Skillnaden mellan baby blues och förlossningsdepression

Baby blues är ett tillstånd av sorg som ibland kan manifesteras efter förlossningen. Om det varar i mer än tio dagar bör du söka professionell hjälp, då det kan utvecklas till förlossningsdepression.
Skillnaden mellan baby blues och förlossningsdepression
Eva Manuela Cotobal

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Eva Manuela Cotobal.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När en kvinna går igenom förlossningen av sin nya bebis och återvänder hem börjar en period av viktiga förändringar. Dessa stämmer ibland inte överens med vad den nya mamman hade föreställt sig. Det kan leda till vad som ibland kallas för “baby blues”, en mild form av förlossningsdepression.

Om du är nybliven mamma måste du anpassa dig till ditt nya liv. Det finns en ny medlem i familjen, och alla vanor och rutiner som du kanske inte ens har funderat över förändras.

Även om graviditeten var önskvärd och du älskar ditt barn mer än någonting annat i världen kan de fysiska, hormonella och psykologiska förändringarna som kommer med ett nytt barn leda till motstridiga känslor.

Det är viktigt att veta i vilken utsträckning detta är normalt och när man bör fundera på att söka professionell hjälp. Därför är det viktigt att gå på dina kontroller efter förlossningen för att ta hand om dig själv och dina känslor inför allt detta nya.

Babyblues och förlossningsdepression

Vad är baby blues?

Baby blues är ett känslomässigt tillstånd som inträffar mellan tredje och femte dagen efter förlossningen. Det brukar ske till följd av de hormonella och psykologiska förändringar som är typiska för denna period.

Tillståndet orsakar humörsvängningar, rädsla, sorg, oförklarlig gråt, ångest, irritabilitet och förtvivlan. Sammanfattningsvis en känsla av att din värld kommer att falla sönder.

Varaktigheten är ungefär tio dagar. Efter den tiden försvinner symptomen oftast utan att man sökt hjälp av någon psykologisk terapi eller läkemedelsbehandling. Den nödvändiga “behandlingen” är helt enkelt att få ordentligt stöd och främja det emotionella bandet med den nyfödda. Flera studier tyder på att amning minskar risken att drabbas av förlossningsdepression, till exempel.

Babyblues och förlossningsdepression

Vad menas med förlossningsdepression?

Vissa kvinnor som lider av baby blues utvecklar en depression efter förlossningen. Förlossningsdepressionen ger allvarligare symptom, som apati, oförmåga att glädjas åt de saker du brukade njuta av, trötthet, aptitförändringar, sömnlöshet eller hypersomni, psykomotorisk aktivering eller retardation och känslor av skuld eller värdelöshet. Det kan också leda till minskad koncentration, minskad förmåga att fatta beslut och i de allvarligaste fallen tankar om döden.

Depressionen varar längre än två veckor och påverkar moderns förmåga att klara av vardagen och ta hand om sitt barn. Detta djupare tillstånd måste utvärderas och behandlas av en läkare eller annan vårdpersonal.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.