5 fördelar för barn med att promenera

Det finns många fördelar för barn med att promenera, det är en lämplig aktivitet att utöva regelbundet som en familj.
5 fördelar för barn med att promenera
Andrés Felipe Cardona Lenis

Skriven och verifierad av idrottspedagogen Andrés Felipe Cardona Lenis.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Det finns många fördelar för barn med att promenera, att gå till fots framstår alltmer som en av de mest fördelaktiga fysiska aktiviteterna som finns. Aktiviteten är utgångspunkten för att bekämpa en stillasittande livsstil; en av vår tids största hälsoproblem.

Även om många barn kännetecknas av att de är rastlösa och ständigt rör sig, så är detta inte längre en universell norm. En av orsakerna till en modern tendens till stillasittande är överanvändningen av elektroniska enheter, som har blivit den främsta underhållningen i många hem.

Mer än att leta efter orsakerna till en stillasittande livsstil bör målet med en förändring vara att uppmuntra till rörelse. Och i denna mening är alla fördelar som finns för barn med att promenera en god hjälp till utveckla den bästa handlingsplanen.

Fördelar för barn med att promenera

Att gå är inte bara en hälsosam vana utan kan också vara en underhållande aktivitet för både barn och vuxna. Under en promenad kan ni genomföra olika lekfulla aktiviteter och uppleva en trevlig stund med hela familjen.

Fördelar för barn med att promenera inkluderar ett antal fördelar för fysisk och psykisk hälsa i alla åldrar. Vi inbjuder dig att lära känna dessa positiva aspekter och hur ditt barn kan dra nytta av dem.

1. Motverkar stillasittande livsstil

En av de främsta fördelarna med att gå, både för barn och vuxna, är baserad på att motverka en stillasittande livsstil.

Som nämnts ovan är tendensen att förbli stillasittande ett av de vanligaste problemen i världen. Numera blir barn sittande eller liggande under långa timmar, antingen i skolan eller hemma.

Därmed kan aktiviteter som sker under promenader vara utgångspunkten för att få dem att skaffa sig en hälsosam vana i sina dagliga rutiner. Samtidigt kan det också vara bryggan till andra typer av nyttiga aktiviteter, som idrott.

En grupp barn som går till skolan.
Att gå till och från skolan är en bra utgångspunkt för att införliva denna hälsosamma vana i barns liv. Och det ger dem också andra grundläggande fördelar.

2. Att gå främjar inlärningen

Lärandet är en av de viktigaste aspekterna av barns liv, eftersom skoldagen representerar en stor andel av deras tid och ansträngning. Men ibland kan brist på koncentration och motivation avbryta inkorporerandet av nya koncept.

En ökad fysisk aktivitet i barnens dagliga rutiner gynnar dock koncentrationen, stimulerar fantasin och ökar motivationen. Detta beror på att träning ökar mängden syresatt blod som når hjärnan, såväl som andra viktiga delar av kroppen.

Att gå till skolan är därför mycket mer än en form av transport.

3. Bidrar till hjärt-kärlsystemets hälsa

När vi hänvisar till fördelar för barn med att promenera måste vi också tala om det kardiovaskulära systemet.

Bland de mest välkända fördelarna med att gå är förbättringen av hjärt-, lung- och cirkulationshälsa.

För att barn ska få dessa fysiska fördelar är det en bra idé att genomföra dagliga promenader som varar i minst 30 minuter per dag, och även med variationer i intensitet. När intensiteten ökar, tenderar den kardiovaskulära stimulansen att öka också.

4. Det gynnar utvecklingen av fysiska förmågor

Att gå är ett av de bästa alternativen för att komma i form, och barn är inget undantag.

Om barn utför denna aktivitet regelbundet, förbättrar det också utvecklingen av olika fysiska och motoriska kapaciteter, bland vilka uthållighet och styrka sticker ut. Utöver dessa är det möjligt att förbättra smidighet och flexibilitet, men dessa färdigheter kräver kombinerat arbete mellan promenader och andra övningar.

Barn som balanserar på en stock i skogen.
Att uppmuntra promenader utomhus är en mycket fördelaktig strategi för att förbättra barns hälsa. Inte bara i deras fysiska sfär utan också psykologiskt och socialt.

5. Att gå förbättrar humöret

Humöret är en annan viktig faktor i barns liv, en som påverkar de flesta av deras dagliga sysslor. Av denna anledning är det nödvändigt att hålla humöret på positiva nivåer så långt som möjligt.

Ett alternativ för att förbättra känslorna är att gå en promenad, speciellt de som utförs i grupp och utomhus. Dra nytta av fritiden för att genomföra turer på ekologiska stigar, i parker eller djurparker. På så sätt blir promenader mycket mer underhållande och avkopplande.

Fördelar med promenader för barn som familj

Fördelarna med promenader för barn kan erhållas ensamma eller tillsammans. Men utan tvekan är det mycket mer gemytligt att promenera som familj. Det kommer också att tillåta barn att få mer förtroende för sig själva och sina förmågor, och tillåter dem att stärka sina mellanmänskliga band.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.