Kumonmetoden: Ett system för autonom inlärning

Kumonmetoden: Ett system för autonom inlärning
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 20 juli, 2019

Kumonmetoden är ett japanskt system för inlärning som fokuserar på att förvärva kunskaper och begrepp inom matematik och språk genom ett självständigt förhållningssätt.

Kumonmetoden syftar till att utveckla och stärka ett barns individuella inlärningspotential. Den bygger på två program: ett för matematik och det andra för läsning.

I stället för att fokusera på att förvärva specifika färdigheter syftar denna metod till att förbereda studenterna på ett autonomt, självständigt lärande. Detta uppnår man genom att förvärva en vana med kontinuerliga studier och en individuell inlärningsplan.

Hur uppstod Kumonmetoden?

“Varje barn har potential att utmärka sig och dra nytta av sina färdigheter.”

Kumonmetoden skapades av Toru Kumon 1954. Den japanska läraren började utveckla ett matematikprogram för att hjälpa sin son som hade svårigheter att lära sig ämnet som det lärdes ut i skolan. Senare skapade han också ett läs- och språkprogram som ledde till det nuvarande systemet.

Kumon var övertygad om att varje barn har potential att utmärka sig och dra nytta av sina naturliga färdigheter. Därför behövdes ett inlärningssystem som kunde möjliggöra för barn att expandera sin kapacitet till det maximala.

glad pojke framför svart tavla


Kumonmetodens mål

Utövandet av denna metod bygger på en individuell och personlig läroplan. Varje elev går vidare i sin egen takt. Metoden tillåter barn att:

 • Bemästra de mest grundläggande begreppen inom matematik och språk.
 • Förbättra sina koncentrations-, organisations- och studievanor.
 • Utveckla sin potential.
 • Förbättra sitt självförtroende och sin disciplin.
 • De blir motiverade och tillfredsställda på en personlig nivå.
 • De blir autonoma, så att de kan studera vidare och lära sig mer på egen hand.

Vad bygger metoden på?

Detta system har två huvudgrenar – matematik och språk. Var och en av de två grenarna har sin egen utformning. Båda grenarna börjar dock med enkla övningar och när studenten går vidare ökar de långsamt i svårighetsgrad.

Metoden för matematik är baserad på repetition av grundläggande övningar som addition, subtraktion, multiplikation och division. Dessa övningar blir progressivt mer komplexa tills de når en mer avancerad nivå.

I språkdelen av programmet fokuserar övningarna däremot på olika stadier av läsförståelse och ordkunskap.

Nyckeln till denna inlärningsmetod ligger i dess kontinuitet och det faktum att det är ett autonomt förhållningssätt. Läraren blir mer som en guide som hjälper barnet att komma över svaga punkter genom att välja uppgifter och inriktning. Ibland kan läraren “ge ledtrådar” som hjälper barn att lösa vissa uppgifter.

“Med Kumonmetoden är läraren ingenting annat än en guide som följer med eleverna när de gör sina egna upptäckter.”

Vid vilken ålder kan barn börja?

En av de viktigaste egenskaperna med Kumonmetoden är att det inte finns någon specifik ålder som man måste börja vid. Även om den rekommenderar barn att starta så snart som möjligt kan man använda den när som helst. Man kan använda den för att förbättra en elevs potential från tidig barndom och upp till universitet.

Eleverna använder denna metod enligt deras individuella kapacitet och på den nivå de befinner sig. Det finns inga gränser som ålder eller betyg. På detta sätt kan barn dra nytta av lärandet och känna sig tillfredsställda när de uppnår goda resultat efter att ha ansträngt sig.

En av de främsta fördelarna med denna metod är att den ger barn möjlighet att lära sig på egen hand. Studenterna kan läsa, tänka och fundera på problem tills de når fram till en lösning på egen hand och efter eget huvud.

Föräldrarnas roll

Även om huvudmålet med denna metod är att barnen ska vara självlärda och kunna ta sig an utmaningar på egen hand måste föräldrar följa med dem på resan. Metoden kan jämföras med en triangel vars uddar är studenten, guiden och föräldrarna.

kumonmetoden: lärare tittar på elev med handen i luften

Hela familjen kan ge ett viktigt stöd, särskilt under de första åren av barnets liv.

När man använder Kumonmetoden bör föräldrarna också spela en grundläggande roll. Deras uppdrag är följande:

 • Rätta och gå igenom övningar som barnet löser hemma. Det tar inte mycket tid. Genom att göra läxorna till en gemensam erfarenhet kan barnet känna större tillfredsställelse och motivation för att slutföra sitt arbete.
 • Motivera barnen hela tiden. Att studera är inte alltid roligt för de flesta barn. Det gäller kanske särskilt när lärandet förekommer som en fritidsaktivitet (som Kumonmetoden är, för det mesta). Därför är din attityd till det arbete som ditt barn investerar varje dag mycket viktig och din uppmuntran får honom att fortsätta.

Var kan barn studera enligt Kumonmetoden?

Det finns många Kumon-centra över hela världen och det finns även som korrespondenskurser som man kan få tillgång till online. Några av dem finns i skolor där metoden praktiseras som en fritidsaktivitet. Andra kurser erbjuds i oberoende centra som exklusivt skapats för att utveckla Kumonmetoden.

Om du vill hjälpa dina barn att förbättra sina akademiska prestationer, prova Kumonmetoden! Det kan vara ett mycket bra alternativ.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Orcos, L., Hernández-Carrera, R. M., Espigares, M. J., & Magreñán, Á. A. (2019). The Kumon method: Its importance in the improvement on the teaching and learning of mathematics from the first levels of early childhood and primary education. Mathematics, 7(1), 109. https://www.mdpi.com/2227-7390/7/1/109
 • Ukai, N. (1994). The Kumon approach to teaching and learning. Journal of Japanese Studies, 20(1), 87-113. https://www.jstor.org/stable/132785
 • Harefa, Y., & Siregar, M. S. I. (2017). A Study of Kumon Method in Teaching English At Kumon Learning Centre Setiabudi Medan. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7501

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.