Uppmuntra barn att vara aktiva: det är livsviktigt

Fysisk aktivitet är viktigt för barns fysiska, intellektuella och emotionella utveckling. Även om barn är aktiva av naturen kommer de till slut att besegras av stillasittande och lathet om vi inte hjälper till lite. Så i följande artikel kommer vi att prata om vikten av att uppmuntra barn att vara aktiva.
Uppmuntra barn att vara aktiva: det är livsviktigt
Eva Maria Rodriguez Diego

Skriven och verifierad av författaren och idrottsspecialisten Eva Maria Rodriguez Diego.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Barn är aktiva av naturen. Men om vi inte ger dem möjlighet att vara aktiva, kommer en stillasittande livsstil så småningom att bli allt vanligare. TV- och videospel kommer att bli det viktigaste (kanske enda) fritidsintresset för ungdomar. Därför är det så viktigt att uppmuntra barn att vara aktiva.

Barn som är aktiva har inte bara bättre hälsa och fysisk kondition; de har också bättre fysisk, social, kognitiv och emotionell utveckling. Att inte ge dem möjlighet att röra sig och vara fysiskt aktiva främjar inte bara fetma, utan berövar dem också en harmonisk och hälsosam utveckling.

Familj är ute och cyklar tillsammans.

Varför ska vi uppmuntra barn att vara aktiva?

Barn kan vara aktiva på många sätt. Att idrotta och delta i någon form av fysisk aktivitet är ett mycket vanligt sätt. Men barn är också aktiva när de får leka fritt, springa runt, använda trappan istället för hissen, gå ärenden eller även när de får hjälpa till hemma.

Allt är bra så länge de håller sig igång. I själva verket ger det att vara i rörelse dem många fördelar, oavsett aktivitet. Dessa fördelar är bland annat:

 • Förbättrad kardiovaskulär kapacitet
 • Förbättrad koordination och rörelsekontroll
 • Förtroende för sina egna förmågor
 • Förbättrad självkänsla
 • Minskad risk för depression, ångest och känslomässig nöd
 • Utveckling av starka ben och muskler
 • Att bibehålla en hälsosam vikt
 • Minskad risk för framtida kroniska sjukdomar
 • Förbättrad inlärnings- och uppmärksamhetsförmåga
 • Ökade möjligheter till uttryck och kommunikation
 • Möjlighet att utveckla sociala färdigheter som samarbete, respekt för andra, problemlösning, att leka schysst med andra och lagarbete

10 skäl till varför barn bör vara aktiva

Enligt American Council on Exercise är de främsta anledningarna till att barn ska hålla sig aktiva och få mycket motion följande:

 • Barn som tränar är mer benägna att vara aktiva som vuxna.
 • Träning hjälper barn att nå och upprätthålla en hälsosam kroppsvikt.
 • Regelbunden fysisk aktivitet hjälper till att utveckla och bibehålla starka, friska muskler, ben och leder.
 • Motion hjälper till att utveckla viktiga sociala färdigheter; detta särskilt när det handlar om deltagande i lagsport.
 • Träning förbättrar mängden och kvaliteten på sömnen.
 • Forskning visar att motion främjar bättre skoldeltagande och förbättrar barnens prestationer i skolan.
 • Barn som tränar har högre självkänsla och en bättre självbild.
 • Att delta i regelbunden fysisk aktivitet förhindrar eller fördröjer utvecklingen av många kroniska sjukdomar, till exempel hjärtsjukdomar, diabetes, fetma, högt blodtryck och främjar på så sätt hälsan.
 • Aktiva barn rapporterar färre symtom på ångest och depression och har i allmänhet ett bättre humör.
 • Motion hjälper till att förbättra den motoriska koordinationen och förbättrar utvecklingen av olika motoriska färdigheter.

Hur gör du för att uppmuntra dina barn att vara aktiva?

Det bästa sättet för barn att värdesätta fysisk aktivitet är att låta dem vara aktiva. Det kan verka enkelt, men det är inte alltid det. Många gånger vill barn leka och vi låter dem inte göra det, antingen för att det finns andra saker att göra eller för att vi själva är lata.

Därför måste vi dra nytta av denna naturliga impuls hos barn och låta dem röra sig och leka. Men alltid med respekt för andra och de grundläggande reglerna för samexistens.

Barn åker på en linbana.

Du är dina barns vuxna förebild

Ett annat mycket effektivt sätt att uppmuntra barn att vara aktiva är att vara en aktiv vuxen i deras omgivning. Det finns ingen mening med att säga åt dina barn att de borde röra på sig eller delta i en sport, om de har vuxna i sin omgivning som klagar och gnäller varje gång de själva måste anstränga sig. Detta gäller också om de vuxna tillbringar mycket tid i soffan och tittar på TV eller spelar mobil- eller videospel.

Att delta i en sport som familj är ett bra sätt att motivera dina barn att vara aktiva. Ett annat bra sätt att införliva aktivitet i det vardagliga livet är att låta barnen hjälpa till med hushållssysslor och föregå med gott exempel genom att ta trapporna istället för hiss eller rulltrappa när det är möjligt. Detta skapar större möjligheter för barnen att få röra sig och ha roligt.

Kort sagt så är fysisk aktivitet avgörande för barn. Det handlar inte bara om fysisk utveckling, utan också om mental och emotionell utveckling. Barn som rör sig är mer kreativa eftersom alla möjligheter till rörelse är en möjlighet för lek. De är också gladare, vilket hjälper dem att hantera stress och förhindrar också ångest och depression.

Samtidigt som vi som föräldrar uppmuntrar och främjar våra barns aktiviteter, kan vi ta tillfället i akt och själva vara mer aktiva. Det här är möjligheter vi borde ta vara på missa, både att röra oss och att spendera tid med våra barn. Så vad säger du? Är du redo att gå ut och vara aktiv med dina små?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Aadland, K. N., Aadland, E., Andersen, J. R., Lervåg, A., Moe, V. F., Resaland, G. K., & Ommundsen, Y. (2018). Executive function, behavioral self-regulation, and school related well-being did not mediate the effect of school-based physical activity on academic performance in numeracy in 10-year-old children. The Active Smarter Kids (ASK) study. Frontiers in Psychology9(FEB). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00245
 • Aznar Laín, S. y Webster, T. (2006). Actividad física y salud en la infancia y la adolescencia. Ministerio de Educacion y Cultura, Centro de Investigación y Documentación educativa.
 • Lisahunter, Abbott, R., Macdonald, D., Ziviani, J., & Cuskelly, M. (2014). Active kids active minds: A physical activity intervention to promote learning? Asia-Pacific Journal of Health, Sport and Physical Education5(2), 117–131. https://doi.org/10.1080/18377122.2014.906057

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.