Barn och fysisk aktivitet

Barn ska leva ett aktivt liv, röra på sig och interagera med sin omgivning, lära sig att kontrollera sina kroppar och utveckla sina motoriska färdigheter och sin balans... I denna sektion av Att vara mamma hittar du de bästa tipsen och idéerna om aktiviteter för ditt barn i varje fas av barndomen. Du kommer att älska dem!