Astma i skolan: Vad du måste veta

Många föräldrar oroar sig för att deras barns skola inte är tillräckligt beredd på att hantera ett barn med astma och vad det kan få för konsekvenser. Det är viktigt att prata med lärare och läkare innan skolan börjar.
Astma i skolan: Vad du måste veta
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skriven av Yamila Papa

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Lärare och rektorer är idag välinformerade och kunniga om många vanliga barndomssjukdomar och vet hur de ska svara på dem. Så länge lärarna och personalen vet att ditt barn har astma bör det inte skapa problem i skolan.

Astma i skolan: Förberedelser

Många föräldrar vars barn har astma oroar sig för sitt barns hälsa när de är ifrån varandra, till exempel när barnet är i skolan.

Risken för ett eventuellt astmaanfall bör dock inte hindra ett barn från att gå till skolan.

Det första steget är att tala med din läkare för att lägga upp en handlingsplan för ett astmaanfall. På så sätt vet den ansvarstagande vuxna (till exempel läraren) vad som behöver göras för att förebygga och hantera ett anfall.

En kopia ska även ges till skolförvaltningen och andra lärare som ansvarar för ditt barn så att de kan agera snabbt i händelse av ett astmaanfall.

I början av året bör föräldrarna träffa sitt barns lärare och annan pedagogisk personal för att prata om barnets specifika problem. Det är väldigt viktigt att de vet om ditt barns medicinska historia och om ditt barn kan ta medicinen själv eller behöver hjälp.

Det är också viktigt att se till att de har din kontaktinformation i händelse av ett anfall.

Flicka med astma använder inhalator

Du bör också prata med dem om vad som triggar ett astmaanfall för ditt barn och vad de kan göra för att undvika och minska risken för dem. Detta kan innefatta damm som virvlar upp i luften (dålig ventilation), djurhår och starka rengöringsmedel.

Klassrummen måste ha luftkonditionering eller avfuktare och naturligtvis bör miljön vara rökfri.

Det är viktigt att alla på skolan deltar i att hjälpa ditt barn. Om detta inte är möjligt kan du behöva fundera på att byta till en annan skola.

Hantera ett astmaanfall i skolan

Det är alltid bra att vara förberedd. Se till att ditt barn har en inhalator eller snabbverkande medicin som direkt öppnar upp lungorna. Du kan också ge en inhalator till läraren som han eller hon kan förvara på ett säkert ställe i skolan eller hos skolsköterskan.

När barnet är gammalt nog att ta sin medicin själv är det viktigt att låta ditt barn göra det.

På så sätt är ditt barn inte beroende av andra om han eller hon får ett anfall någonstans utan någon annan där. Läraren kan också hålla sig i närheten för att hjälpa om det behövs, eller åtminstone vara en lugnande närvaro så att barnet kan återhämta sig snabbare.

pojke med astma använder inhalator

10 förebyggande åtgärder

För att underlätta för barn med astma att gå i skolan och minska risken för ett astmaanfall är det viktigt för skolan att ta förebyggande åtgärder:

 1. En helt rökfri skola (även i lärarrummet och områden där barnen inte får vara).
 2. Ha en anställd som är ansvarig för att ta hand om barn med astma.
 3. Ha ett första hjälpen-skåp som innehåller inhalatorer och andra mediciner.
 4. Låt eleverna ha med sig sin egen medicinering och ta den vid behov.
 5. Identifiera elever med astma.
 6. Skapa en handlingsplan för astmaanfall.
 7. Satsa på att förbättra hygien, städrutiner och luftkvalitet.
 8. Ge elever med astma anpassade aktiviteter på idrotten.
 9. Skapa klassrum med så få allergener och triggers som möjligt.
 10. Vidta åtgärder för att minska effekterna av pollen.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Aguarón Pérez J et al. (2009). Gema 2009. Guía española para el manejo del asma. Área de Asma SEPAR. https://doi.org/10.1016/S0300-2896(15)32812-X
 • Tabalipa, F. D. O., & Da Silva, J. (2012). Asma. Revista Brasileira de Medicina.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.