt lära ut det.
Lär ut social kompetens: Empati och självförtroende
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 16 mars, 2020

Genom att undervisa social kompetens till barn bidrar man till emotionell hälsa och bra konfliktlösning. Grunden för dessa kompetenser är empati och självkänsla, förankrade i en djup känsla av självförtroende. Viktigast av allt är att lärare och vårdgivare kan hjälpa elever att förvärva och förfina dessa sociala färdigheter.

Det första steget i att lära ut social kompetens är att de vuxna också måste visa sådana färdigheter. Således bör alla föräldrar och vårdgivare, när de följer rekommendationerna i den här artikeln, också ompröva sina egna sätt att engagera med människor omkring dem.

Hur lär man ut social kompetens till barn?

Det är uppenbart att barn använder olika sätt att hantera andra barn och problem, oavsett om de är hemma eller där det finns grupper av barn som interagerar. Ta några ögonblick varje dag åt att tillsammans, som en grupp, reflektera över några av de sätt vi väljer att hantera saker i samhället. Det är en riktigt värdefull övning för att undervisa social kompetens till barn.

1. Vad är sociala färdigheter och varför behöver vi dem?

Ett bra sätt att introducera social kompetens för barn är att analysera hur sociala färdigheter bidrar till att förbättra våra kollektiva liv. Beroende på barnens ålder kan du göra detta med hjälp av spel, lekar, berättelser, filmer eller till och med tilldelad läsning för lite äldre barn.

2. Välj bara att introducera en färdighet i taget

Det är inte särskilt effektivt att introducera en hel massa sociala färdigheter på en gång. Det bästa är att välja en färdighet att fokusera på i taget och sedan koncentrera din verksamhet eller lektionsplan på den enda färdigheten.

Tillägna till exempel en vecka med att tänka på “vad det innebär att dela med sig och att andra delar med mig”. På så sätt assimileras det vårdgivaren går igenom på ett djupare plan och varje barn utvecklar sitt eget personliga sätt att tillämpa dessa möjligheter.

3. Reflektera djupt på varje förmåga att interagera socialt

Det finns olika sätt att undervisa social kompetens för barn. Nyckeln är att det är barnen själva som ska reflektera över detta. De bör även tillåtas uttrycka sina egna åsikter utan att dömas.

En bra övning är att använda en graf med två kolumner. Kolumnen på ena sidan visar varje social förmåga. I kolumnen på den andra sidan kan du lista de exempel på sociala metoder som barnen själva föreslår.

Barn övar på sin sociala kompetens genom lekar i sandlådan.

4. Öva det de lär sig

Du borde självklart justera sättet du presenterar information på så att de passar för varje åldersgrupp. Att öva på det som de har lärt sig är det bästa sättet att verkligen absorbera och stärka sociala färdigheter. Rollspel och frågor-och-svar är utmärkta resurser för det.

5. Pausa och reflektera

Att ta en paus efter varje social färdighet som de lär sig ger barnen möjlighet att ta det de lärde sig och omsätta det i praktiken. På det sättet kan ni, när du stöter på fall där ett barn aktivt använder en social färdighet som han eller hon lärt sig, reflektera ihop på hur social kompetens tillämpades i den situationen.

Det är nyttigt att bjuda in barn till att reflektera över sina egna beteenden. De kan också undersöka sina tankar både som en individ eller tillsammans som en grupp. Dessutom har social kompetens, som förmågan att förhandla, en mycket positiv inverkan på barns utveckling, även i skolan.

Social kompetens kräver en positiv självbild

En annan aspekt som används för att undervisa om sociala färdigheter för barn har att göra med den bild som de konstruerar av sig själva. Alla barn bör veta hur man värdesätter sig själv, älskar sig själv och försvarar sina rättigheter och intressen.

Om det finns tvivel om hur man lär ut kärlek för sig själv kan vi sammanfatta det bästa tillvägagångssättet som: “Var det bästa exemplet du kan vara.” Det är också bra att överväga följande:

Kort sagt, att vara självsäker och ha bra självförtroende har att göra med etiska principer som kräver att du värderar dina egna rättigheter samtidigt som du erkänner andras rättigheter. Faktum är att för mycket små barn innebär värdering av sina egna rättigheter vanligen ett plötsligt högt skrik som skrämmer gärningsmannen.

Barn leker tillsammans i ett lekrum.

Social kompetens kräver självförtroende

Medan barn förvärvar social kompetens är det bra att reflektera över vikten av att vara självsäker och ha en positiv självbild. Att ha kontroll över dina egna känslor kräver förmågan att vara självsäker. Dessutom är självsäkerhet också viktigt när man engagerar sig i konfliktlösning, förhandlingar och övertalning.

Sammanfattningsvis är undervisning i sociala färdigheter för barn också en utmaning för vuxna. Att börja denna inlärningsprocess tidigt och hemifrån är den bästa gåvan du kan ge dem. De grundläggande värdena lär barnen att vara autonoma och engagera sig i respektfull dialog. Dessutom kräver undervisning i sociala färdigheter för barn också att noggrant arbeta med barnen för att de ska kunna identifiera, uttrycka och kanalisera sina känslor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.