Är det möjligt att förebygga plötslig spädbarnsdöd?

Plötslig spädbarnsdöd är något som i hög grad berör föräldrar till spädbarn. I den här artikeln kommer vi att diskutera vilka åtgärder du kan vidta för att förebygga dessa tragiska dödsfall.
Är det möjligt att förebygga plötslig spädbarnsdöd?

Senaste uppdateringen: 28 juni, 2020

Plötslig spädbarnsdöd, eller SIDS (från engelskans sudden infant death syndrome) är när ett spädbarn, som är mindre än ett år gammalt, dör plötsligt och oväntat utan att dödsorsaken kan fastställas. Lite är känt om orsaken och ingen behandling finns. Normalt är det oförutsägbart. Det är därför något som oroar många föräldrar.

I den här artikeln pratar vi om plötslig spädbarnsdöd och diskuterar om det är möjligt att vidta några åtgärder för att förebygga det.

Vad är plötslig spädbarnsdöd (SIDS)?

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS) är när ett barn som är mindre än ett år gammalt dör oväntat och utan att dödsorsaken kan fastställas. Det inträffar medan barnet sover.

Det finns ingen medicinsk förklaring till dödsfallet, inte ens efter att man har studerat miljön där det inträffade, den nyföddas medicinska historia eller efter att ha genomfört en obduktion av barnet.

Man tror att en möjlig fysiologisk orsak till plötslig spädbarnsdöd är att barnets hjärna inte är tillräckligt mogen. Specifikt gäller detta området av hjärnan som styr andning och sömn. Det gör att barnet inte vaknar som en reflex när det får syrebrist.

I normala fall, när kroppen känner av en brist på syre, skickar den signaler för att vakna upp och, om det gäller en bebis, börja gråta. När barnet gråter får det syret som han eller hon behöver. I vissa fall skickar dock hjärnan inte någon signal och barnet vaknar inte, vilket minskar mängden syre i kroppen.

Vilka är riskfaktorerna?

Även om den faktiska orsaken till dessa dödsfall inte är känd har experter identifierat vissa situationer då det föreligger en större sannolikhet att de inträffar.

Den största riskfaktorn är att låta barnet sova på magen. Det är därför barnläkare rekommenderar att du lägger ditt barn på rygg. Några andra riskfaktorer är:

Du kanske är intresserad av: Varning: Effekterna av tobak på barn

Är det möjligt att förebygga plötslig spädbarnsdöd?

Sedan barnläkare började rekommendera att barn inte ska få sova på magen har antalet fall minskat drastiskt. Som sagt är det den största riskfaktorn. Ditt barn andas lättare och är säkrare om du ser till att han eller hon sover på rygg.

Som förälder kan du vidta andra åtgärder för att minska risken för eller förebygga plötslig spädbarnsdöd. Några av dem är:

Plötslig spädbarnsdöd: sovande baby
  • Gå på alla mödravårdsbesök och barnavårdskontroller. Regelbundna kontroller är viktiga för att upptäcka potentiella hälsoproblem.
  • Mamman måste äta en balanserad kost. Det är också viktigt att inte röka eller ta andra droger, både under graviditeten och efter att barnet är fött.
  • Se till att hålla barnet borta från platser med tobaksrök.
  • Lägg ner den nyfödda för att sova på en platt och fast madrass. För mjuka madrasser ökar risken.
  • Enligt experter bör barnet sova i samma rum som sina föräldrar under åtminstone de första 6 månaderna, men utan att dela säng med dem. På så sätt kan föräldrarna bättre övervaka sitt barn.
  • Undvik att barnet blir för varmt. Temperaturen i rummet som barnet vistas och sover i får inte bli för högt. Se också till att ditt barn inte har på sig för varma kläder eller filtar.
  • Amning anses vara något som skyddar mot plötslig spädbarnsdöd.

Sammanfattningsvis

Plötsligt spädbarnsdöd är en komplex fråga som experter inte vet mycket om. Dock har antalet fall minskat kraftigt efter att man infört vissa rekommendationer om hur man ska ta hand om sitt spädbarn.

Det är viktigt för föräldrar att få rätt utbildning efter barnets födelse eller att de deltar i kurser under graviditeten. Det är också mycket viktigt att både barnet och mamman går till alla sina kontroller och läkarundersökningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.