Moderskap och svår psykisk sjukdom: hur står de i relation till varandra?

Att gå igenom ett moderskap då man lider av svår psykisk sjukdom kan vara svårt, men det inte omöjligt. Du behöver dock ha tillräcklig ledsagning. Få reda på mer i följande artikel.
Moderskap och svår psykisk sjukdom: hur står de i relation till varandra?
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Många kvinnor skapar enorma projekt i sina liv, och bland dem finns att bli en mor och bilda familj. Men vad händer när de lider av någon form av funktionsnedsättning eller en svår psykisk sjukdom? I den här artikeln kommer vi att berätta mer om den situationen.

Moderskap, en vacker men komplex upplevelse

Vi vet alla att moderskap inte alls är särskilt lätt, och om man lider av någon sjukdom kan saker och ting bli än mer komplicerade.

Detta betyder inte att en mor med en diagnos inom spektrumet av svår psykisk sjukdom blir en dålig sådan. Utan snarare att hon behöver adekvat återhållsamhet för att utföra denna roll på bästa möjliga sätt.

Därför är socialt stöd och familjestöd väsentligt för att uppnå moderns och barnets välbefinnande. Dessutom, om du lider av en svår psykisk sjukdom, är det viktigt att prata med din specialistläkare innan du tar det stora steget.

Vad menar vi med svår psykisk sjukdom?

En mamma ser bedrövad ut när hon sitter nära sitt barn.

En svår psykisk sjukdom är en känslomässig och beteendemässig störning som påverkar utvecklingen av en persons funktionsförmåga. Om vi tittar på grunderna i det dagliga livet kan detta tillstånd påverka personlig hygien, autonomi, personliga relationer och till och med lärande.

Att fastställa svårighetsgraden av denna störning baseras på typen av diagnos, varaktigheten och graden av funktionshinder som störningen innebär.

Vissa psykiska störningar uppstår vid en viss tidpunkt i livet, till exempel en förlossningsdepression. Medan andra, å andra sidan, är mer långvariga, såsom: ångest, tvångssyndrom, depression, bipolär sjukdom eller schizofreni, för att ta några exempel.

Människor som lider av dessa sjukdomar behöver personlig behandling och övervakning av en specialist för att göra sjukdomen mer uthärdlig.

Moderskap och svår psykisk sjukdom: är det möjligt?

Kombinationen av moderskap och svår psykisk sjukdom är ett ämne som många har svårt att förstå, än idag. Faktum är att de allra flesta människor undrar hur man kan ta hand om ett barn om man inte kan ta hand om sig själv.

Sanningen är att alla människor som vill bli mammor eller pappor försöker göra det på bästa möjliga sätt, oavsett om de har ett hälsotillstånd eller inte.

Att uppfostra ett barn med denna typ av sjukdom är en ordentlig utmaning, men inte ett omöjligt uppdrag. Därför är det viktigt att prata med en specialist i förväg. Detta eftersom det är de som bäst känner till just den personens verklighet.

Vad bör du tänka på innan du försöker bli gravid?

Om du lider av en svår psykisk sjukdom måste du ta hänsyn till vissa aspekter innan du tar steget mot moderskap:

  • Du bör veta att du inte alltid kommer att kunna ge 100 % till att ägna dig åt ditt barn. I tider när du inte kan göra det bör du ha någon du litar på som du kan delegera det ansvaret till.
  • Det är viktigt att ha åtminstone en grundläggande nivå av ekonomisk stabilitet för att uppfostra ett barn. Om du inte kan behålla ett jobb blir det svårt för dig att försörja en person till. Utvärdera därför om du har råd med denna utgift eller inte.
  • Beroende på vilken störning du har kan du ha svårt att följa de scheman och rutiner som krävs för ett hälsosamt föräldraskap. Det kan också finnas uppgifter som är mycket svåra för dig att utföra när du är ensam.
  • Det är möjligt att vissa symptom på din sjukdom kommer att förvirra ditt barn när de växer upp. Därför är det viktigt att du öppet berättar om ditt tillstånd när de är gamla nog att förstå. På så sätt blir det lättare för dem att nå en förståelse av dessa beteenden.

Varje fall är olika och det är svårt att generalisera. Vissa människor kommer att behöva mer hjälp och andra mindre, beroende på deras psykiska störning.

Om du vill utöka din familj, följ behandlingsplanen utan avbrott och ta väl hand om dig själv, både på utsidan och på insidan. Detta kommer att förbereda dig bättre för ditt barns ankomst.

En kvinna med armen runt en gravid kvinnas axel under en terapisession.

Om moderskap och svår psykisk sjukdom

Genom hela den här artikeln har vi försökt förmedla till dig att det är möjligt att kombinera moderskap och svår psykisk sjukdom, så länge som de nödvändiga aspekterna för att göra det på ett gott sätt beaktas.

Förutom stöd från din läkare, din familj och dina vänner behöver du räkna med stödgrupper från föreningarna för patienter med samma sjukdom.

Det viktigaste är att du känner dig bekväm och att du litar på specialisten. På så sätt får du en bättre uppföljning av behandlingen och ett så normalt liv som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ríos, R. R., Tato, M. N., Otero, S. P., Loureiro, S. M., Álvarez, S. G. L., Castiñeira, M. C., & Otero, M. C. V. (2016). Maternidad y trastorno mental grave. Norte de Salud Mental, 14(55), 55-65.
  • Contreras, M., Del Amo, R., Muñoz, M., & Panadero, S. Número 11-Agosto 2014 Prevención de trastornos mentales en hijos de personas afectadas por trastornos mentales graves.
  • García González, N. Papel de los Determinantes de Salud en la Mujer Gestante con Trastorno Mental Grave: Visión Holística.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.