Thumb Author Diego Pereira

Diego Pereira

Läkare


Läkare som jobbat med olika icke-statliga organisationer som stöder landsbygds- och ursprungssamhällen i Venezuela. Han har varit redaktionell koordinator för tidskriften Acta Científica Estudiantil, samarbetspartner i forskningsprojekt och skribent och redaktör för artiklar för media och webbsidor relaterade till hälsa. För närvarande utför han sin praktik på Nueva Caracas Clinic.

Om författaren

Examen i medicin från Central University of Venezuela (2020). Under sin universitetsutbildning arbetade han med flera forskningsprojekt, de flesta relaterade till molekylärbiologi. Mellan 2017 till 2019 var han medlem i Scientific Society of Medical Students vid UCV, samt samordnare för den vetenskapliga kommittén för det multidisciplinära universitetets forsknings- och serviceläger på sitt univseritet.

Diego Pereira har även 3 års erfarenhet som redaktionell koordinator för den medicinska tidskriften Acta Científica Estudiantil, en tjänst där han fått kontakt med externa referenter och redaktörer för de publicerade artiklarna. Han har också jobbat som medicinsk volontär för olika icke-statliga organisationer i sitt land, särskilt sådana som ger vård till landsbygds- och ursprungsbefolkningen. Idag utför han sin praktik som läkare vid Nueva Caracas Clinic. Han arbetar också som skribent och redaktör för hälsorelaterade medier.


Senaste artiklar