6 problem med självkänslan hos tonåringar

6 problem med självkänslan hos tonåringar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Problem med självkänslan hos tonåringar är tyvärr ganska vanligt, och det kan ha en stor inverkan på deras livskvalitet. 

Självkänsla anses vara en av de främsta nycklarna till framgång i livets alla skeden. Men att utveckla en positiv självbild och en sund självkänsla är extra viktigt för ungdomar.

Att ha en dålig självkänsla kan vara extremt svårt under tonårstiden, då det är en period då man exponeras för nya erfarenheter och personliga relationer, som att börja i gymnasiet eller få sitt första sommarjobb.

Följaktligen associeras problem med självkänslan till en rad psykologiska, fysiska och sociala konsekvenser. Detta kan påverka utvecklingen under tonårstiden och övergången till vuxenlivet. Det kan till och med leda till störningar som depression, ångest eller ätstörningar.

Studier visar att dålig självkänsla associeras med ett antal påverkbara riskfaktorer, såsom övervikt, TV-tittande eller studieresultat. Alla de här aspekterna måste finnas med i samtalet mellan föräldrarna och ungdomarna för att garantera deras välbefinnande.

6 tecken på problem med självkänslan hos tonåringar

Det här är några av de vanligaste problemen när det kommer till självkänslan hos tonåringar:

1. Oförmåga att uppnå sina mål

Ungdomar som har problem med sin självkänsla har ofta svårt att uppnå uppsatta mål. Ansvarsuppgifter har en direkt inverkan på självkänslan. Att inte kunna hantera eller uppnå vissa mål påverkar direkt deras syn på sig själva.

Faktum är att tonårstiden är ett stadium där man måste lära sig att komma över de hinder och den frustration som uppstår när man inte uppnår det man vill. På samma sätt så kommer en negativ attityd inte att bidra på något sätt till ens förmåga att uppnå sina mål.

Tonåringar tenderar att jämföra sig med andra.

2. Att ständigt jämföra sig med andra

Ett annat problem med självkänslan kommer från att man gör jämförelser. Att jämföra sig själv med andra är ett av de vanligaste misstagen som tonåringar gör och som bidrar mest till att underminera deras moral och självkänsla. 

Tyvärr pågår jämförelser ständigt under processer av självförverkligande och personlig utveckling. Tonåringar baserar många av sina tankar på ständiga jämförelser med andra. Men jämförelser är inte rationella, eftersom alla människor är olika, och har sina specifika kvalitéer och brister.

3. Dålig motivation är vanligt vid problem med självkänslan hos tonåringar

Ungdomstiden är en komplicerad och känslig period. Många tonåringar upplever att deras motivation för att sträva efter framgång äventyras allvarligt av de fysiska, känslomässiga, sociala eller neurologiska hinder som kan uppstå i det här stadiet.

Det finns absolut en hög förekomst av motivationssvårigheter bland tonåringar. Den här bristen på motivation kan leda till apati, trötthet, passivitet, samarbetssvårigheter, dåliga akademiska resultat eller social isolering.

När du är annorlunda, så ser du ofta inte alla de miljontals människor som accepterar sig själva som de är. Du lägger bara märke till den som inte gör det.

–Jodi Picoult–

4. Konstant grubblande och oroliga tankar

Dålig självkänsla gör att tonåringar får många oroliga tankar i huvudet om saker som inte nödvändigtvis förtjänar någon extra uppmärksamhet.

Grubblerier är en del av livet, men det förstärker negativa tankar och osäkerheter, och det kan göra att vi bli blockerade och inte uppnår våra mål.

5. Svårighet att relatera till andra

Sociala svårigheter tenderar att hänföras till blygsel, men de kan också orsakas av en brist på självkänsla.

Faktum är att tonåringar med låg självkänsla ofta har kommunikationsproblem och känner sig rädda eller skäms för att uttrycka sina åsikter. En rädsla för att inte känna sig accepterad försvårar också relationer med andra ungdomar.

6. Att känna sig underlägsen

En känsla av underlägsenhet utvecklas ur en tendens att vilja vara bättre än andra. Den här tendensen är så överväldigande att så snart det finns något hinder som står mellan personen och hans eller hennes behov, så känner sig tonåringen underlägsen.

En tonåring som mår psykiskt dåligt.

Fler tydliga indikationer på problem med självkänslan hos tonåringar

En tonåring med låg självkänsla kommer sannolikt att ha negativa tankar om sitt eget värde. Det här är de vanliga tecknen som tyder på ett tillstånd av låg självkänsla:

 • Att undvika att pröva nya saker.
 • Att inte känna sig älskad eller önskad.
 • Skuldbelägga andra för deras egna brister.
 • Att visa känslomässig likgiltighet.
 • Oförmåga att tolerera normala nivåer av frustration.
 • Prata negativt om sig själv och ständigt jämföra sig med andra.
 • En ständig rädsla för misslyckande eller skam.
 • Svårighet att skaffa nya vänner.
 • Låga nivåer av motivation och intresse.

Slutligen, kom ihåg att problem med självkänslan hos tonåringar karaktäriseras av en brist på självförtroende och tro på sina egna förmågor. Som förälder, om du upptäcker att ditt barn har låg självkänsla, så är det viktigaste att försöka lyssna på hur han känner, och att ge honom positiva kommentarer för att stärka hans självförtroende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Casado, I. (2013). Adolescencia. FMC – Formación Médica Continuada En Atención Primaria. https://doi.org/10.1016/s1134-2072(04)75726-6
 • Iglesias Diz, J. L. (2013). Desarrollo del adolescente: Aspectos físicos, psicológicos y sociales. Pediatria Integral.
 • Hurlock, E. (1995). Psicología de la adolescencia. Psicología de la adolescencia.
 • Naranjo, C. R., & González, A. C. (2012). Autoestima en la adolescencia: Análisis y estrategias de intervención. International Journal of Psychology and Psychological Therapy.
 • Roa, A. (1982). La adolescencia. Revista Chilena de Pediatria.
 • Silva-Escorcia, I., & Mejía-Pérez, O. (2014). Autoestima, adolescencia y pedagogía. Revista Electrónica Educare. https://doi.org/10.15359/ree.19-1.13

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.