6 riktlinjer för att ta hand om ett för tidigt fött barn

6 riktlinjer för att ta hand om ett för tidigt fött barn

Senaste uppdateringen: 31 juli, 2019

Att ta hand om ett för tidigt fött barn kräver mer uppmärksamhet än att ta hand om ett barn som är fött efter en fullgången graviditet. Därför finns det flera riktlinjer man bör följa för att göra det på bästa sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att för tidigt födda barn kommer att gå igenom olika situationer som vi som föräldrar måste vara mycket uppmärksamma på. Deras andning kan till exempel variera drastiskt.

Det är viktigt att observera deras normala andningsmönster. Om du märker några variationer, kontakta genast din barnläkare.

När du observerar hur barnet andas ska du ägna särskild uppmärksamhet åt bröstkorgens rörelser, antalet andetag per minut och de ljud som barnet gör när han eller hon andas.

Riktlinjer för att ta hand om ett för tidigt fött barn

Temperaturen i rummet

Temperaturen i barnets rum bör ligga mellan 20-30 grader Celsius. Om du har ett centralt luftkonditioneringssystem kan du behöva en luftfuktare.

Barnet ska inte vara i miljöer med rök. Rök kan ha stora negativa konsekvenser på deras hälsa.

för tidigt fött barn

Besök

Ett för tidigt fött barn är känsligare och därför mer benäget att smittas av sjukdomar. Därför är det viktigt att ni inte tar emot för många besök under denna tid. Familjemedlemmar och vänner måste alltid hålla sig på ett säkert avstånd.

Om en familjemedlem eller en vän är förkyld eller har influensa måste extra försiktighetsåtgärder vidtas. De bör undvika att komma i kontakt med barnet. På samma sätt bör du som mamma, om du är sjuk, använda ett andningsskydd när du ammar barnet.

Utflykter med ett för tidigt fött barn

När du tar hand om ett för tidigt fött barn är det viktigt att vara försiktig med utflykter, särskilt under de första veckorna. Se till att barnet växer som det ska och mår bra innan du tar ut dem på promenader.

Rådfråga alltid din barnläkare om du har några tvivel. Undvik att ta med ditt barn till platser med folkmassor och trängsel.

Hygien

Ett för tidigt fött barn har en större risk att få respiratoriskt syncytialvirus, eller RSV, vilket liknar en vanlig förkylning.

För att förhindra eventuella infektioner måste du vidta hygienåtgärder som att tvätta händerna ofta, använda engångstvättlappar, rengöra och desinficera leksaker samt hålla deras miljö ren.

Det är viktigt att undvika förskolor. Inred ett speciellt rum för barnet hemma.

Matning

Eftersom deras sugmuskler är så svaga måste för tidigt födda barn få mer tid på sig att äta. Därför bör de också erbjudas mat med korta mellanrum under hela dygnet.

Om de använder en flaska bör du välja en mjukare napp. Om du märker att andningen stannar av eller de ändrar färg under matning, sluta mata, håll upp dem och ge dem lätta klappar på ryggen.

Gråt

Ett för tidigt fött barn kan gråta i upp till 6 timmar om dagen. Föräldrar måste försöka lära sig att tolka sitt barns gråt. De kan gråta för att de är hungriga, trötta eller för att de känner sig obekväma av någon annan anledning.

Om du tycker att de gråter för långa perioder, kontakta din barnläkare.

för tidigt fött barn

När ska du ta dig till din läkare?

Föräldrar måste vara mycket uppmärksamma på farliga situationer. Om du lägger märke till något avvikande eller ovanligt med barnets tillstånd eller beteende, kontakta omedelbart din barnläkare.

Här är några symtom som du måste vara särskilt uppmärksam på:

  • Svårigheter med att andas.
  • Svårigheter med att vakna.
  • Om hudfärgen förändras, särskilt i deras ansikte.
  • Feber.
  • För låg temperatur.
  • Onormala ögonrörelser.
  • Frånvarande blick eller att barnet inte följer dig med blicken.
  • Om barnet inte kissar eller bajsar.
  • Gråt utan anledning under långa perioder.
  • När de inte äter eller äter för lite.

“Att ta hand om ett för tidigt fött barn kräver tid, tålamod och engagemang.”

Läkarbesök

För tidigt födda barn behöver särskilda uppföljningar. Uppföljningar är särskilt nödvändiga för barn som väger mindre än 1 500 gram vid födseln. Deras syn och hörsel bör kontrolleras regelbundet, och även utvecklingen av nervsystemet.

Var uppmärksam på deras psykomotoriska utveckling, när de ler, sitter upp och tar sina första steg.

Deras språkutveckling och muskelstyrka bör också följas upp. Vissa för tidigt födda barn kräver talterapi eller fysioterapi när de blir lite äldre.

Sammanfattningsvis måste föräldrar till för tidigt födda barn vara mycket uppmärksamma på sina barns signaler för att märka om någonting är onormalt under de första dagarna hemma.

Använd dig av våra tips för att ta hand om ditt för tidigt födda barn och för att garantera hans eller hennes hälsa.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.