Nycklar till att förstå barns känslomässiga behov

Föräldrar måste förstå sina barns emotionella behov för att kunna svara på dem. Vi ger dig några nycklar för att förstå dessa behov lättare.
Nycklar till att förstå barns känslomässiga behov
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Alltför ofta fokuserar vi som föräldrar på våra barns intellektuella och fysiska utveckling, trots att deras emotionella och sociala utveckling är lika viktig, om inte mer. Barn behöver emotionell stabilitet för att känna sig lyckliga och säkra, så det är en absolut nödvändighet att föräldrar lär sig att förstå sina barns känslomässiga behov. Men vad handlar detta om mer exakt?

Barn behöver en känslomässig stabilitet för att kunna lära sig nya saker. Att små barn upplever en emotionell trygghet är en förutsättning för vidare lärande.

Nycklar för att förstå ett barns känslomässiga behov

Nedan ska vi förklara vad du som förälder behöver veta för att förstå ditt barns känslomässiga behov.

En mamma som kysser ett barns kind.


Barns känslomässiga behov av säkerhet och trygghet

Barn behöver känna sig trygga och säkra för att må bra och utvecklas känslomässigt. Småbarn är helt beroende av sina föräldrar, men de måste ha förmågan att kunna utforska sin omgivning för att lära sig. När de känner sig älskade och trygga får de modet att börja upptäcka världen; det är så de växer och lär sig. Barn lär sig också bäst när deras hemliv är förutsägbart och säkert.

Barns känslomässiga behov av rutiner

Barn som har dagliga rutiner känner sig säkrare eftersom deras dagar är förutsägbara. De upplever trygghet i att veta vad de kan förvänta sig under varje dag. Deras rutiner för att sova, äta, bada och andra aktiviteter skapar en daglig struktur som ger säkerhet.

När det inte fanns någon förutsägbarhet under dagen, kan de lätt bli överväldigade och rastlösa. Deras hem känns då inte som en säker fristad. Barn som å andra sidan följer rutiner hemma anpassar sig också mycket lättare för skolrutiner och dagliga sysslor.

Barns känslomässiga behov av disciplin och konsekvens

Barn behöver disciplin för att lära sig om socialt acceptabla beteenden och normer; de måste lära sig att leva respektfullt tillsammans med andra. Ju mer de lär sig att hantera omvärlden på lämpliga sätt, desto bättre blir deras självförtroende och desto högre blir deras motivation. Det ger dem också förmågan att bilda bättre vänskaper och relationer.

Disciplin bör vara rättvis och konsekvent så att barn alltid vet vad du förväntar dig av dem och var gränserna går. Inkonsekventa eller hårda disciplinstilar leder inte till att barn lär sig självkontroll och självdisciplin, eftersom dessa baserar sig på rädsla.

Barn behöver tid för att lära sig att ta ansvar för sina handlingar och vilka konsekvenser som följer på dem. En rättvis och lugn disciplinstil i hemmet hjälper till med denna process.

Barns känslomässiga behov av kärlek

Villkorslös kärlek och ett starkt band med föräldrarna är absolut nödvändigt för en bra grund i livet. Barn behöver många kramar och pussar, och de måste få veta att de är älskade. Detta ger dem känslomässig trygghet.

Barns känslomässiga behov av att vara unika

För att nå sin fulla potential måste barn få vara sig själva. De behöver en avslappnad och säker miljö inom vilken de kan utveckla sina egna talanger och färdigheter och bli egna, självständiga individer. Underskatta dem inte, men tvinga heller inte på dem din personliga orealistiska vision.

En moder som ler mot sitt barn.


Barns känslomässiga behov av accept, erkännande och godkännande

När barn får ovillkorlig kärlek visar det dem att de är accepterade precis som de är. Detta bygger självförtroende, vilket är den bästa gåvan du kan ge ett barn inför dess resa genom skola och utbildning. Accept och godkännande bör aldrig vara villkorade om ditt barn ska lära sig att känna sig värdig och värdefull. Dessa bör ges automatiskt och inte vara relaterade till deras beteende.

