Hur man hanterar inlärningssvårigheter hos barn

När ett barn har en inlärningssvårighet kan det leda till mycket stress och svåra stunder för föräldrarna. Läs vidare för att upptäcka hur du kan hantera det.
Hur man hanterar inlärningssvårigheter hos barn
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Medan föräldrar väntar på att deras barn ska födas brukar de ha vissa förväntningar om barnets utseende, personlighet, förmågor osv. Men om barnet föds med en funktionsnedsättning måste de lära sig att bemöta denna nya verklighet. Därför har vi förberett följande artikel om hur man hanterar ett barns inlärningssvårigheter.

Extra hemundervisning i tillägg till vanlig skolgång kan vara ett sätt att hjälpa barn med inlärningssvårigheter att växa och mogna och ge dem den bästa starten i livet. Det är viktigt att behandla dem rättvist och ta hänsyn till deras begränsningar. Man bör dock inte gå till den andra extremen och överbeskydda dem.

Att få ett speciellt barn innebär att man måste bli en lärare för att utbilda det, en läkare för att sköta det, en advokat för att företräda det och en lejoninna för att försvara det.

– Flavia Pascual –

Flicka som målar

Vad innebär inlärningssvårigheter?

En inlärningssvårighet karaktäriseras av förekomsten av en betydligt lägre utvecklingsnivå än väntat för personens kronologiska ålder, inom följande två områden:

 • Intellektuell förmåga
 • Adaptivt beteende

Dessutom uppvisar dessa barn vanligtvis följande symptom:

 • Problem med grov- och finmotoriken
 • Muskelhypotoni (allmänt känt som floppy baby syndrome)
 • Svårigheter att relatera till sin fysiska omgivning
 • Problem vid upprättande av sociala och kommunikativa interaktioner
 • Svårigheter att utveckla sin självständighet och autonomi

Hur man hanterar ett barns inlärningssvårigheter

Att finna sig tillrätta med det faktum att man har ett barn med inlärningssvårigheter är ofta mycket komplicerat. Man kan till och med gå igenom en typ av sorg. Därför måste du i dessa fall ha specialister runt dig som hjälper dig att anpassa dig.

Detta är till nytta både för barnet och för föräldrarna eftersom de alla behöver råd för att finna sig tillrätta med situationen.

Det är också viktigt att verkligen förstå diagnosen och du bör kontakta specialister och föreningar för att få en källa till stöd. På detta sätt kan föräldrarna:

 • Lära sig observations- och interventionsstrategier
 • Förvärva förmågor inom stimulering och föräldraskap
 • Utveckla färdigheter för att förstå och tolka barnets beteende
 • Få nödvändig information om inlärningssvårigheter
 • Få kontakt med andra familjer som är i samma situation

Föräldrarna kommer att behöva all denna kunskap och hjälp för att deras barn ska kunna utvecklas ordentligt i alla aspekter av sina liv och hantera sina inlärningssvårigheter på bästa sätt. Men samtidigt bör föräldrarna inte vara alltför överbeskyddande mot sina barn, och inte heller underskatta deras förmågor.

Hjälp för föräldrarna

Föräldrar bör även be om råd om sin egen relation. Det är ganska vanligt att förhållandet försämras på grund av den ständiga stressen, konflikter och meningsskiljaktigheter som uppstår medan de hanterar barnet. Det finns också en risk att en eller båda föräldrarna kommer att känna sig överväldigade av situationen.

Utöver detta måste man förstå hur man ska hantera vänner och släkt (far- och morföräldrar, fastrar, mostrar, farbröder, morbröder, kusiner etc.). De måste också förstå situationen såväl som barnets beteende.

Det som är speciellt med mig är föräldrar och omgivning som har kämpat för mig för att göra mig så självgående som möjligt.

– Pablo Pineda –

Pojkar med inlärningssvårigheter

Handikapp: En annan väg

Ett barns födelse innebär alltid en tid av förändring i en persons liv. Det är punkten då vägen till föräldraskap börjar. Men om barnet har någon form av inlärningssvårighet kan det ta föräldrarna på sängen, och då blir vägen en helt annan än den de förväntade sig. En väg längs vilken de behöver svara på barnets specifika behov.

Det är därför mammor och pappor till barn med inlärningssvårigheter behöver vägledning för att förbättra sina barns livskvalitet, såväl som deras egna och familjens.

Slutligen är det värt att nämna Pablo Pineda, en lärare, konferensföreläsare och skådespelare, och den första europén med Downs syndrom att ta en universitetsexamen. Han har visat sig vara ett perfekt exempel på hur man kan övervinna inlärningssvårigheter.

Det finns inga människor med funktionsnedsättning, bara människor med olika förmågor.

– Pablo Pineda –

Detta citat bör memoriseras av alla mammor och pappor till barn med inlärningssvårigheter. Det hjälper dem att lita på sina barns egenskaper och förmågor och ger barnen möjlighet att uppnå fantastiska saker i sina liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo-AAIDD. (2010). Discapacidad intelectual: Definición, clasificación y sistemas de apoyo. Madrid: Alianza.
 • Candel-Gil, I. (2005). Elaboración de un programa de atención temprana. Electronic Journal of Research in Educational Psychology3(7), 151-192.
 • Guevara Benítez, Y. y Soto, E. G. (2012). Las familias ante la discapacidad. Revista electrónica de psicología Iztacala15(3), 1023-1050.
 • Tamarit, J. (2009). Atención Temprana: avanzando hacia un modelo inclusivo orientado a la calidad de vida familiar y al desarrollo de competencias personales significativas tanto en los niños y niñas como en sus familias. Madrid: FEAPS.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.