Tecken på bipolär sjukdom hos barn

Tecken på bipolär sjukdom hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 24 oktober, 2019

Enligt Världshälsoorganisationen blir vissa psykiska sjukdomar allt vanligare i världen. Man har bland annat noterat en ökning i fallen av bipolär sjukdom hos barn.

Vad är bipolär sjukdom hos barn?

Det är svårt att upptäcka bipolär sjukdom hos barn på grund av hur de normalt beter sig. Tillståndet diagnostiseras vanligtvis som brist på uppmärksamhet, hyperaktivitet eller depression.

För några år sedan hävdade experter att barns mentala omogenhet gjorde det omöjligt för dem att drabbas av den här typen av sjukdom. För närvarande ser man emellertid att bipolär sjukdom blir allt vanligare bland barn.

Humörsvängningar, irritabilitet och brist på uppmärksamhet kan alla tas som åldersrelaterade beteenden. Det innebär att diagnosen bipolär sjukdom hos barn ofta fördröjs och därmed också att behandlingen inte kommer igång så tidigt som den borde.

När dessa beteenden sammanfaller och händer allt oftare bör man se det som ett tecken på att det är dags att konsultera en specialist.

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, publicerad av American Psychiatric Association, har en lista över diagnostiska kriterier. Förekomsten av tre kriterier med hög frekvens, ihop med irritabilitet, kan peka på bipolär sjukdom hos barn.

Dessa kriterier är:

 • Pratar för mycket
 • Sover mindre eller för lite
 • Hyperaktivt tänkande
 • Lätt distraherad
 • Ständig rörelse eller hyperaktivitet
 • För hög självkänsla
 • Konstant sökande efter underhållande aktiviteter, även om de innebär fara

Vanligt förekommande symptom på bipolär sjukdom hos barn

 • Plötsliga humörförändringar: De går från att vara euforiska till att bli ledsna på bara några timmar. Du kan också märka förändringar i deras energinivå. De går från att göra sina normala aktiviteter till att känna sig trötta och inte vilja göra saker som de brukar vilja.
 • Raseriutbrott, okontrollerad glädje, irritabilitet eller att strunta i att göra sina läxor kan vara tecken på bipolär sjukdom.
 • Ångest. Ångest hos barn är inte normalt. Ett barn i ett konstant spänt tillstånd, som inte kan kontrollera sig själv eller har svårt att sova, kan vara tecken på ångest. Att vara distraherad och hoppa från en uppgift till en annan kan också vara varningstecken.
  förhindra stress hos barn
 • Hyperaktivt tänkande. De talar på ett oklart sätt och kan verka förvirrade när de talar. De tänker så fort att det kan göra det svårt för dem att hitta ord att uttrycka sig med, vilket man lätt kan förväxla med en språkstörning. Hjärnans hyperaktivitet kan få dessa barn att hallucinera eller uppleva sinnesförvirring.
 • Förändringar i beteende. Hur de maniska episoderna ter sig kan leda till förändringar i beteende. De kan bli upproriska, oförmögna att följa instruktioner och starta konflikter med vuxna.

Förändringar i beteende

 • Psykofysiologiska förändringar. Oförmåga att sova är en av manifestationerna av bipolär sjukdom hos barn. En annan förändring är förlusten av aptit som leder till viktminskning.
 • Hänsynslösa handlingar. Överdriven energi kan leda barn till att handla utan att tänka på konsekvenserna. Många gånger innebär dessa aktiviteter en fysisk risk, och andra kan vara av sexuell natur.
 • Självskadebeteenden. Barn som är ledsna och självkritiska måste få hjälp. Självskadebeteende kan även vara en varning för att ditt barn kan ha bipolär sjukdom.
 • Okontrollerade attityder. Ett annat symptom på bipolär sjukdom hos barn är oförmågan att kontrollera vissa attityder. Om barnet är klassens clown på en nivå där han eller hon inte kan bryta beteendet eller om barnet ofta brister ut i okontrollerbart skratt kan det vara indikationer på att något är fel.

En variabel sjukdom

Bipolär sjukdom påverkar inte alla barn på samma sätt. Symptomen varierar beroende på ålder, så behandlingen skiljer sig från fall till fall.

Myter angående kärlek

Det går att stabilisera symptomen med medicinering efter en noggrann utvärdering. Behandlingen kräver dock inte bara medicinering utan även psykoterapi och att föräldrarna utbildas och får stöd.

Med rätt behandling kan tillståndet hanteras och antalet episoder och deras varaktighet kan minskas.

Barn med bipolär sjukdom måste även få en anpassad skolgång. Genom att förstå och hantera sjukdomen på rätt sätt kan man se till att de bra perioderna överstiger de dåliga.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Estrada-jaramillo, S., Zapata-barco, A. M., Botero-franco, D., Tamayo, L. A., & Palacio, J. D. (2009). Trastorno afectivo bipolar en niños. Revista Colombiana de Psiquiatría.
 • Muñoz Tamayo, R. (1999). Trastorno bipolar en niños y adolescentes. Rev Colomb Psiquiatr.
 • Podawiltz, A. (2012). Diagnosing Bipolar Disorder. The Journal of Clinical Psychiatry. https://doi.org/10.4088/jcp.10060tx1cc

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.