Tecken på språkförseningar hos förskolebarn

Tecken på språkförseningar hos förskolebarn
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I den här artikeln kommer vi att gå igenom tecken på språkförseningar hos förskolebarn så att du kan ge dem den hjälp de behöver i tid.

Alla barn utvecklas i sin egen takt, och därför är det svårt att definiera vad en normal takt borde vara. Men det finns ändå vissa kriterier för hur ett barns utveckling vanligtvis ser ut som hjälper dig att identifiera om ditt barn utvecklas på ett normalt sätt.

Till exempel, ett barn som är 20 månader och aldrig har sagt ett enda ord bör undersökas av en doktor. Det är viktigt att identifiera om barnet har hörselproblem eller ett talrelaterat problem.

Det är viktigt att upptäcka dessa problem tidigt för att kunna erbjuda snabba lösningar och förhindra ytterligare problem. Därför ska vi här ta upp tecken på språkförseningar hos förskolebarn.

två barn pratar

Tecken på språkförseningar hos förskolebarn

Här är några tecken på språkförseningar indelade i åldersgrupper. Ta omedelbart kontakt med din barnläkare eller BVC om du lägger märke till något av dessa varningstecken.

“Tal är det bästa sättet att kommunicera.”

-Anonym-

2 års åldern

Barnet har svårt att uttala ord och kan bara imitera talmönster utan att bygga fullständiga meningar. Barnet pratar med några få ord som han eller hon upprepar om och om igen och kan inte kommunicera tydligt med andra med hjälp av enbart tal.

Barnet kan ha problem med att förstå enkla instruktioner. I vissa fall kan han eller hon kanske inte få fram någon typ av tal alls, inte ens ett enda ord.

barn viskar i ett annat barns öra

3 års åldern

Barnet har problem att kommunicera med andra människor och kan kanske inte ens få fram korta fraser. Den bristfälliga kommunikationen kan göra barnet väldigt frustrerat.

I många fall kan denna frustration ta sig uttryck i raseriutbrott och beteendemässiga problem. Barnet kan inte förklara vad han eller hon vill eller behöver.

4 års åldern

I den här åldern kan det vara alarmerande när ett barn inte förstår hur man sätter ihop meningar eller förstår enkla instruktioner. Ett varningstecken att ta fasta vid är om barnet har svårt att använda “jag” och “du” ordentligt.

På samma sätt som med 3-åriga barn kan den bristfälliga kommunikationen leda till frustration och olämpligt beteende.

I Sverige har många landsting börjat använda sig av ett screeningtest konstruerat för att användas under hälsobesöket vid 4 år på BVC. Testet visar om barnet har en ålderstypisk språkutveckling eller om barnet behöver vidare språkutredning.

5 års åldern

Ett tydligt varningstecken i den här åldern är när barnet inte förstår enkla uppmaningar eller inte kan uttala sitt eget namn eller någon närståendes namn rätt.

Andra varningstecken på språkförseningar är om barnet har problem med att använda imperfekt och dåtid på rätt sätt, eller om han eller hon inte använder sig av plural.

Barnet kan också vara oförmöget att återberätta historier eller händelser som skedde under dagen i skolan.

Om du märker att ditt barn har problem med att tala eller visar upp tecken på språkförseningar, tveka inte. Gå direkt till din barnläkare eller BVC för att de ska kunna göra en lämplig bedömning av ditt barns situation.

Det är väldigt viktigt att få en snabb diagnos för att hitta de lösningar som ditt barn behöver. Med tidigt ingripande behöver dessa talförseningar inte alls påverka ditt barns övriga utveckling och välbefinnande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.