Varning: Effekterna av tobak på barn

Enligt Världshälsoorganisationen är tobak den främsta orsaken i världen till sjukdom, invaliditet och dödsfall som skulle gå att undvika. Läs mer om effekterna av tobak på barn.
Varning: Effekterna av tobak på barn
Sara Viruega Encinas

Skriven och verifierad av farmaceuten Sara Viruega Encinas.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

För närvarande utsätts runt 10% av barn under 14 år för tobaksrök dagligen i sina egna hem. Detta är ett allvarligt problem eftersom barn är mycket mer sårbara för effekterna av tobak än vuxna. Idag tittar vi på effekterna av tobak på barn.

Tobak under graviditeten

Att konsumera tobak är mycket farligt under graviditeten. En mammas exponering för passiv rökning när hon är gravid är också farlig, men inte lika farlig som direkt rökning. Rökning minskar kvinnans fertilitet och ökar risken för missfall.

Samtidigt har studier visat att konsumtion av tobak under graviditeten kan få allvarliga konsekvenser på nyfödda, som låg födelsevikt, för tidig födsel, ökade risker för missbildningar, risker för plötslig spädbarnsdöd, etc.

Kvinnor som röker bör sluta göra det så snart de blir gravida eller så snart som möjligt. Specialister rekommenderar att även de blivande papporna slutar röka. Det hjälper till att hålla miljön fri från rök och hjälper mamman att inte falla tillbaka i vanan.

För ammande mödrar är det viktigt att påpeka att många ämnen från tobaken också kan gå in i bröstmjölken och vidare till barnet. Detta utsätter ammande barn för de toxiska effekterna av dessa ämnen.

gravid kvinna håller cigarrett

Effekterna av tobak på barn

Passiv rökning är exponeringen för tobaksrök från någon annan. Rökiga miljöer får oss att andas in giftiga ämnen som tobaksrök släpper ut i luften. Dessa gifter är extremt skadliga för hälsan.

Hos barn är passiv rökning starkt kopplat till en ökning av andningssjukdomar som astma och lunginflammation. Det leder också till en ökning i förekomsten av öroninfektioner.

Specifikt kan vi säga att passiv rökning kan leda till:

 • Akuta luftvägssjukdomar. Tobaksrök kan orsaka upp till 30% fler infektioner som lunginflammation, bronkit och bronkiolit.
 • En ökning av andningssymptom, som halsont, öronvärk, hosta, etc. Exponeringen för tobaksrök irriterar slemhinnorna. Det kan också orsaka obehag i ögonen och näsan.
 • Astma och att symptomen på astman förvärras. Tobaksrök ökar frekvensen av astmaattacker med upp till 20%.
 • En större risk att drabbas av lungcancer.
 • En större risk för hjärtproblem.

Barn är särskilt utsatta för tobaksrök eftersom deras kroppar ännu inte är mogna och utvecklade. Det betyder att de inte kan bekämpa skadorna som orsakas av tobakens giftiga ämnen på samma sätt som vuxna kan.

Dessutom är antalet andetag de tar per minut högre än vad vuxna tar – vilket innebär att de andas in mer rök.

Hur kan man hindra barn från att bli rökare?

Risken för att barn tar upp vanan att röka i framtiden är högre när deras föräldrar är rökare. När barn växer upp i ett hem där de bevittnar tobakskonsumtion har de en större risk att bli aktiva rökare.

Faktum är att den ålder då barn börjar röka bara blir yngre och yngre. I dessa fall är tobakseffekten mycket allvarligare än hos vuxna:

 • Det kan ge förseningar i såväl tillväxt som utveckling.
 • Ökad risk att drabbas av diabetes och fetma.
 • En predisposition till beteendeförändringar, såsom hyperaktivitet och uppmärksamhetsbrist.
  effekterna av tobak på barn: pappa som röker håller baby

Vissa studier hävdar att ungdomar som röker är mer benägna att även konsumera alkohol och ta andra droger. De är också mer benägna att utveckla ett riskabelt sexuellt beteende.

Det är också viktigt att påpeka att ju tidigare en person börjar röka, desto större är riskerna för att det ska påverka hälsan. Samtidigt är ett tobaksberoende som etableras i en tidigare ålder svårare att bryta.

Slutsatser om tobaks effekter på barn

Enligt Världshälsoorganisationen är tobak den främsta orsaken till sjukdom, invaliditet och dödsfall i världen. Det skadar inte bara vår hälsa utan också våra barns hälsa och välmående. Barn är särskilt utsatta för de skadliga ämnena i tobak.

Därför bör vi undvika tobak i våra hem och hålla oss borta från platser där det finns rök och gifter. Nu för tiden finns det många hjälpmedel för att sluta röka. Du kan göra det!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Flores, A., Iglesias, V., & Oyarzún, M. (2011). Exposición a humo de tabaco ambiental: efectos sobre la salud respiratoria infantil. Neumol pediátr6, 16-21.
 • Bertrand, P. (2011). Efectos clínicos de la exposición directa e indirecta a tabaco en los niños. Neumología Pediatrica8.
 • Sánchez-Zamorano, L. M., Téllez-Rojo, M. M., & Hernández-Avila, M. (2004). Efecto del tabaquismo durante el embarazo sobre la antropometría al nacimiento. salud pública de méxico46, 529-533.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.