Fördelar och nackdelar med samsovning

17 juli, 2018

I den här artikeln tittar vi på några av de viktigaste för- och nackdelarna med att sova med ditt barn. Faktumet att samsovning har blivit allt populärare har skapat debatt. Åsikterna är idag delade vad gäller om det är hälsosamt eller inte för föräldrar och barn.

Bruket av en “familjesäng” har sina för- och nackdelar. Denna familjära samexistens bör först och främst betraktas ifrån barnets perspektiv. Har samsovning några fördelar för de yngsta i familjen?

Fördel: samsovning underlättar amning och allmän omvårdnad

För många mammor blir amning på natten lättare om bebisen sover i samma säng. Det är inte samma sak att behöva gå till ett annat rum, istället för att redan ha barnet hos dig.

Det förenklar särskilt under de första månaderna och det är klart att många mammor väljer denna lösning för att få lite mer sömn. Bättre sömn både för mamma och barn är alltid eftersträvansvärt.

Nackdel: barn blir mer beroende av sina föräldrar

Ett barn som växer upp med att sova ihop med sina föräldrar känner sig säkra och skyddade. Men det kan skapa svårigheter för barnet i högre ålder, när det måste börja sova ensamt i sitt rum.

Barnet kan då känna sig överbeskyddat och beroende av föräldrarna. Det kan orsaka problem när barnet ska övervinna sina rädslor eller anpassa sig till ett eget rum.

Vissa experter menar att samsovning kan orsaka svårigheter för barnet att somna. Inte bara på grund av att det tar dem längre tid att att somna, utan också för att de ofta sover mindre och vaknar många gånger under natten.

mamma och barn sover tillsammans

Fördel: familjesängen har stora fördelar för barnets och mammans hälsa

Experter hävdar att barn som sover tillsammans med sin mamma ammar tre gånger så ofta som de som sover i ett separat rum. Dessutom för närheten till barnet att mamman somnar om lättare efter varje nattlig uppvakning.

Vad gäller samsovningens inverkan på barnets vila finns inga slutgiltiga resultat. Men experter menar att sova med ditt barn hjälper det att lättare nå REM sömn.

 Möjligheten att snabbt kunna titta till ditt barn gör det lättare för det att somna om.

Nackdel: att sova i samma säng medför risker för barnet

Ett av problemen med den så kallade “familjesängen” är att barnen placeras i mitten av madrassen, och det medför en risk för att  barnet kläms eller kan kvävas av lakanen. Om föräldrarna sover tungt är riskerna ännu större.

När barnet blir äldre blir det dessutom mindre plats i sängen. Sparkar kan bli obekväma för föräldrarna och muskelvärk kan uppstå från obekväma sovställningar. Allt beror på varje familjemedlems sovvanor.

pappa och barn sover tillsammans

Fördel: Sammanhållningen och familjekärleken stimuleras

För det mesta kan samsovning ha positiva effekter på den känslomässiga nivån i familjen. Värmen och kontakten är två faktorer som karakteriserar denna samexistens på natten.

Hudkontakten är konstant och det skapar ett starkare band mellan förälder och barn. Barnet känner sig omhändertaget och som en del av familjen.

Det stärker banden mellan familjemedlemmarna. En enad familj har nästan alltid fördelar av att hela familjen sover tillsammans.

Nackdel: föräldrarna förlorar intimitet och sexuell kontakt

När föräldrar arbetar hårt under dagen blir natten ibland den enda tid de tillbringar ensamma tillsammans. Om ni sover med ett barn mellan er är det normalt att den sexuella aktiviteten minskar, åtminstone temporärt.

Enligt motståndarna till “familjesängen” kan denna avsaknad av sexuell intimitet ge upphov till en distans som i vissa fall kan leda till skilsmässa.

Minskad sexuell intimitet mellan föräldrarna är en av de största invändningarna till samsovning.