Hur påverkar passiv rökning barn?

För några decennier sedan var rökning tillåtet nästan överallt. Man såg till och med cigaretter  som socialt acceptabla. Med då var konsekvenserna av passiv rökning fortfarande okända.
Hur påverkar passiv rökning barn?
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 31 mars, 2020

Toleransen vi såg i samhället mot cigaretter motiverades av en brist på information om dess skadliga hälsoeffekter. Under åren har vetenskapliga framsteg visat att tobaksanvändning ger oåterkalleliga skador på kroppen.

Bland de vanligaste och minst allvarliga sjukdomarna ser vi halitos, eller dålig andedräkt, ökad risk för tandröta och försämrad hud i ansiktet.

Allvarligare problem inkluderar erektil dysfunktion, reproduktionsproblem, olika typer av cancer, cirkulationssjukdomar och matsmältningssjukdomar.

Lagar om rökförbud hade oväntade konsekvenser för barn

Konsekvenserna av cigarettrök ledde till att man införde lagar om rökförbud i större städer runt om i världen. Det förekom också utbildningskampanjer med affischer, skyltar och till och med på cigarettaskar för att förhindra användningen och minska missbruket.

passiv rökning: baby med rök runt omkring sig
Det har medfört överraskande negativa konsekvenser. Då de vuxna inte kan röka på kontor, kaféer, restauranger eller andra offentliga utrymmen har de börjat röka mer under bilkörning eller när de kommer hem, oftast i närvaro av sina barn.

Barn, de främsta passiva rökarna

Rökförbud har minskat den ofrivilliga konsumtionen av nikotin hos vuxna passiva rökare.

En studie från universitetet i Granada konstaterar att denna minskning har nått upp till 90%. Men samma studie visar att barn har blivit de huvudsakliga passiva rökarna.

Forskare vid Institute of Biosanitary Investigation gjorde en studie med urinprover som samlats in innan lagen om rökförbud antogs 2011.

Resultatet visade att mer än 50% av barnen från studien var passiva rökare. Dessutom hade nivåerna av nikotin som hittades i urinen efter lagstiftningen ökat.

Studien drog också slutsatsen att flera faktorer påverkar barns exponering för tobaksrök, till exempel föräldrarnas utbildning eller socioekonomiska situation.

Hälsa hos barn som är passiva rökare

När en förälder eller annan familjemedlem röker utsätter de barn i sin närhet för passiv rökning. Det vill säga riskerar barn att andas in rök som produceras från utandning av rökare eller den som produceras när cigaretten är tänd.

Dessutom kan ett foster påverkas av de skadliga effekterna av rökning från det ögonblick som befruktningen sker.

passiv rökning: gravid kvinna säger nej till cigaretter
Rök innehåller flera giftiga ämnen som är skadliga för hälsan och som inte försvinner även när cigaretten är färdigrökt. Dessa ämnen sitter länge kvar på olika ytor hemma som på leksaker, möbler och väggar.

Vilka är konsekvenserna av passiv rökning på barn?

  • Plötslig spädbarnsdöd. Cigarettrök ökar risken för plötsligt spädbarnsdöd. Det är en av de främsta dödsorsakerna bland barn under 1 år. Den vanligaste hypotesen bland forskare är att röken förhindrar att det centrala nervsystemet mognar som det ska. Därför blir den kardiologiska aktiviteten och andningen onormal.
  • Andningssjukdomar. Barn som utsätts för passiv rökning kan utveckla kronisk hosta, bronkit och lunginflammation. Riskerna ökar mellan 50 och 100% i en rökig miljö. En annan vanlig risk är uppkomsten av astma och olika allergier.
  • Öroninflammation. Exponering för tobaksrök kan orsaka öroninfektioner eftersom det är kopplat till andningsorganen.
  • Cancer. Exponering för de 40 cancerframkallande ämnen som frigörs under rökning ökar risken att utveckla olika typer av cancer i vuxen ålder. Sannolikheten ökar med antalet år man exponeras för tobak. Det påverkas också av hur många rökare man har hemma.
  • Hjärt-kärlsjukdomar. Symptom på sjukdomar i cirkulationssystemet uppstår oftast först i vuxen ålder, men de anatomiska förändringarna har sitt ursprung under barndomen. Tobaksrök påverkar uppkomsten av samma förändringar.

Den bästa rekommendationen för föräldrar är att göra sitt bästa för att bryta sitt tobaksberoende för att värna om sitt barns hälsa.

Om det inte är möjligt rekommenderar man att du hindrar dina barn från att ha kontakt med giftiga ämnen förknippade med tobak till varje pris.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.