Tips för föräldrar till barn med dövhet och hörselskador

Det är en utmaning att vara förälder, men det kan vara ännu mer komplicerat att uppfostra ett barn med dövhet eller en hörselskada. I den här artikeln berättar vi mer om dövhet och hörselskador hos barn.
Tips för föräldrar till barn med dövhet och hörselskador
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att försöka uppfostra barn med dövhet och hörselskador kan ibland kännas väldigt isolerande, Det kan kännas som att samhället inte förstår, och det kan göra det ännu jobbigare. I den här artikeln går vi igenom några tips för att uppfostra ett barn med en hörselnedsättning.

Om ditt barn har hörselproblem kan det också innebära att han eller hon har svårigheter med språket och i sociala sammanhang. Det finns sätt att jobba på dessa saker både hemma och i skolan.

dövhet och hörselskador: mamma och son talar med teckenspråk

Att uppfostra barn med dövhet och hörselskador

Att uppfostra ett barn som inte kan höra eller har en hörselnedsättning innebär att anpassa sig till en ny situation och övervinna vissa sociala hinder.

Den första utmaningen är att acceptera diagnosen. Några timmar efter födseln testar man de flesta barns hörselfärdigheter med ett test som heter otoakustiska emissioner – OAE, men dövhet kan uppstå även senare under barndomen.

Det är viktigt att känna till och vara medveten om vissa signaler som kan hjälpa dig att upptäcka dövhet och hörselskador tidigt. Här är några saker att hålla ögonen på:

 • Barn mellan 1 och 2 år som inte förstår enkla uppmaningar, inte känner igen sitt namn, inte identifierar sina kroppsdelar, bara talar enstavigt eller inte följer med i berättelser eller sagor, etc.
 • Barn mellan 2 och 3 år vars tal är obegripligt; de upprepar inte fraser och svarar inte på enkla frågor.
 • Barn mellan 3 och 4 år som inte vet hur man pratar om vad som har hänt eller inte kan föra en enkel konversation.
 • Barn mellan 4 och 5 år som inte pratar med andra barn eller inte har ett moget språk. Alternativt att de har ett språk som bara deras familj förstår.

Här är andra situationer att också hålla ett öga på:

dövhet och hörselskador: två barn med hörapparater talar teckenspråk

Saker att tänka på när man uppfostrar ett barn med dövhet eller hörselskada

Med teknikens hjälp

Efter att ha diagnostiserat barnets dövhet eller hörselskada är nästa steg att bestämma vilka tekniska hjälpmedel som är bäst i hans eller hennes speciella fall.

Det vanligaste hjälpmedlet för dövhet och hörselskador är en hörapparat. Den är som en miniatyrförstärkare som kan användas för specifika hörselnedsättningar.

En annan typ av hjälp är ett cochleaimplantat. Detta implantat används om barnet har en svår eller djup hörselnedsättning.

Anpassa kommunikationen

Det finns alternativa system som barnet kan lära sig för att hjälpa honom eller henne att uttrycka och förstå det talade språket. Detta kan hjälpa ett barn med dövhet eller hörselskada att upprätta sociala relationer så normalt som möjligt.

Barnets familj måste välja bland följande:

 • Lära sig teckenspråk
 • Ta hjälp av en kombination av språksystem
 • Ta hjälp av bildstöd
 • Lära sig läsa läppar
 • Använda ett fonetiskt alfabet

Var i ständig kontakt med barnets skola

Vare sig du uppfostrar ett barn som inte hör alls eller ett barn som har någon form av hörselnedsättning måste du skapa ett förtroendefullt samarbete med hans eller hennes skola och se till att kommunikationen fungerar friktionsfritt.

På det här sättet kommer du alltid vara medveten om vad skolan gör för att lösa ditt barns specifika behov. Du måste också lägga dig an med en positiv och aktiv attityd och följa lärarens råd.

Gå med i en intresseorganisation

Intresseorganisationer är bra för att komma i kontakt med andra familjer i samma situation. Faktum är att organisationer kan hjälpa dig:

 • Hantera situationen utan att bli för stressad.
 • Bearbeta och ta dig igenom eventuell sorg du kan känna.
 • Skapa ett starkt och emotionellt band med barnet.
 • Tänka på vad framtiden kan ha i sitt sköte för ditt barn.
 • Minska oro eller tvivel om ditt barns problem.
familj talar teckenspråk

Få bra och aktuell information för att uppfostra barn med dövhet eller hörselskador

Samhället är i allmänhet lite efter eller felinformerat om vad det egentligen innebär att vara döv eller ha en hörselnedsättning. Det finns för tillfället fortfarande många stereotyper om döva, från att man ska prata med dem väldigt högt eller väldigt långsamt till att man ska bokstavera nästan allt, vilket verkligen kan irritera särskilt yngre barn.

Kort sagt bör barn med hörselnedsättningar, deras familjer och vårt samhälle som helhet vidta åtgärder för att verkligen hjälpa dem att känna sig välkomna och kapabla.

“Dövhet bör ses som bara ett annat sätt att leva, inte som en begränsning.”


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Delgado-Domínguez, J. J. (2011). Detección precoz de la hipoacusia infantil. Pediatría Atención Primaria13(50), 279-297.
 • Marchesi, Á. (2012). Desarrollo y educación de los niños sordos. En Á. Marchesi, J. P. González y C. Coll (Ed.), Desarrollo Psicológico Y Educación: 3. Trastornos Del Desarrollo Y Necesidades Educativas Especiales (pp.241-269). Madrid: Alianza Editorial.
 • Manchón, A. M. (2002). Las Tecnologías de Ayuda en la respuesta educativa del niño con discapacidad auditiva. Las nuevas tecnologías en la respuesta educativa a la diversidad, (63).
 • Martín, E. M. (2010). Los sistemas alternativos y aumentativos. Pedagogía Magna, (5), 80-88.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.