Lär dig att berömma dina barn konstruktivt och bekräfta deras handlingar och ansträngningar. Detta kommer att bli en stark motivationsfaktor för dem – dina barn behöver positiva ord för att de ska klara sig bra i livet!

Milstolpar i den känslomässiga utvecklingen

Vi ska också ta upp några typiska känslomässiga och sociala milstolpar som barn når i olika åldrar:

Tre månader

 • Börjar le mellan fyra och åtta veckor
 • Gillar att tillbringa tid med föräldrarna
 • Vill inte vara ensamma
 • Svarar med ögonen när du pratar med dem

Fyra månader

 • Känner igen människor och visar upprymdhet när de ser dem
 • Har tråkigt ensam
 • Skrattar högt

Fem till sex månader

 • Gillar spegeln men känner inte igen sin spegelbild
 • Ler med personer som de har ett känslomässigt band med
 • Gillar att höra bekanta röster
 • Smeker eller drar i håret på den som håller dem

Sju till tolv månader

 • Gillar vissa människor mer än andra
 • Vill vara med sina föräldrar vårdgivare hela tiden
 • Blir arga om du lämnar dem ensamma
 • Är rädda för platser eller människor de inte känner

Tolv till arton månader

 • Gillar att få folk att skratta
 • Kan uttrycka glädje och frustration
 • Gillar andra barn men kan inte leka med dem
 • Kan visa svartsjuka
 • Börjar imitera andra vid 18 månaders ålder

Två år

 • Gillar att leka med andra, men inte att dela leksaker
 • Drar uppmärksamhet till sig själv genom sitt beteende
 • Kan ibland slå eller bita för att få andra att reagera
 • Utövar sin vilja; har sina första raserianfall
 • Övergår från att vara spädbarn till att bli småbarn

Tre år

 • Är egocentrisk och ser saker ur sitt eget perspektiv
 • “Jag”-stadiet börjar
 • Kan inte vänta på sin tur
 • Reagerar på dina känslor
 • Kan göra små sysslor hemma
 • Agerar possessivt om saker
 • Visar empati
 • Kan leka symboliska lekar
 • Kan ha låtsaskompisar
 • Väljer sina vänner
En mamma som leker en bebis fötter och tar hand om sitt barns känslomässiga behov

Fyra år

 • Gör skillnad mellan sig själv och andra
 • Blandar ihop verklighet med fantasi och tvärtom
 • Deras beteende kan dra till sig uppmärksamhet
 • Kan vara tävlingsbenägna
 • Har grundläggande sociala färdigheter

Fem till sex år

 • Vänskaper blir stabila
 • Gillar att bestämma
 • Försöker att lägga fram förslag och lär sig värdet av kompromiss och förhandling
 • Behöver godkännande från sina vänner
 • Tycker om att tävla
 • Gillar att skryta om saker
 • Lär sig om konsekvenserna av sina handlingar
 • Har fortfarande svårt att ta ansvar för sina handlingar

Varför behöver barn utveckla känslomässiga färdigheter?

Barn som har väl utvecklade känslomässiga färdigheter har:

 • Bättre hälsa
 • Mindre stress
 • Bättre relationer med vänner
 • Bättre beteende
 • En positiv attityd
 • Mindre konflikter med syskon och föräldrar
 • Mer självförtroende
 • Bättre resultat i skolan
 • Mer motivation
 • Självkänsla och -acceptans
 • God kommunikationsförmåga
 • Förmågan att fatta beslut
 • Mindre påverkan av grupptryck

Dessa är några viktiga nycklar till att förstå dina barns känslomässiga behov. Kommer du ihåg dessa kommer du att mycket lättare kunna ta hand om dina barns känslor. Det kommer att hjälpa dem att växa upp på både ett inre och ett yttre plan, i en miljö där de känner sig älskade och sedda.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Elias J., M., E. Tobías, S., S. Friendlander, B. (2018) Educar con inteligencia emocional: Cómo conseguir que nuestros hijos sean sociables, felices y responsables. Editorial: DeBolsillo Clave

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.