Det är inte barnens betyg som avgör deras framtid

Ger du dina barn belöning och straff för deras betyg? Tänk i så fall efter lite vad betygen egentligen representerar. Idag vill vi prata om varför det inte är barnens betyg som avgör huruvida de lyckas bra i skolan.
Det är inte barnens betyg som avgör deras framtid
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Om du är förälder är dina barns betyg antagligen en fråga som berör dig mycket. I slutet av varje läsår kommer den fruktade betygsrapporten med barnens betyg. Dessa små siffror eller bokstäver verkar vara något som visar om ett barn är tillräckligt bra och intelligent, och om det kommer att gå bra för dem i framtiden. Men denna sorts klassificeringssystem är inte bara föråldrat, det kan i vissa fall till och med vara skadande och grymt för barnen. För sanningen är att det inte är barnens betyg som avgör deras framtid.

I våra samhällen har vi sedan flera hundra år tillbaka varit vana vid att utvärdera våra skolbarn med hjälp av olika numeriska system. När betygen barnen får inte är vad föräldrarna förväntar sig, skapar det oro. Samtidigt gör det att barn känner sig otillräckliga, och kan leda till friktion och konflikter i familjen.

Men som vi nämnde så är det inte barnens betyg som avgör deras framtid och framgångar. Därför är det dags att vi lär oss vad dessa siffror och bokstäver verkligen betyder.

det är inte barnens betyg som avgör deras framtid


Vad baseras betygen på?

Vi tror gärna att barnens betyg visar deras intelligens, deras förmågor och deras intellektuella nivå. Vi kan tro att de representerar de ansträngningar som barnen har gjort, hur uppmärksamma de varit och motivationen de haft för att lära sig.

Från dessa numeriska data drar vi slutsatsen huruvida barnet är dugligt och kunnigt och kommer att lyckas bra i livet. Vi känner oss stolta, skäms, är arga eller nöjda baserat på dessa betyg, och belönar eller straffar våra barn i enlighet därmed. Men kan vi verkligen få all denna information från en enda siffra eller bokstav? Svaret på denna fråga är ett tydligt NEJ.

Barn får betyg baserat på hur de presterar på ett eller flera skriftliga prov. Först och främst tenderar denna typ av prov att förbise allt slags praktiskt lärande. Därtill värdesätter de främst förmågan att memorera.

Med andra ord är det barn som kan hålla de rätta uppgifterna i minnet och kan kränga ut dem på prov som får höga betyg. Detta gäller även om de inte förstår vad de skriver och glömmer det nästa dag.

Dessa prov utvärderar inte den faktiska förståelsen för ämnet eller hur mycket eleven lärt sig om det. De tar inte heller hänsyn till barnens ansträngning, intresse eller attityd. De värdesätter bara ett specifikt och konkret resultat, utan hänsyn till processen.

Dessutom tar de heller ingen hänsyn till de individuella skillnader som finns mellan barnen. Vid traditionella prov måste alla passa i samma form. Och om de inte gör det, blir de märkta med en bokstav eller en siffra som otillräckliga.

Barnens betyg avgör inte deras framtid

Med tanke på detta är det viktigt att komma ihåg att dina barns betyg inte visar hur bra de är i skolan, eller avgör hur bra de kommer att lyckas i framtiden. Främst på grund av att de inte är ett tillförlitligt mått på intelligens, förmåga eller attityd.

Ett barn kan ha stora förmågor, vara nyfiket, skickligt och kompetent. Men detta är inte något som vi nödvändigtvis ser i deras skolbetyg. Med andra ord så kan ett barn ha en hög inlärningsförmåga och stor uthållighet, och ändå få låga betyg.

Dessutom är betyg inte avgörande eftersom det de egentligen mäter inte är relevant för vilken framgång de senare har i vuxenlivet. I den verkliga världen är nämligen förmågan att memorera till liten nytta. Däremot är andra färdigheter, såsom sociala färdigheter, kreativitet och självförtroende, är det som verkligen betyder något.

Barnens betyg visar inte hur bra de är i  skolan

Att passa in i formen under skolan kan vissa gånger till och med vara ett handikapp när man senare ska möta den vuxna verkligheten. Samtidigt har det bevisats att elever som är mindre framgångsrika i skolan har vissa fördelar när det gäller att bli företagare. Medan skolan belönar dem som anpassar sig, belönar livet dem som tar risker.

Fokusera på processen

Så när det gäller ditt barns utbildning, försök att fokusera på processen snarare än på resultaten. Var noga med att lära ditt barn en nyfikenhet för lärande, utveckla sitt kritiska tänkande, uthållighet och ansvar.

Naturligtvis bör du uppmuntra ditt barn att göra en ordentlig insats och möta de utmaningar som kommer med skolan. Men glöm inte bort att ett betyg endast är en siffra eller bokstav. Det definierar inte ditt barn som en person, och det avgör inte deras framgångar i livet.

Lyckligtvis börjar mer lämpliga och diversifierade pedagogiker och utvärderingsmetoder dyka upp. Men tills dessa är implementerade, låt oss sluta sätta etiketter på våra barn baserat på prestationer som inte sätts i större sammanhang.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Roth, C. (2011). The Entrepreneur Equation: Evaluating the Realities, Risks, and Rewards of Having Your Own Business. BenBella Books.
  • Navas, L., Maicas, G. S., & Germán, M. A. S. (2003). Predicción de las calificaciones de los estudiantes: la capacidad explicativa de la inteligencia general y de la motivación. Revista de psicología general y aplicada: Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología56(2), 225-237.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.