Francesco Tonucci: utbildningssystemet är som en skolmaskin

Vet du vem Francesco Tonucci, pedagogisk psykolog, är? Hans syn på skolsystemet kommer att ge dig något att tänka på!
Francesco Tonucci: utbildningssystemet är som en skolmaskin
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Francesco Tonucci, även känd som Frato, är en italiensk tänkare, pedagogisk psykolog och illustratör. Den största delen av det gedigna arbete som Francesco Tonucci utfört handlar om barn, barndomen och utbildningssystemet.

Ett av hans mest kända verk är La Maquina de la Escuela (Skolmaskinen), som representerar en grafisk och smart kritik av utbildningssystemet.

Trots att han ritade denna bild 1970, är det tyvärr fortfarande idag en vanlig bild av hur utbildning sker i många skolor.

Skolmaskinen: en representation av vad utbildningssystemet inte borde vara

Genom Skolmaskinen beskriver Francesco Tonucci ett utbildningssystem där eleverna är bara passiva agenter, som matas med information och som inte deltar i skapandet av sitt eget lärande.

Denna bild visar också på en auktoritär och indoktrinerande modell, som bara syftar till att få eleverna att uppnå vissa resultat eller uppnå vissa betyg. I denna modell tar skolsystemet inte hänsyn till de olika egenskaper och behov som eleverna har. Naturligtvis står detta emot Francesco Tonuccis syn på hur skolsystemet borde vara.

Francesco Tonucci och hans syn på utbildningssystemet

Skolsystemet.

Ett inkluderande utbildningssystem

Francesco Tonucci står för ett inkluderande utbildningssystem där alla elever har chansen att få utbildning av hög kvalitet. För att uppnå detta är det viktigt att respektera mångfald. Detta eftersom att varje barn har sin egen inlärningshastighet och intellektuella potential. För mångfald är i själva verket positivt och berikande för den kommande generationens utveckling.

“Skolsystemet måste identifiera barns olika förmågor eftersom de utvecklar dessa från födseln. Dessutom bör skolsystemet främja dessa förmågor, tillsammans med nyfikenhet och intresse. Som ett resultat kommer detta att hjälpa barn att växa utan att förlora sitt väsen, vilket är deras mest unika kännetecken; det som får dem att leka utan att någonsin bli trötta”.

-Francesco Tonucci-

Ett deltagande skolsystem

Dessutom tycker författaren att det är mycket viktigt att använda sig av pedagogiska metoder baserade på deltagande och samarbete.

Det vill säga lärare bör undvika auktoritarianism och låta eleverna delta aktivt genom att lyssna på dem. På så sätt kommer de att utveckla sin egen personliga autonomi och bli ansvarsfulla och självsäkra människor.

“Om barn deltar aktivt i skolans ledning och beslut, som att vara med och bestämma om fördjupat kunskapslärande, kommer de inte att känna sig som slavar. Tvärtom kommer de att känna sig som fria och oberoende medborgare. Detta är ett av de mål som en demokratisk skola bör försöka att uppnå”.

-Francesco Tonucci-

En lekfull utbildning

I denna mening står Francesco Tonucci också upp för ett lekfullt utbildningssystem. Han säger att utbildning bör fokusera på att barnen får leka och ha kul eftersom det här sättet som barn:

Francesco Tonucci och utbildning.
  • Lär sig bättre.
  • Lättare förvärvar och förstår olika föreställningar.
  • Känner sig mer motiverade och mindre frustrerade.

“För ett barn betyder lek chansen att ta en bit av världen och göra någonting med den, själv eller med vänner; med insikten om att där leken slutar, där börjar barnet uppfinna världen”.

-Francesco Tonucci-

Francesco Tonucci och hans tydlighet angående utbildningssystemet

Du har nu fått läsa några av denna pedagogiska psykologs viktigaste tankar om utbildningssystemet. Om du tycker att dessa idéer är intressanta, läs gärna mer om honom. Man  kan bli förvånad över den ärlighet och tydlighet han använder i sin beskrivning av sin syn på skolsystemet och barns utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tonucci, F. y  García-Gómez, T. (2008). La maquinaria escolar. Madrid: Centro de Documentación Crítica.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.